ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Особовий склад Комітету


 

Працівники Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) Національного університету «Львівська політехніка»*

 

     Богдан РИЦАР

    голова ТК СНТТ, професор кафедри радіоелектронних пристроїв і систем

     Роман МИСАК

    с. н. с. ТК СНТТ, відповідальний секретар

     Роман МИКУЛЬЧИК

    секретар ТК СНТТ, експерт

     Ольга МАЦЕЙОВСЬКА

    секретар ТК СНТТ

     Микола ЗУБКОВ

    м. н. с. ТК СНТТ, експерт

 

   * на Національний університет «Львівська політехніка» покладено здійснення функцій секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія»

 

             

 

 

Склад технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія»**

 

Голова ТК 19

     Богдан РИЦАР

професор, д. т. н.,  голова ТК СНТТ, професор кафедри радіоелектронних пристроїв і систем Національного університету «Львівська політехніка»

Заступник голови ТК 19

     Ірина Кочан

професор, д. філол. н., завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка

Відповідальний секретар ТК 19

     Роман МИСАК

с. н. с. ТК СНТТ Національного університету «Львівська політехніка»

 Повноважні представники колективних членів ТК 19

  Христина Бурштинська

д. т. н., професор., професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка» – колективного члена ТК 19

  Михайло Гінзбург

д. т. н., професор, начальник відділу розробки нормативно-методичної документації Науково-дослідного інституту транспорту газу ПАТ«УкрТрансГаз» (м. Харків) – колективного члена ТК 19

  Світлана Залізняк

начальник відділу стандартизації Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Дніпро) – колективного члена ТК 19

  Світлана КОВАЛЕЦЬ

провідний редактор видавничо-поліграфічного відділу управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (м. Київ) – колективного члена ТК 19

  Юрій Ковальський

д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції дрібних тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького – колективного члена ТК 19

  Ірина Кочан

д. філол. н., професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка – колективного члена ТК 19

  Ольга Кочерга

к. фіз.-мат. н., с. н. с. відділу синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (м. Київ) – колективного члена ТК 19

  Неля НІКУЛІНА

к. філол. н., доцент, завідувач кафедри українознавства, уповноважений представник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – колективного члена ТК 19

  Микола ПЕТРИЩЕ

директор Приватного підприємства «Науково-виробничий центр оцінки відповідності «ЮГ» (Одеська обл., м. Татарбунари) – колективного члена ТК 19

  Ігор Ребезнюк

д. т. н., професор, директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного лісотехнічного університету України (м. Львів) – колективного члена ТК 19

  Галина Сімчук

заступник начальника відділу стандартизації, інформації та комп’ютерного забезпечення Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Львів) – колективного члена ТК 19

  Павло Содомора

к. філол. н., д. філос. н., професор, завідувач кафедри латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – колективного члена ТК 19

  Юрій Тройнін

провідний інженер зі стандартизації Державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології, вимірювальних і управляючих систем» (м. Львів) – колективного члена ТК 19

  Лілія Харчук

к. філол. н., старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», повноважний представник Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка – колективного члена ТК 19

  Іван Шувар

д. с.-г. н., професор, професор кафедри технологій у рослинництві факультету агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету – колективного члена ТК 19

Індивідуальні члени ТК 19

  Ігор Дуцяк

к. т. н., д. філос. н., професор, професор кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»

  Володимир Літинський

к. т. н., доцент

  Роман МИСАК

с. н. с. ТК СНТТ Національного університету «Львівська політехніка», відповідальний секретар ТК 19

  Виталь Моргунюк

к. т. н., с. н. с.

  Михайло Никипанчук

д. х. н., професор

  Богдан РИЦАР

д. т. н., професор, професор кафедри радіоелектронних пристроїв і систем Національного університету «Львівська політехніка», голова ТК 19

  Леонід Сніцарук

к. т. н., доцент

 

** відповідно до наказів ДП «УкрНДНЦ» № 26 від 14.02.2017, № 476 від 21.12.2019№ 162 від 21.07.2020, № 58 від 16.02.2021, 181 від 03.07.2023 і листа № 1-10/2.1.5-08-250 від 03.04.2023.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології