ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Термінографія 

   Термінографічна серія СловоСвіт

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Богдан Рицар, Роман Мисак, Ольга Мацейовська

Термінографічна серія СловоСвіт: комплексний підхід до лексикографії

Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій MegaLing'2007»

(24–28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт)

 

 


 

Термінографічну серію СловоСвіт започатковано 2000 року

Головний редактор серії  Богдан Рицар

 

2000

Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля / Уклад. Т.Балабан

№ 1

2001

Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник / За ред. Й.Мисака, М.Крука

№ 2

2002

Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології / Уклад. А.Маненко, Т.Балабан, Н.Хоп'як

Російсько-українсько-польський словник з гідравліки та сантехніки / Уклад. С.Шнерх, Н.Лещій

Анатоль Вовк / Ред. Б.Рицар, М.Комова

№ 3

№ 4

№ 6

2003

М.Комова Українська термінографія (1948-2002): Бібліогр. покажч.

№ 5

2004

Олекса Горбач / Ред. Б.Рицар, М.Микульчик

№ 7

2005

Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури

 

Російсько-український словник з інженерних технологій

   
 

№ 8

№ 9

2006

Англійсько-український глосарій виробів Microsoft

       

 

№10

 

 

 

 

2007

Шнерх С. П'ятимовний словник інсталяційних термінів

 

Російсько-український коксохімічний словник

 

Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури

 

№ 11

 

№ 12

 

№ 13

2010

Ф. та О. Заблоцькі "Англійсько-український геодезичний словник"

       
 

№ 14

       

2012

Словник-довідник термінології музейництва

 

 

 

 

 

№ 15

 

 

 

 

2013

Російсько-український словник з інженерних технологій (2-ге вид.)

       
 

№ 9 2-ге вид.

       

2015

Українсько-англійський словник з радіоелектроніки

       
 

№ 16

       

 

   Видано в серії

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

2000

 

№ 1

 

Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-Ukrainian dictionary-reference book of environmental engineering : [близько 15 тис. термінів] / уклад. Тимотей Балабан. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 400 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 1)

 

Словник-довідник містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правничі та суміжні з ними терміни, переважна більшість яких подається з тлумаченням чи з довідковими даними. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника.

 

[докладно]

 

2001

 

№ 2

 

Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник = Русско-украинский толковый теплоэнергетический словарь : [близко 3,5 тис. термінів] / за заг. ред. Й. Мисака, М. Крука. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 412 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 2)

 

Тлумачний словник містить найчастіше вживані терміни з теоретичних основ термодинаміки та основних напрямів теплоенергетики і суміжних галузей науки і техніки, пов’язаних з виробництвом, розподілом і споживанням теплової енергії та її перетворенням в інші види енергії.

Для широкого загалу фахівців – теплоенергетиків електростанцій, проєктних, налагоджувальних і науково-дослідних організацій, а також для науковців, викладачів і студентів середніх і вищих навчальних закладів.

 

[докладно]

 

2002

 

№ 3

 

Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології = English-Ukrainian dictionary of preventive and ecological toxicology : [близько 3,5 тис. термінів] / уклад. Алек Маненко, Тимотей Балабан, Наталія Хопяк. Л. : Ліга-Прес, 2002. – 112 с. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 3)

 

Словник містить близько 3500 найчастіше вживаних термінів профілактичної та екологічної токсикології разом зі суміжними медичними, біологічними, хемічними, інженерними й іншими термінами. Розрахований на гігієністів, токсикологів, екологів, хеміків, лікарів та студентів медичних, природничих і технічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

[докладно]

 

 № 4

 

Російсько-українсько-польський словник з гідравліки та сантехніки = Русско-украинско-польский словарь по гидравлике, сантехнике и механике жидкостей и газов = Rosyjsko-ukraińsko-polski słownik z hydrauliki, techniki sanitarnej i mechaniki cieczy i gazów : [близько 5,8 тис. слів] / уклад. Нестор Лещій, Сергій Шнерх. – Л. : Екоінформ, 2002. – 326 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 4)

 

Словник містить близько 5800 найпоширеніших термінів з сантехніки, механіки рідин і газів, а також суміжних наук: аеродинаміки, гідрології, водопостачання, водовідведення, гідротранспорт, гідравлічні машини тощо. Для зручності користування словник доповнений українським і польським алфавітними покажчиками.

Призначений для широкого загалу фахівців, а також викладачів і студентів середніх спеціальних і вищих закладів.

 

[докладно]

№ 6

 

Анатоль Вовк : Біобліографія вчених-термінологів України / ред. Богдан Рицар, Марія Комова. – Л. : Ліга-Прес, 2002. – 64 c. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 6)

 

У збірнику відображено життя і діяльність видатного термінолога Анатоля Вовка, який тривалий час проживав за кордоном. До видання увійшли бібліографічний покажчик праць вченого, відгуки колег і друзів, світлини, а також листи до відомого українського вченого-мовознавця Олекси Горбача. Видання буде цікавим і корисним для всіх, хто працює в царині української термінології.

 

[докладно]

 

2003

 

№ 5

 

Комова М. Українська термінографія 19482002 : Бібліографічний покажчик / Марія Комова. Л. : Ліга-Прес, 2003.112 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 5)

 

У бібліографічному покажчику відображено відомості про українські термінологічні словники, галузеві енциклопедії, видані у 19482002 роках. Розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, дослідників термінології, історії науки і техніки.

 

[докладно]

 

2004

 

№ 7

 

Олекса Горбач : Біобліографія вчених-термінологів України / ред. Богдан Рицар, Роман Микульчик. – Л. : Ліга-Прес, 2004. – 296 c. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 7)

 

У збірнику подано термінологічні праці видатного українського мовознавця і діалектолога Олекси Горбача, який тривалий час проживав за кордоном. До видання увійшли біографія вченого, бібліографічний покажчик, вибране з листування, а також світлини. Видання буде цікавим і корисним для всіх, хто працює в царині української термінології та мовознавства.

 

[докладно]

 

2005

 

№ 8

 

Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури = Русско-украинский и украинско-русский словарь терминов строительства и архитектуры : в 2 т. / за ред. Романа Кінаша. – Л. : Ліга-Прес. (Термінографічна серія СловоСвіт)

Т. 1. :  Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури = Русско-украинский терминов строительства и архитектуры : [близько 60 тис. термінів]  / уклад. С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга, В. В. Базилевич. – Л.: Ліга-Прес, 2005. – 960 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 8)

 

Словник містить терміни з української та російської будівельної та архітектурної термінології. Для його створення використано минулі та сучасні спеціальні видання з різних галузей знань, посібники, енциклопедичні, політехнічні, фахові перекладні й тлумачні словники, державні стандарти, довідники, періодичні видання. До реєстру словника занесено одно-, дво- та багатослівні терміни, а також загальновживані слова, наявні у фаховій літературі. Серед українських відповідників (еквівалентів) надано перевагу термінам, які базуються на національній мовній основі. Словник пропонується широкому загалові спеціалістів, працівникам і студентам вищої та середньої освіти.

 

[докладно] [презентація]

 

№ 9

 

Російсько-український словник з інженерних технологій = Русско-украинский словарь по инженерным технологиям : [близько 42 тис. термінів] / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – Л. : Ліга-Прес, 2005. – 1024 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 9)

 

Словник містить терміни (деякі з тлумаченнями) з технологічних процесів у металообробній та будівельній справі, металургії, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хемічній промисловості, а також суміжні терміни з фізики, математики та хемії.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, науковців, викладачів, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться науково-технічною термінологією.

 

Це видання виходить завдяки фінансовій допомозі Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці з фондів Анатолія Вовка та Олени Джуль

 

[докладно] [презентація]

 

2006

 

№ 10

 

     Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція = English-Ukrainian Microsoft® community glossary: [понад. 2 тис. слів] / За ред. Богдана Рицара. Ред. кол. Роман Мисак, Роман Микульчик, Ігор Кульчицький та ін. Л. : ЕКОінформ, 2006. 208 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 10)

 

Англійсько-український глосарій містить понад 2000 найуживаніших слів і термінів, що складають основу української локалізації англомовного програмного забезпечення виробів Майкрософт, переважну більшість яких подано з тлумаченням та коментарем щодо їх вживання в комп’ютерних програмах.

Для фахівців різних спеціальностей, перекладачів, програмістів, викладачів і студентів навчальних закладів, учнів середніх шкіл, користувачів персональних комп’ютерів.

 

 [докладно]

 

2007

 

№ 11

 

Шнерх С. П'ятимовний словник інсталяційних термінів: російсько-українсько-польсько-англійсько-німецький словник : [близько 6,3 тис. термінів] / Сергій Шнерх.  – Л. :  ЕКОінформ, 2007. – 269 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 11)

 

Словник містить близько 6300 найпоширеніших інсталяційних термінів.

Призначений для широкого загалу фахівців, викладачів і студентів середніх спеціяльних і вищих навчальних закладів.

 

[докладно]

 

№ 12

 

Російсько-український коксохімічний словник = Русско-украинский коксохимический словарь : [близько 60 тис. термінів] / уклад. В. Рудик, Н. Брайловська, Ю. Зінгерман та ін. –  Х., 2007. 504 c. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 12)

 

Словник містить близько 60 000 найпоширеніших термінів з технологічних процесів у коксохімічній галузі, металообробній та будівельній справі, металургії, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хімічній промисловості, а також суміжні терміни з фізики, математики та хімії.

Словник буде корисним для фахівців коксохімічної та суміжних галузей промисловості.

 

[докладно]

 

№ 13

 

Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури = Русско-украинский и украинско-русский словарь терминов строительства и архитектуры : в 2 т. / за ред. Романа Кінаша. – Л. : Ліга-Прес. (Термінографічна серія СловоСвіт)

Т. 2. :  Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури = Украинско-русский терминов строительства и архитектуры : [близько 50 тис. термінів]  / уклад. С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга та ін. – Л.: Ліга-Прес, 2007. – 488 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ;  № 13)

 

Словник містить близько 50 000 термінів з будівельної та архітектурної термінології. Для його створення використано минулі та сучасні спеціальні видання з різних галузей знань, посібники, енциклопедичні, політехнічні, фахові перекладні й тлумачні словники, державні стандарти, довідники, періодичні видання. До реєстру словника занесено одно-, дво- та багатослівні терміни, а також загальновживані слова, наявні у фаховій літературі. Серед українських відповідників (еквівалентів) надано перевагу термінам, які базуються на національній мовній основі. Словник пропонується широкому загалові спеціалістів, працівникам і студентам вищої та середньої освіти.

 

[докладно]

 

2010

 

№ 14

 

Англійсько-український геодезичний словник = English-Ukrainian dictionary of geodesy : [понад 20 тис. слів] уклад. Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька ; за ред. Богдана Рицара.  – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 360 c. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 14)

 

Словник містить понад 20 000 слів і словосполучень з геодезїї, фотограмметрії, картографії, вищої геодезії, геодезичної астрономії, гравіметрії, супутникової та космічної геодезії. Подано також найуживаніші терміни й вирази з кадастру, навігації, метеорології, геології та інших суміжних з геодезією наук. Видання доповнено українсько-англійським абетковим покажчиком. Словник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, наукових працівників і фахівців геодезичного профілю.

 

[докладно]

 

2012

 

№ 15

 

Словник-довідник термінології музейництва : [1,34 тис. термінів] / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 128 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 15)

 

Словник-довідник містить 1340 термінів й означень понять з різних напрямків музейництва: обліково-фондової роботи, музеєзнавства, експозиційної діяльності та ін. Укладачі помістили у словник терміни із суміжних галузей знань: архівна справа, мистецтвознавство тощо, необхідні для атрибуції та опису музейних предметів. Видання розраховано на музейних працівників і науковців, студентів та аспірантів, які вивчають музеєзнавство, а також усіх зацікавлених музейною справою.

 

[докладно]

 

2013

 

9 (2-ге видання)

 

Російсько-український словник з інженерних технологій = Русско-украинский словарь по инженерным технологиям : [близько 42 тис. термінів] / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – 2-ге вид. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 1024 с. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 9)

 

Словник містить терміни (деякі з тлумаченням) з технологічних процесів у металургії, будівництві, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хемічній промисловості, а також суміжні терміни з фізики, математики та хемії. Для наукових та інженерно-технічних працівників, науковців, викладачів, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться науково-технічною термінологією.

 

[докладно]

 

2015

 

№ 16

 

Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] / Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак. – Л. : Колір ПРО, 2015. – 1008 с. Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 16).

 

Словник містить терміни і терміносполуки з радіоелектроніки, електроніки та мікроелектроніки, телевізійної, радарної, лазерної, космічної, авіаційної, цифрової й аналогової техніки, радіозв’язку, оптики, акустики, електронних компонентів, комп’ютерних та інформаційних технологій, нанотехнологій, а також терміни із суміжних галузей знань – математики, фізики, програмування тощо.. Для фахівців, науковців, викладачів та студентів різних навчальних закладів.

 

[докладно]

 

    Готується до видання

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

          Російсько-український словник застосовної наукової мови : [понад 100 тис. термінів] / уклад. Микола Зубков, Виталь Моргунюк. – (Термінографічна серія СловоСвіт).

 

  Замовлення

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

У Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології можна придбати або замовити:

Російсько-українська частина словника містить близько 40 тис. термінів разом з елементами технічної лексики з усіх розділів радіоелектроніки, напівпровідникової, електровакуумної, телевізійної, аналогової, цифрової та мікропроцесорної (схемо)техніки, радіовимірювання, радіомовлення, техніки (радіо)звязку та мереж, кібернетики, автоматики, технології виготовлення елементів та конструювання радіоапаратури, автоматизованих систем керування (АСК) й автоматизованих систем проектування (АСП) тощо. Українсько-російська частина (інверсна до першої)  словника містить понад 14 тис. реєстрових термінів.

Словник містить приблизно 10 тис. слів та словосполук англійської мови у її американському варіанті та їхніх українських відповідників. Його укладено для доповнення та усучаснення широко вживаного словника М. Подвезького та М. Балли. Зібрано найбільш поширені англійські терміни з природничих наук, техніки та лексики сучасного побуту. Словник призначений для термінологів у галузі української та англійської мов, укладачів словників, перекладачів, науковців, викладачів високих шкіл, осіб, що бажають розширити своє знання англійської мови та кожного зацікавленого українським словом.

 

  Порадник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ПОРАДНИК ДЛЯ УКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ СЛОВНИКІВ

(початкова редакція проєкту)

1. Основні засади

1.1. Щоб укласти будь-який термінологічний словник, де є українська мова, необхідно насамперед організувати його термінологічну базу реєстр українських термінів з відповідної предметної галузі на підставі, передусім, чинних Державних стандартів України (ДСТУ) на терміни й означення, термінологічних словників Інституту української наукової мови (ІУНМ) УАН (Харків, 1926−1932), Українського мовного фонду (УМФ) НАНУ.

1.2. У термінологічному словнику з українською мовою як неосновною (не першою) такий реєстр (п. 1.1) належить подати у формі покажчика українських термінів разом з відповідниками термінів кожною чужою мовою словника

1.3. Термін - це позначення (позначка) означеного поняття у спеціяльній мові за допомогою лінгвістичного виразу. Терміни добирають зі згаданого в п. 1.1 та іншого спеціяльного чи загальномовного лексичного матеріялу або створюють у згоді з законами мови та пристосовують до потреб даної предметної галузі. Термін може утворюватися словом з одною основою (простий термін), словом з кількома основами (складний термін), декількома словами (складений термін) або зі символів (і слів). Складений термін не обов'язково містить простіші терміни, тобто іноді - це сполучення загально-вживаних слів. Термін має дати змогу уявити собі певний об'єкт (річ, предмет), чи процес (дію).

1.4. Термінологія це сукупність термінів, які відтворюють систему понять певної предметної галузі.

1.5. Укладаючи реєстр українських термінів, термінолог, щоб позначити сформульоване поняття, розв'язує такі задачі:

1.5.1.  з кількох потенційних термінів добирає такі синоніми, що за своїми значеннями дають змогу найкраще назвати поняття зі специфічним для даної предметної галузі відтінком і, водночас, не є синонімами за прямим значенням (сенсом) загальновідомих слів;

1.5.2.  якщо нема потенційних термінів, що можуть відтворити потрібний відтінок значення, поширює комплекс зв'язаних з певним словом уявлень, утворюючи омонім;

1.5.3.  згідно з законами словотворення творить нове слово-термін (простий чи складний) з кореневих мовних основ, надаючи йому, звичайно за допомогою відповідних префіксів та суфіксів, потрібного відтінку в значенні;

1.5.4.  врешті, позичає слово з термінологічного матеріялу чужої мови (переважно похідного з латинської чи грецької), де, зрозуміло, ця предметна галузь повно розвинена, і тоді або перекладає його українською мовою, або просто пристосовує чуже слово-термін, не перекладаючи його, до законів і правописних норм своєї мови;

1.5.5.  за законами словотворення творить терміна-словосполуку (складеного терміна).

1.6. До реєстру українських термінів заводимо такі слова:

1.6.1. Суто фахові терміни, цебто слова, що мають своє суто спеціяльне, науково-термінологічне значення в даній предметній галузі. Суто фахові терміни повинні увійти до словника всі, з усіма потрібними і похідними від них формами.

1.6.2. Застосовані терміни, цебто слова, що, хоч і належать до інших предметних галузей, в даній  називають подібне (уточнене) поняття. Розширюючи сферу застосування суміжного поняття, термінолог поглиблює нормалізацію української термінології. Поряд зі застосованим терміном треба подавати пояснення (приклади-контексти) щодо особливостей його значення та застосування в даній предметній галузі.

1.6.3. Застосовані загальні слова, що поряд зі звичайними значеннями в літературній мові, можуть мати й певне термінологічне значення в даній предметної галузі. Таке слово заводимо в реєстр лише в потрібному нам спеціяльному значенні, неодмінно з ілюстраційним прикладом-контекстом.

Примітка: Коло прикметника чи дієприкметника, що не має самостійного термінологічного змісту в даній предметній галузі, неодмінно в дужках, подаємо сферу застосування, наприклад: чинний - деятельный (про газ), наснажений - заряженный (електротехніка)

1.6.4.  Дотичні терміни, що стосуються охоплених у словнику предметних галузей і мають таке саме значення та функції, як і в суміжних предметних галузях, де їх можна вважати за фахові. При дотичних термінах має бути позначка про їхню належність до іншої предметної галузі.

1.6.5. Дотичні загальні слова, що самі не є термінами, але у сполуці з іншими словами набирають виразного термінологічного значення.

1.6.6. Часто вживані загальні слова в даній предметній галузі, що не мають термінологічного значення, навіть у сполученні з іншими словами, але через часте вживання узвичаїлися тут. При такому слові неодмінно треба давати фразеологічний зворот, що обґрунтовував би потребу вживати це слово в даній предметній галузі.

1.6.7. Фразеологічні звороти, цебто специфічні для даної фахової мови словосполуки, що можуть містити терміни поряд з загальними словами або мають певне термінологічне значення та ще й зовсім іншу словотворчу модель порівняно до чужих мов.

 

2. Опрацювання термінологічного матеріялу

2.1. Простий термін чи слово термінологічного значення подаємо в реєстрі за абеткою, утворюючи чергову термінологічну статтю, в якій поміщаємо потрібні пояснення та чужомовні відповідники цього заголовного слова.

2.2. Переважливий термін (стандартований чи потенційний, що найточніше відтворює поняття) вирізняємо особливим шрифтом і подаємо як заголовний у термінологічній статті.

2.3. До термінологічної статті переважливого терміна заводимо українські синоніми за порядком близькості значень до переважливого терміна.

2.4. Кожний синонім в українському реєстрі подаємо також окремою термінологічною статтею за абеткою з посиланням на статтю переважливого терміна.

2.5. У вступній чи прикінцевій частині словника подаємо перелік джерел українських термінів (не враховуючи похідних і загальновідомих слів) у  порядку кількості запозичень.

2.6. Новотвори, збудовані на українській основі, відзначаємо знаком N та ініціалами автора новотвору. Не вважаємо за новотвір уперше вжиту словосполуку, в складі якої нема новотвору.

2.7. Пояснюємо (контекстом, фразеологією) загальновідомі українські слова, що застосовані у словнику в спеціальному розумінні.

2.8. Коли чужомовного відповідника до українського терміна не знайдено, в реєстрі подаємо переклад і ставимо при ньому значок T (трансляція).

2.9. Пояснення щодо значення терміна в українській частині реєстру та відповідні приклади й ілюстрації до цього подаємо українською мовою.

2.10. Коли в чужій мові маємо кілька омонімів, то потрібні при кожному з них пояснення подаємо мовою омоніма.

2.11. Якщо те саме українське слово термінує декілька різних понять (має декілька різних термінологічних значень), то в гнізді цього слова термін кожного поняття подаємо окремою нумерованою статтею разом з відповідними поясненнями чи ілюстраціями українською мовою.

2.12. Чужомовні синоніми наводимо у відповідній частині реєстру, коли відповідник українському термінові можна рівнозначно подати однослівним і складеним терміном чужої мови або коли, крім притаманного цій мові терміна, вживають також так званий міжнародний термін.

2.13. Складений термін треба подавати як одне ціле (без поділу на частини) одною термінологічною статтею при гніздовому слові, яке, так само, як і однослівний термін, має своє місце в реєстрі.

Примітка 1. Це стосується й термінів, складених з 2-х іменників у називному відмінку, що їх можна вважати за окремі слова, розділені комою.

Примітка 2. Заощаджуючи місце, не подаємо окремо гніздового слова, а пишемо його цілком тільки в першій статті, а далі вже подаємо його скорочено.

2.14. Складений термін, утворений іменником і прикметником, подаємо тільки у гнізді цього іменника.

Примітка. У виняткових випадках, коли логічний зміст терміна потребує, щоб на першому місці стояв прикметник, треба так його й подавати, але з посиланням на відповідний іменник. У передмові до словника інформують про такий спосіб подання.

2.15. Означальне слово (прикметник), що є складовою частиною складеного терміна, подаємо окремо в реєстрі тільки тоді, коли воно само є терміном або часто вживається в різних словосполученнях даної предметної галузі.

2.16. Багатослівну термінологічну сполуку іменників подаємо у гнізді основного слова, що має основне термінологічне значення в даній сполуці.

2.17. Іменник, сполучений з основним словом складеного терміна, може мати й своє місце в реєстрі, коли сам є терміном або входить до складу іншого складеного терміна як основне слово.

2.18. Складену словосполуку, якщо вона в українській мові має звичайну конструкцію, аналогічну й до відповідних словосполук в інших мовах, розбиваємо на елементарні складники, вирізняючи водночас і фразеологічні звороти.

2.19. Українські фразеологічні звороти, цебто особливі способи словосполучень, властиві своєю синтаксичною конструкцією або переносним змістом та образністю тільки даній мові, подаємо в гнізді основного слова, але не за абетковим порядком складених термінів, а в кінці, після всіх термінологічних сполучень даного основного слова.

Примітка. Сполучення, складені з іменника-терміна та дієслова, вважаємо не за двослівний термін, а за елементарний фразеологічний матеріял.

2.20. Українське фразеологічне словосполучення, що в складі не має іменника, подаємо у гнізді відповідного дієслова з належними поясненнями.

2.21. Коли у фразеологічному звороті не знати, що переважає іменник чи дієслово, подаємо такий зворот у гнізді того основного слова, що має своє місце в реєстрі.

2.22. Фразеологічне сполучення з прийменником, що має за центр іменник нетермінологічного для даної предметної галузі значення, містимо при цьому іменникові, який подаємо без перекладу, але з поясненням вислові" (в дужках), напр.: око (у вислові): на око глазомерно

2.23. У чужомовній частині реєстру не подаємо повторно термінологічних даних, а посилаємося на статтю того переважливого українського терміна, де є потрібні розв’язки.

 

3. Філологічне опрацювання матеріялу

3.1. В українському тексті словника належить дотримуватися правил чинного «Українського правопису», доповнюючи їх у нормах, що не увійшли до цих правил, настановчими матеріялами Держстандарту України щодо стандартизації термінології.

3.2. Закінчення родових відмінків подається в дужках тільки: 1) при іменниках чоловічого роду, що закінчуються на приголосний, 2) при іменниках жіночого роду, що в родовому відмінку мають фонетичні зміни голосних та 3) при словах, що вживаються тільки у множині.

Примітка. У складених термінах подаємо закінчення родового відмінку після іменника.

3.3. Рід позначаємо (знаками ч., ж., с.) тільки тоді, коли є дійсна потреба, подаючи неодмінно й родовий відмінок. Слова, що мають тільки однину, або тільки множину, позначаємо відповідно (одн.), (множ.).

3.4. На кожному терміні ставимо наголос, а на складеному слові ще й другий.

3.5. Окремо в реєстрі подаємо й кожну потрібну в даному словнику граматично-похідну форму від переважливого терміна.

3.6. Окремо подаємо здрібнілу форму іменника лише тоді, коли ця форма набула самостійного термінологічного значення.

3.7. При українському прикметникові, подаємо, в дужках, схему нетипової (особливої) залежності сполученого з ним іменника.

Примітка. Відповідну схему залежності треба подавати й при паралельних розв’язках чужою мовою.

3.8. До кожної недоконаної форми дієслова, додаємо в тій самій статті його доконану форму; якщо є спільний розв’язок, можна додавати до недоконаної чи й доконаної форми закінчення -ся (у дужках).

Примітка. Окремою статтею в реєстрі подаємо доконану форму чи форму на -ся, коли вона має самостійне термінологічне значення або інший корінь (брати-взяти, класти-покласти).

3.9. При українській дієслівній формі, що має своєрідне керування, відмінне від керування відповідного дієслова в чужій мові, неодмінно даємо в дужках схему керування.

Примітка. Аналогічну схему керування треба давати й при паралельній дієслівній формі чужою мовою.

3.10. Окремо в реєстрі подаємо похідні від недоконаних та доконаних дієслів дієслівні іменники на -ення, -ання, -іння, -ування, -овання, пояснюючи значення та відтінки їх.

3.11. Окремо в реєстрі подаємо дієприкметники та утворені від них другорядні іменники, коли вони мають самостійне термінологічне значення.

3.12. Відприкметникові прислівники на -но, -че та дієприслівники на -чи, -вши, -ши не мають окремого місця в реєстрі.

3.13. Як норма всі слова, що починаються з префікса од- ідуть до реєстру під префіксом від- так само всі префіксовані на  в- ідуть під префіксом у-.

Примітка. Виняток можна зробити для слів непрефіксованих, а для інших - лише після відповідного застереження в передмові.

 

Роман Рожанківський

 

 ТК СНТТ запрошує до співпраці в подальшому розробленні «Порадника для укладачів термінологічних словників».

Очікуємо Ваших пропозицій!

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології