ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Архів 

   Публікації

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

[А]  [Б]  [В]  [Г]  [Ґ]  [Д]  [Є]  [Ж]  [З]  [І]  [К]  [Л]  [М]  [Н]  [О]  [П]  [Р]  [С]  [Т]  [У]  [Ф]  [Х]  [Ц]  [Ч]  [Ш]  [Щ]  [Ю]  [Я]  [...]

 

     А

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Азарова Л. Деякі засади формування української науково-технічної термінології / Лариса Азарова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 463–467. (анотація)

 

Айвазові Н. Формування україномовної терміносистеми «Промислова екологія» (лінгвокогнітивні засади) / Ніна Айвазові, Галина Козлова, Ніна Філіппова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27–29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 5861.

 

Альбота С. Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 142146.

Альбота С. Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? / Соломія Альбота // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2018. 890. С. 2024.

Альбота С. символ vs образ: до питання термінологічної варіативності / Соломія Альбота // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 107–110.

 

Андрейчук Н. Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики / Надія Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 65–67.

Андрейчук Н. Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці / Надія Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2009. № 648. – С. 113–117.

Андрейчук Н. Парадигма як термін / Надія Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2008. № 620. – С. 254–257.

Андрейчук Н. Сім аспектів вивчення історії словникарства / Надія Андрейчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 32–33. (анотація)

Андрейчук Н.  Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації / Н. Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 38–42. (анотація)

 

Андрусишин О. Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття (на матеріалі словника математичної термінології Федора Калиновича та Григорія Холодного) / Оксана Андрусишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 86–90.

Андрусишин О. Астрономічні терміни в словнику Володимира Левицького «Матеріяли до фізичної термінольоґії» / Оксана Андрусишин // Проблеми української термінології : Зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 137‒140.

Андрусишин О. Дієприкметники в українській науково-технічній термінології / Оксана Андрусишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. № 709. – С. 31–34.

 

Андрухович Ю. Хітлер і Ґессе / Юрій Андрухович // Інтернет-сторінка ТК СНТТ. – Режим доступу : http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Work/TK_andrukhovych_2015_01.htm

 

Андріянова О. Періодизація становлення військово-морської термінології / Ольга Андріянова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. – Л., 2010. – С. 91–94.

 

Антонюк Г. Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов / Галина Антонюк, Орест Семотюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 141–143. (анотація)

Антонюк Г.  Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології / Г. Антонюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 43–47. (анотація)

Антонюк Г. Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов / Галина Антонюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 454–457. (анотація)

 

Архангельська А. Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі Славії / Алла Архангельська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 146–149. (анотація)

 

     Б

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Бабенко В.  До характеристики терміна «телевізійний текст» / Вікторія Бабенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 288–290. (анотація)

Бабенко В. Терміни телезнавства: проблеми і пошуки / Вікторія Бабенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 299–303. (анотація)

 

Бабійчук О. Електронний словник PolyDic / Олександр Бабійчук, Андрій Василевський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 41–44. (анотація)

 

Базилевич В. Доцільність вживання термінів «художній метал» та «архітектурні елементи з художнім металом» в українській архітектурній термінології / Вікторія Базилевич // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27–29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2012. ‒ С. 6264.

Базилевич В. Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках (на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури») / Вікторія Базилевич, Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. – Львів, 2010. С. 31–33.

 

Байбакова І. Дослідження проблеми створення терміносистеми / Інеса Байбакова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –  2004. – № 503. – С. 173–176. (анотація)

 

Барабанова О. Деякі аспекти деривації термінів гірництва / Олена Барабанова, Олена Колган // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 3–6.

 

Бардила Т. Мова й інформаційні системи / Тадей Бардила, Леонід Сніцарук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 4850.

Бардила Т. Концепція формування української фахової наукової термінології електроніки / Тадей Бардила, Леонід Сніцарук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2008. ‒ С. 98–99. (анотація)

Бардила Т. Інформаційні системи та українська термінологія / Тадей Бардила, Леонід Сніцарук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2006. ‒ С. 165–167. (анотація)

Бардила Т. Проблеми української термінології радіотехніки та радіоелектроніки / Тадей Бардила, Леонід Сніцарук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2004. ‒ С. 123–124. (анотація)

 

Бардіна Л. Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 298–301. (анотація)

Бардіна Л. Навчальні словники як один із засобів засвоєння студентами спортивної термінології / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 86–88. (анотація)

Бардіна Л. Деякі зауваження щодо адекватності перекладу спортивних термінів / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 187–188. (анотація)

Бардіна Л. Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів / Людмила Бардіна, Наталія Назаренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 164–166. (анотація)

 

Басалкевич О. Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики / Олена Басалкевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 183–186. (анотація)

 

Бацевич Ф. Проблеми і термінологічний апарат сучасної лінгвістичної прагматики / Флорій Бацевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2008. № 620. – С. 250–253.

Бацевич Ф. Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу / Флорій Бацевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології».  – 2002. – № 453. – С. 30–34.

 

Башнянин Г. Проблеми творення терміносистеми національного безпекознавства України / Григорій Башнянин, Ярослав Дашкевич, Олександр Кондратюк, Павло Письменний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 133140. (анотація)

 

Беднарчук М. Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів / М. Беднарчук, А. Костенко, Ігор Кульчицький, О. Шумський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 106–108. (анотація)

 

Бездробний Ю. Формування сучасної української радіяційної термінології / Ю. Бездробний, Володимир Козирський, Василь Шендеровський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 162–165. (анотація)

 

Безпала Н. Лексема гріх у системі термінології етики в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. / Наталія Безпала // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 274–279. (анотація)

 

Беспальченко Л. Особливості абревіації в термінології української та німецької фахової субмови ядерної безпеки / Леся Беспальченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф.,  27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. Л., 2012. С. 30–33.

 

Библюк Н. На незабудь Романові Рожанківському / Нестор Библюк, Богдан Рицар // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 141‒147.

Библюк Н. Про лісотехнічний словник призабутих термінів / Нестор Библюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 133–134. (анотація)

Библюк Н. Про сучасний стан української термінології / Нестор Библюк, Роман Рожанківський // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 13–19.

 

Бистрицький М. Неофіційні зміни в чинній українській орфографії після четвертого видання (Порівняння видань правопису 1993 та 2012 року) / Максим Бистрицький // Ізборник [Електронний ресурс]. – К., 2012. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/zminy.htm

 

Бистрова О. Філософська і літературознавча термінологія Дмитра Чижевського / Олена Бистрова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 197–199. (анотація)

 

Білан Н. Неосемантизація в архітектурній термінології української мови / Наталія Білан // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 105107. (анотація)

 

Біланюк О. Транслітераційні манівці / Олекса Біланюк, Святослав Трофименко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 1998. 336. – С. 134135.

 

Білецький В. Створення першої вітчизняної «Гірничої енциклопедії» / Володимир Білецький // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 483–487. (анотація)

 

Біловус Г. Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці / Галина Біловус // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2009. № 648. – С. 109–112. (анотація)

 

Білоусова Р. Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові / Роксана Білоусова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 9397.

 

Блудша М. Гніздо термінів на позначення явищ, пов'язаних із магнетизмом, за термінологічними словниками XX сторіччя / Марина Блудша // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 182–191.

 

Богуш О. Аналітичні терміни у складі української астрономічної термінології / Оксана Богуш // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 25–28.

 

Бойко О. Термінологічні запозичення у галузі правової інформатизації / Олеся Бойко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 125–127. (анотація)

 

Бойко Т. Термінологічні особливості фахової мови фармацевтики / Тетяна Бойко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 120–122. (анотація)

 

Бойченко С. Щодо різноманіття формулювання поняття «альтернативні палива» / Сергій Бойченко, Лариса Черняк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 6365.

Бойченко С. Етимологія і розвиток терміна хімотологія / [Сергій Бойченко, Олександр Аксьонов, В’ячеслав Терьохін, Лариса Черняк] // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 12 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. – Л., 2010. С. 49–51.

Бойченко С. Нормування та стандартизація термінів у сфері використання паливно-мастильних матеріалів / Сергій Бойченко, Євген Кобилянський, Сергій Лютий // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 117–119. (анотація)

Бойченко С. Термінологічні аспекти хіммотології / Сергій Бойченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 130–131. (анотація)

 

Бондарець О. Дотримування вимог Держспоживстандарту України – один зі складників успішного навчання фахової мови / Олена Бондарець, Галина Павлова, Любов Терещенко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 174–175. (анотація)

 

Бондарчук К. До питання відповідності термінів терміносистеми «Технологія конструкційних матеріалів» нормам термінологічних стандартів та українського правопису / Катерина Бондарчук, Людмила Гузенко, Володимир Плескач // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 142–144. (анотація)

 

Бондарчук Л. Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту) / Людмила Бондарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 2427.

Бондарчук Л. Метафорична номінація загальноекономічної фахової лексики англійської мови / Людмила Бондарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 171–174. (анотація)

Бондарчук Л. Лексико-стилістичні особливості перекладу фахової лексики з економіки (на матеріалі англійських та українських науково-популярних текстів) / Людмила Бондарчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 9396. (анотація)

Боднарчук Л. Перші українські переклади наукової літератури економічного змісту: проблеми і здобутки / Людмила Бондарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 115–117. (анотація)

Бондарчук Л.  Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою / Л. Бондарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 66–70. (анотація)

 

Бондарчук М. Особливості фразеологічно зв’язаних значень професійно орієнтованих найменувань (на матеріялі лексики ринкових відносин) / Маргарита Бондарчук, Олена Бугайчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 114–117. (анотація)

 

Бойченко С. Хіммотологія: порівняльний аналіз деяких термінів / Сергій Бойченко, Валентина Новікова, Лариса Черняк та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 102104. (анотація)

 

Бордюк Л. Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації / Людмила Бордюк, Анна Бордюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2009. № 648. – С. 53–55. (анотація)

Бордюк Л. Прагматичні та лексикографічні засади укладання англо-українського глосарію академічних термінів / Людмила Бордюк, Анна Бордюк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 53–55. (анотація)

Бордюк Л. До питання гармонізації української академічної терміносистеми з міжнародною / Людмила Бордюко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 171–172. (анотація)

Бордюк Л.  Соціолінгвістична суть терміна еколінгвістика / Л. Бордюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 114–119. (анотація)

Бордюк Л. До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах / Людмила Бордюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 301–303. (анотація)

 

Борковська О. Уживання запозичень у термінології гандболу / Ольга Боровська, Надія Юрко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 87–89. (анотація)

 

Боровська О. Термінологія настільного тенісу: зародження й функціонування / Ольга Боровська, Оксана Коваль // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 169–171. (анотація)

Боровська О. Запозичення спортивних термінів як результат міжмовних контактів / Ольга Боровська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 83–86. (анотація)

Боровська О. Автентичні терміни в сучасній українській термінології з фізичної культури та спорту / Ольга Боровська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 433–435. (анотація)

 

Боярова Л. Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології / Людмила Боярова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 22–25. (анотація)

Боярова Л. Мовне планування й термінологія  / Людмила Боярова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –  2004. – № 503. – С. 27–29. (анотація)

 

Бубела Т. Щодо трактування терміна «непевність результатів вимірювань» / Тетяна Бубела, Петро Столярчук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2014. ‒ С. 3233.

 

Бук С. Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору) / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. – С. 90–93.

Бук С. Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 100–103. (анотація)

Бук С. Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці  / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 63–66. (анотація)

Бук С. Лексичний мінімум: теоретичні засади і принципи виділення / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 474–479. (анотація)

 

Булаховський К. Нормативно-термінологічнй підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення / Кирило Булаховський // Проблеми української термінології міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 6468.

Булаховський К. Русизми в україномовних інтерфейсах програм / Кирило Булахавський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2011. № 709. – С. 57–60.

 

Булик-Верхола С. Антонімічні відношення в українській музичній термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 111–114.

Булик-Верхола С. Родо-видова організація української музичної термінології / Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. 817. С. 7881.

Булик-Верхола C. Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 98101.

Булик-Верхола С. Лексико-семантичні процеси в українській музичній термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 78–81.

Булик-Верхола С. Паронімія в українській музичній термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 61–63.

Булик-Верхола С. Лексико-семантична характеристика української музичної термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 675. – С. 68–71.

Булик-Верхола С. Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2009. № 648. – С. 121–124.

Булик-Верхола С. Вторинна номінація як спосіб творення музичних термінів в українській мові / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 62–65. (анотація)

Булик-Верхола С. Запозичення в музичній термінології української мови / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 252–254. (анотація)

Булик-Верхола С«Золоте десятиріччя» (1923–1933 роки) у розвитку української музичної термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2005. № 538. – С. 68–72. (анотація)

Булик-Верхола С. Джерела поповнення української музичної термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 156–159. (анотація)

Булик-Верхола С.  Омонімія і полісемія в українській музичній термінології / С. Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 142–146. (анотація)

Булик-Верхола С. Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 373–378. (анотація)

 

Буракова М. Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў / Марина Буракова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 3–5.

Буракова М. Особенности семантической структуры многословных юридических терминов белорусского языка / Марина Буракова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2004. ‒ С. 197–198. (анотація)

Буракова М. Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке / Марина Буракова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 389–392. (анотація)

 

Бурда О. Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етно-соціально забарвлені терміносистеми / Олена Бурда // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 171–174. (анотація)

 

Бурковська О. Системні явища в українській термінології лісівництва // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 107114.

Бурковська О. Антонімія в українській термінології лісівництва / Олена Бурковська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 5155.

Бурковська О. Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва / Олена Бурковська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 40–44.

Бурковська О. Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва / Олена Бурковська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. 817. С. 4754.

 

Бурштинська Х. Світоч українського слова і духу (пам’яті Бориса Грінченка) [Електронний ресурс] / Христина Бурштинська // Інтернет-сторінка ТК СНТТ. 2010. Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Work/TK_burshtyns'ka_2010_01.htm

Бурштинська Х. З листування до Івана Пулюя / Христина Бурштинська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 181183. (анотація)

Бурштинська Х. Про огріхи автоматизованого перекладу науково-технічних геодезичних текстів з російської мови на українську / Христина Бурштинська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 91–93. (анотація)

Бурштинська Х. Про стан утвердження науково-технічної термінології в сучасних виданнях з геодезії, картографії та аерознімання / Христина Бурштинська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 122–123. (анотація)

Бурштинська Х. До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні / Христина Бурштинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 254–255.

 

     В

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Васенко Л. Деякі аспекти вивчення фахової української мови / Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2008. № 620. – С. 3336.

Васенко Л. Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання / Людмила Васенко, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 57–60. (анотація)

Васенко Л. Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів / Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. – № 559. – С. 127–131. (анотація)

 

Василяйко І. Структурно-семантичні особливості термінів-словосполучень у сучасній українській термінології кіномистецтва / Ірина Василяйко  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 82–86.

Василяйко І. Англомовні запозичення в сучасній українській термінології кіномистецтва / Ірина Василяйко  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2012. 733. – С. 67–70.

 

Васковець Л. Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми / Людмила Васковець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 98101.

Васковець Л. Термінологізація та детермінологізація в казначейській терміносистемі / Людмила Васковець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 8790.

 

Вацеба О. Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття / Оксана Вацеба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 428–432. (анотація)

 

Вдовцова С. Особливості спеціальної термінології як визначальний чинник змістового компоненту навчання у технічному коледжі / Світлана Вдовцова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 513–516. (анотація)

 

Величко Г. Термінологічне забезпечення навчального процесу в університеті залізничного профілю / Галина Величко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 492–495. (анотація)

 

Вербицький С., Куць О., Козаченко О., Пацера Н. Доцільні напрями вдосконалення професійної термінології цукробурякового виробництва // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 6670.

Вербицький С., Борсолюк Л. Термінологічне забезпечення процесів, устатковання та продуктів тонкого подрібнення м’ясної сировини // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 115121.

 

Веремчук О. Стилістична транспозиція математичних термінів: кодифікаційний аспект / Ольга Веремчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 2932.

Веремчук О. Семантико-стилістичні параметри процесу стилістичної транспозиції термінів фізичної галузі / Ольга Веремчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 91–95.

Веремчук О. Стилістична транспозиція технічних термінів як вияв зміни стилістичної норми / Ольга Веремчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. – С. 3–7.

 

Верста І. Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології / Ірина Верста // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 212–215. (анотація)

 

Весна М. Економічні терміни в посібнику «Комунікативна німецька мова» в світлі нового правопису німецької мови / Мирослава Весна, Галина Драпалюк, Леся Фітьо // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 74–75. (анотація)

 

Винник О. Національна ономасіологічна метафора в субмові економічної галузі / Олена Винник // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 170–172. (анотація)

Винник О. Бінарні метафоричні словосполуки у фінансовій термінології / Олена Винник // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 521–525. (анотація)

 

Вислободська І. До питання специфіки мовознавчих термінів / Ірина Вислободська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 340–342. (анотація)

 

Височанська Л. Банківська термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу / Любов Височанська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 125–127. (анотація)

 

Вітів І. Чи поняття вічно молодого життя може мати термінологічне значення? (праксеологія релігії) / Ігор Вітів // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 202–203. (анотація)

 

Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології / Мирослава Влах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 45–48.

Влах М. Поняття «географічний образ» у гуманістичній географії / Мирослава Влах // Проблеми української термінології: міжнар. наук. конф., 25−27 верес. 2014 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2014. ‒ С. 63‒65.

Влах М. «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання / Мирослава Влах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 94–95. (анотація)

Влах М. Історія становлення українського географічного словникарства / Мирослава Влах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 410–414. (анотація)

 

Вовк У. Поняття дитячої літератури та її художня специфіка / Уляна Вовк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 352–356. (анотація)

 

Вовченко Р. Про етимологію назв мінералів в українській геологічній термінології / Ростислав Вовченко, Лідія Бохорська, Олександр Полубічко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 113–121.

 

Вознюк Г. Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації / Геннадій Вознюк, Галина Наконечна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 4850.

Вознюк Г.  Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? / Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології» 2012. 733. – С. 6–9.

Вознюк Г. Проблема іншомовних запозичень в сучасній українській фінансово-економічній термінології (на матеріалі третього видання «Фінансового словника») / Геннадій Вознюк, Анатолій Загородній // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 82–84.

 

Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / Войналович О., Моргунюк В. – Київ : Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

 

Войнов В. Можливі комп'ютерні еквіваленти традиційних (паперових) тлумачних словників / Василь Войнов, Сергій Лук'яненко, К. Носов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології».  – 2002. – № 453. – С. 101–105.

Войнов В. АРМ лексикографа: критичний аналіз сучасної концепції лексичної картотеки / Василь Войнов, Сергій Тимофєєв // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 127–130. (анотація)

 

Войтович Я. Про неадикватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову / Яромир Войтович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593.  – С. 33–37. (анотація)

Войтович Я. Про деякі неправильні еквіваленти в англо-українських/російських словниках / Яромир Войтович // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 96–100. (анотація)

Войтович Я.  Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу / Я. Войтович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 76–79. (анотація)

 

Волошиновська І.  Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів / І. Волошиновська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 147–151. (анотація)

 

Воробкевич А. Вплив україномовних підручників з фізики на електротехнічну термінологію Західної України 1920–30 років / Андрій Воробкевич, Михайло Соколовський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 132–135. (анотація)

Воробкевич А. Технічна і фізична термінологія україномовних публікацій Олександра Смакули / Андрій Воробкевич, Тетяна Крушельницька, Михайло Соколовський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 94–96. (анотація)

Воробкевич А. Проблеми технічної термінології в західноукраїнській періодиці міжвоєнного часу / Андрій Воробкевич, Михайло Соколовський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 260–262. (анотація)

 

Ворона І. Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології / Іванна Ворона // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 675. – С. 72–74.

 

Вус М. Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації / Марія Вус // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. 817. С. 60–64.

Вус М. Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології / Марія Вус // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 4348.

 

     Г

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Гайдучок В. Вихід у світ російсько-українського словника з аграрної механіки та енергетики / Валентина Гайдучок, Олена Дерпак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 153–155. (анотація)

 

Ганіткевич М. Російсько-український словник з інженерних технологій: понад 40 000 термінів / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1024 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 9).

Ганіткевич М. Стандартизація назв хемічних елементів та використання їх в освіті й науці / Марія Ганіткевич, Михайло Никипанчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф, 30 верес. – 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. 2008. С. 41–42.

Ганіткевич М. Держстандарт України «Елементи хімічні та речовини прості ДСТУ 2439-94» та використання його в освіті й науці / Mарія Ганіткевич // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2004. ‒ С. 137–138. (анотація)

Ганіткевич М. До проблеми стандартизації хемічної термінології / Марія Ганіткевич // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 169–170.

 

Гапонова В. Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби / Валентина Гапонова, Марія Осадчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 405–410. (анотація)

 

Гаращенко Л. Аналітичні терміни загальнотехнічної галузі / Лілія Гаращенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. 733. – С. 96100.

Гаращенко Л. Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології / Лілія Гаращенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. № 676. – С. 75–78. (анотація)

 

Гасько О. Лексикографічні джерела різних типів як теоретично-інформаційна база семантичних досліджень / Олександра Гасько // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 17–19. (анотація)

 

Герасименко О. Наукова мова дисертацій медичної галузі / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 5659.

Герасименко О. Культура терміновживання та наукової мови в дисертаціях та авторефератах медичної галузі / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 68‒70.

Герасименко О. Паронімія в медичній термінології / Олександр Герасименко, Олена Романова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2008. ‒ С. 112114. (анотація)

Герасименко О. Унормування української наукової медичної термінології / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2006. ‒ С. 109–111. (анотація)

Герасименко О. Російсько-українські міжмовні омоніми в медичних текстах / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2004. ‒ С. 66–67. (анотація)

Герасименко О. Стан українського писемного медичного наукового мовлення / Олександр Герасименко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 275–278. (анотація)

 

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-, масто- та груди в сучасній українській мові // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 122126.

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові / Галина Германович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2018. 890. С. 3641.

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній українській мові / Галина Германович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 57–61.

Германович Г. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові / Галина Германович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 5154.

 

Гимер Н. Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 48–52.

Гимер Н. Структурний аналіз термінів косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 3337.

Гимер Н. Вторинна номінація як спосіб творення нових фахових назв у лексиці косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 101103.

Гимер Н. Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 35–38.

Гимер Н. Антонімія у термінолексиці косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 7–9.

Гимер Н. Явище синонімії в лексиці косметики та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2009. № 648. – С. 71–73. (анотація)

Гимер Н. Національна лексика в терміносистемі косметики й косметології / Надія Гимер // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2008. ‒ С. 123126. (анотація)

Гимер Н. Іншомовна лексика в косметиці та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 74–78. (анотація)

 

Гільченко Р. Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації / Руслан Гільченко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 104–108. (анотація)

Гільченко Р. Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації / Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 109–112. (анотація)

Гільченко Р.  Інтернаціоналізми як один зі шляхів поповнення української авіакосмічної терміносистеми / Руслан Гільченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 125–127. (анотація)

 

Гінзбург М. Правила вживання компаративів у фахових текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 3‒23.

Гінзбург М., Левбарг О. Щодо українського відповідника англійських термінів compression factor, compressibility factor, Z-factor, real-gas factor // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 7784.

Гінзбург М. Пропонови щодо творення прикметників від запозичених термінів на ‑графія, ‑логія, ‑метрія, ‑скопія / Гінзбург М. Д. // Термінологічний вісник: зб. наук. праць / Відп. ред. І. А.Казимирова. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2021. – Вип. 6. – С. 18–33.

Гінзбург М. Подавання процесових властивостей в українських перекладах англійськомовних версій міжнародних і європейських стандартів / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. С. І. Сидоренка. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. – С. 61–71.

Гінзбург М. Пропонови щодо запровадження в українське мовознавство концепції мішаних частин мови / Михайло Гінзбург // LANGUAGE:  Codification Competence Communication, 2021. – № 1(4). – С. 7–29.

Гінзбург М. Подавання процесових властивостей в українських перекладах європейських і міжнародних стандартів / Гінзбург М. Д. // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – № 5. – С. 8–22.

Гінзбург М. Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 3‒18.

Гінзбург М. Постійне поліпшування перекладів європейських стандартів як засіб забезпечувати якість роботи газотранспортної системи України / Гінзбург М. Д., Клюнь А. М. // Стандартизація, сертифікація, якість, 2019. – № 2. – С. 10–24.

Гінзбург М. Технологія перекладання європейських стандартів на базі ДСТУ EN ISO 17100:2017 і ISO/TS 11669:2012 / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 59–71.

Гінзбург М. Особливості української мови щодо подавання процесових понять у фахових текстах / Михайло Гінзбург // LANGUAGE: Codification Competence Communication, 2019. – № 1. – С. 7–24.

Гінзбург М. Аналіз деяких вад українських фахових текстів, пов’язаних з подаванням процесових понять / Михайло Гінзбург // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів-Дрогобич : Посвіт, 2019. – С. 113–128.

Гінзбург М. Щодо запроваджування вимог основних європейських стандартів газової інфраструктури в роботу газотранспортної системи України / Гінзбург М. Д., Требульова І. О., Клюнь А. М. // Нафтогазова галузь України, 2018. – № 4. – С. 310.

Гінзбург М. Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2018. 890. С. 3–14.

Гінзбург М. Про орудний відмінок діяча / Гінзбург М. Д. // Мова. Суспільство. Журналістика : матеріали XXIV Міжн. наук.-практ. конф. ; Київ, 2 листопада 2018 р. – Київ : Інститут журналістики, 2018. – С. 17–21.

Гінзбург М. До створення методики перекладання європейських стандартів (на прикладі стандартів газової інфраструктури) / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 5160.  

Гінзбург М. Термінологічні проблеми вживання ся-дієслів в українських фахових текстах / М. Д. Гінзбург // Термінологічний вісник : Збірник наукових праць ; Відп. ред. Л. В. Туровська. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. Додаток. – С. 71–79.

Гінзбург М. Мова технічних стандартів як окремий функційний шар фахових мов / Михайло Гінзбург // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань / Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; ф-т культурології. За заг. ред. В. В. Бездрабко. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 28–38.

Гінзбург М. Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 3–22.

Гінзбург М. Рекомендації щодо подавання термінів-відповідників, власних і номенклатурних назв у текстах українських перекладів європейських стандартів / Михайло Гінзбург, Владислав Бабенко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; ф-т культурології. За заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2017. – Вип. 10. – С. 28-38. 

Гінзбург М. Актуальні проблеми перекладання європейських стандартів газової інфраструктури / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – С. 113123.  

Гінзбург М. Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 3–17.

Гінзбург М. Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні / М. Д. Гінзбург, С. Є. Коваленко, А. М. Клюнь  // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2016. – № 1 (98). – С. 716.  

Гінзбург М. Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. 817. С. 3–21.

Гінзбург М. Уніфіковані абревіатури європейської системи стандартизації / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 6 (97). – С. 1721.  

Гінзбург М. Що таке технічні бар’єри у торгівлі? / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 5 (96). – С. 1216.  

Гінзбург М. Щодо постійного поліпшування процедур національної стандартизації / М. Д. Гінзбург, Л. Л. Овчаренко , А. М. Клюнь  // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 4 (95). – С. 312. 

Гінзбург М. Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України / М. Д. Гінзбург, Л. Л. Овчаренко, А. М. Клюнь // Стандартизація, сертифікація, якість, 2015. – № 3 (94). – С. 511.  

Гінзбург М. Deliverable. Як це буде українською? / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 3 (94). – С. 1216.  

Гінзбург М. Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови /  М. Д. Гінзбург, С. Є. Коваленко // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 2 (92). − С. 1224.  

Гінзбург М. «Standardizing body (organisation)», «Standards body (organisation)», «Standardisation body (organisation)». Як це буде українською? / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість, 2015. – № 2 (92). – С. 2426. 

Гінзбург М. Пропозиції щодо однозначності викладання положень нормативних документів засобами української мови /  М. Д. Гінзбург, С. Є. Коваленко // Стандартизація, сертифікація, якість, 2015. – № 1 (92). – С. 618.  

Гінзбург М. Яка відмінність між поняттями орган та організація у сфері стандартизації? / М. Д. Гінзбург  // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2015. – № 2 (92). – С. 18.

Гінзбург М. Мовні засоби подавання взаємодії у фахових та загальновживаних текстах / Михайло Гінзбург // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матер. міждисциплінарної наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю Харківського нац. тех. ун-ту сільськ. госп ім. Петра Василенка, Харків, 10 червня 2015 р. : ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Х. : Міськдрук, 2015. – С. 18−43.  

Гінзбург М. Український взаємно-зворотний займенник один одного: проблема правильного слововживання / М. Д. Гінзбург // Вивчаємо українську мову і літературу. − 2015. – № 19–21 (419–421). – С. 74−78.  

Гінзбург М. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб / М. Д. Гінзбург // Вивчаємо українську мову і літературу, 2015. –  № 34–36 (434–436). – С. 76-81.  

Гінзбург М. Проблема ідентичності перекладу міжнародних та європейських стандартів / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 66–72.  

Гінзбург М. Класифікація значень ся-дієслів в українських текстах / Михайло Гінзбург // Стиль і текст, 2015. – Вип. 16. – С. 34–48.

Гінзбург М. Категорійно-поняттєвий апарат аспектологічних досліджень / Михайло Гінзбург // Українська наукова термінологія. Історія та сучасний стан : мат. наук.-практи. конф. 5 грудня 2014 р. – К. : Наук. думка, 2015. – С. 42–60.  

Гінзбург М. Щодо вживання дієприслівників у фахових текстах / Михайло Гінзбург // Стиль і текст, 2014. – Вип. 15. – С. 41–50.

Гінзбург М. Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки /  М. Гінзбург, С. Коваленко // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2014. – № 6 (91). – С. 313.  

Гінзбург М. Про згармонізованість термінології, пов’язаної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань /  М. Гінзбург, С. Коваленко // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2014. – № 5 (90). – С. 310.  

Гінзбург М. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи /  М. Гінзбург, Л. Овчаренко // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2014. – № 4 (89). – С. 715. 

Гінзбург М. Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах / Михайло Гінзбург  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 3–14.

Гінзбург М. Як перекладати англомовні фахові тексти українською з погляду ґендерної толерантності / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : мат. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 5−6 квітня 2013 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 109−114. 

Гінзбург М. Ґендерні особливості, що на них треба зважати, перекладаючи англомовні фахові тексти українською / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 118124. 

Гінзбург М. Про ґендерні особливості займенникових іменників кожний, усякий, жодний / Михайло Гінзбург // Українська мова. − 2014. – № 2. – С. 94−106. 

Гінзбург М. Поради з української ділової мови. Як правильно зазначати професійні назви в управлінській і кадровій документації з погляду ґендерної рівності / Михайло Гінзбург, Світлана Коваленко // Довідник кадровика. − 2014. – № 7 (145). – С. 66−71. 

Гінзбург М. Семантичні та граматичні категорії у фаховій мові  / Михайло Гінзбург // Українська наукова термінологія. Фізико-математичні та технічні науки : мат. наук.-практ. конф. 6 грудня 2013 р. – К. : Наук. думка, 2014. – С. 30–43.  

Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів / Михайло Гінзбург // Стиль і текст, 2013. – Вип. 14. – С. 93–101. 

Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів  / Михайло Гінзбург // Мова. Суспільство. Журналістика : Зб. мат. і тез XІX Міжнар. наук. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови (присвячується 40-річчю кафедри мови і стилістики). 12 квітня 2013 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 9–14. 

Гінзбург М. Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 3–13.

Гінзбург М. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання / Гінзбург Михайло Давидович // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. − 2013. – № 1. – С. 74−81. 

Гінзбург М. Як перекладати англомовні фахові тексти українською з погляду ґендерної толерантності / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 5–6 квітня 2013 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 109114.  

Гінзбург М. Як складати юридичні акти з погляду ґендерної рівності? / Гінзбург М. Д. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012−2013 : тези наук. доп. і повідом. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 33−38. 

Гінзбург М. Мовознавче підґрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові / Михайло Гінзбург // Українська наукова термінологія : Збірник матер. наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Природничі науки» ; Київ, 2 листопада, 2012 р. – Київ : НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2012. – № 4. – С. 29–39.  

Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах  / Михайло Гінзбург // Українська мова, 2012. – № 4. – С. 29–40. 

Гінзбург М. Термінознавство та аспектологія: два погляди на процес / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. 733. – С. 10–17.

Гінзбург М. Особливості української мови, що ними часто нехтують / Михайло Гінзбург // Мова. Суспільство. Журналістика : Зб. мат. XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А. І. Мамалиги та О. Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 209−214.  

Гінзбург М. Ґендерні особливості української мови, на які треба зважати / Михайло Гінзбург // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 9. – С. 7583. 

Гінзбург М. Професійні назви як дзеркало ґендерної рівності / Михайло Гінзбург // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 24. – С. 6−26. 

Гінзбург М. Засоби формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань [Електронний ресурс] / Михайло Гінзбург // Междисциплинарные исследования в науке и образовании, 2012. – № 1 Sp. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/157-699.

Гінзбург М. Наукова картина світу як засіб інтегрувати та систематизувати фахові знання / М. Д. Гінзбург // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. – Вип. 2 (16). – К.: НАУ, 2012. – С. 9–17.

Гінзбург М. Термінознавство як міждисциплінарна галузь знань [Електронний ресурс] / Гінзбург М. Д., Коваленко С.Є. // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/158-1096.

Гінзбург М. Інструмент формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань / Гінзбург М. Д. // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 Kg. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/159-1232.

Гінзбург М. Проблеми гармонізації іншомовних стандартів методом перекладання / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6–7 квітня 2012 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 79–83.  

Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівних іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах / Михайло Гінзбург // Українська мова, 2011. – № 2. – С. 30–43. 

Гінзбург М. Щодо моделювання процесів у фахових текстах / Гінзбург Михайло // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 3–9.

Гінзбург М. Щодо засадничих понять, пов’язаних із подаванням процесів / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. № 676. – С. 8–14.

Гінзбург М. Щодо подавання процесових понять у фахових текстах // Українська наукова термінологія / Михайло Гінзбург // Збірник матер. наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки», Київ, 12 листопада, 2010 р. – Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2010. – № 3. – С. 246–259.  

Гінзбург М. Щодо синтаксичних помилок у нормативних документах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / Михайло Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 2. – С. 22–30.

Гінзбург М. Проблема двовидових дієслів у фахових текстах та шляхи її розв’язання / Михайло Гінзбург // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. ; [відп. ред. Л. О. Симоненко]. – 2009. – вип. VIІІ – С. 290–294.

Гінзбург М. Досвід подолання мовно-термінологічних проблем на шляху гармонізування міжнародних і європейських стандартів методом перекладання (на прикладі стандартів для нафтогазового комплексу) /  Михайло Гінзбург, Ірина Требульова // Українська наукова термінологія : Зб. матер. наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу» ; Київ, 11 груд. 2009 р. 2009. № 2. С. 256269.  

Гінзбург М. Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних і надійних джерел світла / Михайло Гінзбург // Світлотехніка та електроенергетика. − 2009. – № 3 – С. 69–74.

Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 2632.

Гінзбург М. Маркування побутових електроламп: термінологічні проблеми розроблюваного технічного регламенту / Михайло Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2008. – № 2. – С. 20–22.

Гінзбург М. Особливості викладання фізики українською мовою / Михайло Гінзбург // Фізика : газета для вчителів фізики. 2008. – № 2 (338). – Спецвипуск. – С. 1–38.  

Гінзбург М. Про визначення поняття «агент» у науково-технічній, зокрема нафтогазовій, термінології та про правильне застосування деяких фізико-хімічних термінів / Гінзбург М. Д., Стасенко В. М., Коваленко С. Є. // Нафтова і газова промисловість, 2008. – № 1. – С. 62–64.

Гінзбург М. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; За ред. М. Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : «Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

Гінзбург М. Ще раз про мовно-термінологічні проблеми гармонізації нормативних документів / М. Гінзбург // Метрологія та прилади. − 2007. – № 4. – С. 59–64.

Гінзбург М. Відродити творення термінів на позначання наслідку процесу / Михайло Гінзбург, Софія Левіна // Українська мова. – 2007. – № 4. – С. 96–101.  

Гінзбург М. Чи має право на існування термін «бурові розчини»? / М. Д. Гінзбург, В. М. Стасенко, С. Є. Коваленко, О. В. Бачеріков // Нафтова і газова промисловість, 2007. – № 3. – С 54–56.  

Гінзбург М. Класифікатор професій ДК 003:2005 – практичне втілення рекомендацій вчених / Гінзбург М., Левіна С., Турчін М. // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. VIІ. – С. 47–51.

Гінзбург М. Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. № 559. – С. 7–13.

Гінзбург М. Щодо термінології у сфері збирання та підготовляння нафти / М. Д. Гінзбург, С. Є. Коваленко, Л. М. Середницький // Нафтова і газова промисловість, 2006. – № 5. – С. 51–55.  

Гінзбург М. Досвід термінологічного експертування та редагування нормативних документів [Електронний ресурс] / Михайло Гінзбург, Інна Корніловська, Софія Левіна // Стиль і текст. – Вип. 7. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченко, 2006.  – С. 134–143. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1946.

Гінзбург М. Стандартизуючи українську термінологію, гатимо шлях до СОТ та ЄС / Михайло Гінзбург // Ринок інсталяцій. − 2006. – № 2. – С. 16–19.

Гінзбург М. Система правил українського ділового та наукового стилю / Михайло Гінзбург // Українська мова. – 2006. – № 2. – С. 30–43 ; передруковано : Урок української. – 2007. –  № 5. – С. 31–34; № 6. – С. 15–16.  

Гінзбург М. Про подання назв деяких хімічних і нафтохімічних процесів і похідних термінів у нормативних документах і науково-технічній літературі / [М. Д. Гінзбург, Ю. Л. Іщук, Є. В. Кобилянський та. ін.] // Питання хімії та хімічної технології. 2006. – № 1. – С. 72–79.  

Гінзбург М. Щодо концепції подання пасивних дієприкметників у тлумачних словниках української мови та українсько-російських термінологічних словниках / Михайло Гінзбург // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Вип. VI. – 2005. – С. 274–276.  

Гінзбург М. «Ефірні олії» – термін, що не відповідає позначуваному поняттю і порушує системність / [Михайло Гінзбург, Світлана Коваленко, Юрій Ющук та ін.] // Українська термінологія і сучасність : Зб. наук. праць. ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. Вип. VI. – 2005. – С. 156–159.  

Гінзбург М. «Ефірна олія» чи «есенція»? Наукове обґрунтування вибору терміна / [М. Гінзбург, Ю. Іщук, Є. Кобилянський та ін.] // Вісник НАН України, 2005. – №  11. – С. 59–63. 

Гінзбург М. Термінологічні поради: Що таке «керування якістю», «управління якості» та «менеджмент якості»? / М. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. − 2004. – № 3. – С. 3234.  

Гінзбург М. Термінологічні консультації на шпальтах фахових видань та в мережі Інтернет / Михайло Гінзбург, Роман Фролов, Наталія Кадничанська // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. VI. – С. 407–409. 

Гінзбург М. Десять правил українського ділового та наукового стилю / М. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2004. – № 2. – С. 22–28. 

Гінзбург М.  Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення державного статусу української / Михайло Гінзбург, Анатолій Ганжа // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології».  – 2004. – № 503. – С. 20–23.

Гінзбург М. Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само-  / Михайло Гінзбург, Софія Левіна, Ірина Требульова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 29–33.

Гінзбург М. Створення автоматизованої системи інформаційно-термінологічного обслуговування для нафтогазового комплексу / Гінзбург М. Д., Корніловська І. М., Фролов Р. М. // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. пр. – випуск XXXII (до 45-річчя УкрНДІгазу) – Харків: УкрНДІгаз, 2004. – С. 348–352. 

Гінзбург М. Засоби формування, ведення та використання єдиної галузевої термінологічної системи словників нафтогазового комплексу / Михайло Гінзбург, Роман Фролов // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 280–283. 

Гінзбург М. До проблеми комп’ютеризації термінологічної експертизи розроблюваних нормативних документів / Михайло Гінзбург, Інна Корніловська, Софія Левіна // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. V. С. 139143

Гінзбург М. Досвід та впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність / Михайло Гінзбург, Софія Левіна, Ірина Требульова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 183–189.

Гінзбург М. Нафтогазова термінологія з погляду походження / Гінзбург М., Корніловська І., Левіна С. // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2001. Вип. IV. – С. 3740.

Гінзбург М. Про концепцію побудови електронної та паперової версії багатотематичного тримовного (російсько-українсько-англійського) тлумачного словника / Михайло Гінзбург // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 101–106.

Гінзбург М. Мовна концепція системи словників та довідників для працівників нафтогазового комплексу / Михайло Гінзбург, Людмила Симоненко // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : Мат. 6-ї Міжнар. наук.конф. СловоСвіт 2000. 2000. № 402.  С. 110–112.

Гінзбург М. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни: близько 3500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. І. Азимова, І. О. Требульова та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 2000. – 734 с. 

Гінзбург М. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни: понад 2000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, Л. М. Дунаєвський та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 560 с.  

Гінзбург М. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем. Основні терміни: понад 2500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, М. В. Чернець, Н. І. Азімова та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 560 с.  

Гінзбург М. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики. Основні терміни: понад 3500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 752 с.  

Гінзбург М.  Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. Основні терміни: близько 2700 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, О. О. Болокан та ін; За заг. ред. В. В. Розгонюка. – Харків, 1998. – 536 с.  

Гінзбург М. До створення єдиної галузевої термінологічної системи / Гінзбург М. Д., Осінчук З. П., Педько Б. І. // Нафтова і газова промисловість, 1998. – № 4. – С. 50–53.

 

Гнатюк М. Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок) / Мирослава Гнатюк  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 166173.

 

Гнідець У. Поняття «класична дитяча література» в німецькому літературознавстві XX століття / Уляна Гнідец // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2005. № 538. – С. 73–77. (анотація)

 

Гожий А. Руйнівна дія недосконалих законодавчих визначень термінів / Адам Гожий // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27–29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 99102.

Гожий А. Недосконале творення власних назв – могутнє джерело нівечення мови / Адам Гожий // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 10–12. (анотація)

Гожий А. Про необхідність удосконалення і стандартизації правописання українських власних імен і прізвищ рідною і чужими мовами / Адам Гожий // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 507–510. (анотація)

 

Голець М. Українська термінологія моніторингу в галузі освіти / М. Голець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 676. – С. 79–82.

 

Голиборода І.  Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії / І. Голиборода // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 63–66. (анотація)

Голиборода І. Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників) / Ігор Голиборода // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 415–416. (анотація)

 

 

Головко І. Як парость виноградної лози, плекайте мову... / Ірина Головко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 73‒74.

Головко І. Писемна мова у медичній практиці / Ірина Головко, Любов Петрух, Ірена Павловська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 115116. (анотація)

 

Голуб О. Новітня термінологія та номенклатура в хімії (до 100-річчя з дня народження професора А. М. Голуба) / Олесь Голуб, Михайло Корнілов, Сергій Ісаєв // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 5964.

Голуб О. Хімічна термінологія та номенклатура неорганічної хімії / Олександр Голуб, О. Гордієнко, С. Ісаєв та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 105–108. (анотація)

 

Гонтар М. Родо-видові відношення в терміносистемі журналістики / Марина Гонтар // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 83–86.

 

Горбатова І., Бойченко С., Шкільнюк І., Будзинська І. Особливості перекладу термінів під час розробляння стандартів в авіаційній галузі // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 5458.

 

Горда О. Розвиток значення терміна основа слова в українських граматиках другої половини ХІХ ст. / Оксана Горда // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. № 676. – С. 87–92. (анотація)

 

Гордієнко О. Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 66–69. (анотація)

 

Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука / Галина Городиловська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 115–118.

Городиловська Г. Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука) / Галина Городиловська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 105108.

Городиловська Г. Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука / Галина Городиловська  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2012. 733. – С. 174178.

Городиловська Г. Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука) / Галина Городиловська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2011. № 709. – С. 64–68.

 

Гоц Н. Проблеми термінології в галузі вимірювань температури за випроміненням / Наталія Гоц // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». – 2010. С. 52–54.

 

Гошовська Л. Про типологію англомовних запозичень у французькій терміносистемі спорту / Лариса Гошовська, Інна Гальченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 82–85. (анотація)

 

Грегуль Г. Вимоги до юридичних термінів / Галина Грегуль // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 294–297. (анотація)

 

Григолінська Н. Проблема об’єму поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології / Надія Григолінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 540–542. (анотація)

 

Григораш А. Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами «війна» та «зброя» у сучасній публіцистиці / Антоніна Григораш // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 216–219. (анотація)

Григораш А. Суспільно-політична термінологія фразеологічного характеру як невід´ємна частина публіцистичного стилю (на матеріалі преси України 90-х років) / Антоніна Григораш // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 458–453. (анотація)

 

Григорчук Р. Транслітерація назв населених пунктів України з літерами “г” та “ґ” на англомовних картах / Роман Григорчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 23–25. (анотація)

Григорчук Р. До питання друкування карт України мовами з латинською абеткою / Роман Григорчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 488–491. (анотація)

 

Гринишин М. Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці / Марія Гринишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 208–212. (анотація)

 

Грицюк І. До проблеми термінології в галузі дизайну одягу / Ірина Грицюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 380–382. (анотація)

 

Гулкевич С. Тлумачення фахового тексту / Станіслава Гулкевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 118–120. (анотація)

Гулкевич С. Структура навчального посібника з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» / Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 81–84. (анотація)

Гулкевич С. Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов / Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 141–145. (анотація)

 

Гумін О. Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія / Олексій Гумін, Рома Сибірна, В´ячеслав Сас та ін. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 386–389. (анотація)

 

Гутиряк О. Англійські терміни бізнесу: основні словотвірні моделі / Оксана Гутиряк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27–29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. Л., 2012. С. 34–37.

Гутиряк О. Структурно-семантичні особливості конверсивів сучасної англійської мови бізнесу / Оксана Гутиряк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 80–81. (анотація)

Гутиряк О. Синонімія та полісемія в мові бізнесу / Оксана Гутиряк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 109–110. (анотація)

 

     Ґ

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

Ґалінскі Х. Terminology and multilingual product masterdata management / Христіян Ґалінскі // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 4463.

Ґалінскі Х. Content interoperability of multilingual content resources / Христіян Ґалінскі // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 1330.

 

Ґудманян А. Укладання словника чужомовних онімів / Артур Ґудманян // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 135–141. (анотація)

 

     Д

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Данчевська Ю. Деякі аспекти лексичних одиниць терміносистеми класичного танцю / Юлія Данчевська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 69–73.

 

Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції / Христина Дацишин  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 179182.

Дацишин Х. Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект / Христина Дацишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 438–442. (анотація)

 

Дацюк Л.  Системотвірні та системонабуті властивості слова і терміна / Любов Дацюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 68–70. (анотація)

 

Дев’ятко Ю. Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти / Юлія Дев’ятко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 8‒12.

Дев'ятко Ю. Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання / Юлія Дев’ятко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 28–31.

 

Демчук Н. До питання про стиль ділової письмової мови: на матеріалі французької комерційної кореспонденції / Наталія Демчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 256–259. (анотація)

 

Дем'янюк М. Анонімний «Леkіконъ латинославенскій» – пам’ятка староукраїнської писемності XVIII ст. / Марина Дем’янюк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 5053. (анотація)

 

Денисенко С. Лінгвістичні словники та термінологія в порівняльних дослідженнях фразеології / Софія Денисенко, Олег Бей, Ірина Микитка // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». − 2010. С. 33−35.

Денисенко С. Збільшення фахової лексики зі спеціальностей біологічного профілю (на матеріалі німецької мови) / Софія Денисенко, Ірина Микитка // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 122–124. (анотація)

Денисенко С. Німецько-українсько-російський словник-довідник (з фразеологічної деривації) / Софія Денисенко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 34–37. (анотація)

Денисенко С. Запозичення з класичних мов термінів і фразеологічних одиниць як чинник динамічного розвитку мови  / Софія Денисенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 38–39. (анотація)

Денисенко С. Лексикографія та міжмовні зв’язки в Україні на початку XXI ст.: нові лексикографічні твори / Софія Денисенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 130–132. (анотація)

 

Денисюк В. Фразеологізми з назвами – анатомічними термінами в українській мові ХVІХVІІ ст. (на прикладі номена нога) / Василь Денисюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 208–213. (анотація)

Денисюк В. Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око) / Василь Денисюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 187–191. (анотація)

Денисюк В. Фразеологія військової терміносистеми в «Гисторіи» Г. Граб’янки / Василь Денисюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 184–187. (анотація)

 

Дерев’янко В. Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів/ Віктор Дерев’янко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 38–44. (анотація)

 

Джура М. Вихід у світ «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» / Марія Джура, Роксолана-Юстина Перхач // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 21‒23.

Джура М. Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів / Марія Джура, Сергій Нікіпчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 61–68. (анотація)

 

Дзюба M. Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних термінів / Майя Дзюба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2012. 733. – С. 71–74.

Дзюба М. Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві / Майя Дзюба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 676. – С. 56–61.

 

Дида І. Методологічні проблеми української термінології / Ірина Дида, Станіслав Мигаль // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. Л., 2010. С. 95–97.

 

Дмитрасевич Р. Щодо класифікації спеціальних номінантів термінології / Ростислав Дмитрасевич // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 25–27. (анотація)

 

Дмитрук А., Дмитрук В. Українські відповідники японських ономатопей терміносистеми реклами парфумерно-косметичних виробів // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 5961.

Дмитрук А. Лексико-семантичне значення терміна ренмен / Анна Дмитрук, Вероніка Дмитрук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 13‒15.

Дмитрук А. Методика й технологія укладання «Японсько-українського словника» І. Бондаренка / Анна Дмитрук, Вероніка Дмитрук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 23‒25.

 

Дмитрук В. Історія Русів: термінологія, її особливості та переклад / Вероніка Дмитрук, Андрій Медведів // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2014. ‒ С. 66‒71.

 

Довгий Я. До історії термінотворення у фізиці: роль НТШ / Ярослав Довгий, Роман Пляцко, Ірина Процик // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 86–87. (анотація)

 

Дорошенко С. Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості) / Світлана Дорошенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 5558.

Дорошенко С. Особливості афіксації при термінотворенні (на прикладі термінології нафтогазової промисловості) / Світлана Дорошенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 10–14.

Дорошенко С. З історії лексикографічного опису українських термінів нафтогазової промисловості / Світлана Дорошенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 167–170. (анотація)

Дорошенко С. Проблеми лексичного нормування української термінології нафтогазової промисловості / Світлана Дорошенко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 134–136. (анотація)

Дорошенко С.  Основні способи словотворення в термінології нафтогазової промисловості / С. Дорошенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 80–86. (анотація)

Дорошенко С. Мотиваційні поля в термінології нафтогазової промисловості / Світлана Дорошенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 530–533. (анотація)

 

Дрівко Н. Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів / Наталія Дрівко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 53–56.

Дрівко Н. Складені терміни із компонентами арка: структурно-ономасіологічний аналіз / Наталія Дрівко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 9193.

Дрівко Н. Типи структурних моделей термінів-словосполучень із семою ‘споруда’ (на матеріалі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури») / Наталія Дрівко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2012. 733. – С. 104106.

 

Дружбяк С. Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів / Світлана Дружбяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 676. – С. 94–97.

 

Друзь Ю. Врахування чинників взаємодії термінології електронно-обчислювальної техніки в українській та англійській мовах / Ю. Друзь, Оксана Ніцецька, Марина Павлова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 70–71. (анотація)

 

Друзюк В. Термінологічна проблематика реєстрування технічних умов / Василь Друзюк, Галина Сімчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф.,  1–2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. – Л., 2010. – С. 3–5.

Друзюк В. Реєстрування технічних умов і термінологія: сучасний стан і проблеми / Василь Друзюк, Галина Сімчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. – 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. Л., 2008. С. 9–12.

Друзюк В., Ярмощук Т. Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2005. № 538. – С. 49–51.

 

Дрозд М. Аспекти формування термінологічних стандартів / М. Дрозд, Тарас Кияк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 501–507. (анотація)

 

Дубічинський В. Деякі аспекти термінознавства у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням / Володимир Дубічинський, Людмила Васенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 93–97.

Дубічинський В. Актуальні проблеми формування термінологічної компетенції студентів вищих технічних закладів / Володимир Дубічинський, Людмила Васенко, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 137–140. (анотація)

Дубічинський В. Лексичний аспект науково-технічного перекладу в термінологічній підготовці фахівця / Володимир Дубічинський, Оксана Кримець, Людмила Васенко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 59–62. (анотація)

Дубічинський В. Організація термінографічної праці в Україні / Володимир Дубічинський // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 3–5.

 

Дубров Я. Функтор національної ідеї: терміни, поняття та терміносистеми / Яків Дубров, Григорій Башнянин  // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 103106.

Дубров Я. Реферат про тричасову спіраль еволюції української мови та української поезії: виразність та динаміка терміносистем / Яків Дубров // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 179–186. (анотація)

 

Дуда О. Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) / Олександра Дуда // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 296–300. (анотація)

 

Дужа-Задорожна М. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) / Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. – С. 98–101.

Дужа-Задорожна М. Питання термінологічної відповідності в українських та німецьких економічних текстах / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний, Петро Задорожний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. Л., 2010. С. 36–37.

Дужа-Задорожна М. Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 38–39. (анотація)

Дужа-Задорожна М. Проблеми перекладу патентної термінології (на матеріалі німецькомовних патентних формул) / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 76–79. (анотація)

Дужа-Задорожна М. Функціонування національних мов в умовах глобалізації процесів сьогодення / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 167–168. (анотація)

 

Думанська Л. Особливості архітектурних термінів (на матеріалі «Словника будівельної термінології» С. Булди) / Лариса Думанська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 133–135. (анотація)

Думанська Л. Французькі запозичення в українській архітектурній термінології / Лариса Думанська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 281–284. (анотація)

 

Дуфенюк О. Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності / Оксана Дуфенюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 138–140. (анотація)

 

Дуцяк І. Тезаурус як інструмент уніфікування виознак й алгоритмізування створення їх // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 7176.

Дуцяк І. Аналізування можливости творення віддієслівних іменників на -нє, -тє на позначення наслідку дії // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 19‒23.

Дуцяк І. Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 35–39.

Дуцяк І. Аналізування проблеми дефініювання неясних понять / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 119–125.

Дуцяк І. Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. 817. С. 55–59

Дуцяк І. Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках / Ігор Дуцяк  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 15–21.

Дуцяк І. Analysis of the definition theory elements in ISO 704: 2009 “Terminology work – Principles and methods” / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 756. – С. 1419.

Дуцяк І. Аналіз законодавчо закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини / Ігор Дуцяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 183187.

 

Д'яков А. Українська латинка та її практичне застосування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 1998. 336. – С. 135137.

 

Дячук Н. Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад / Наталія Дячук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –  2004. – № 503. – С. 110–114. (анотація)

 

     Є

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Єфимов В. Порівняння спортивної та загальної термінології в українській діаспорі та Україні / Володимир Єфимов // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 162165. (анотація)

Єфимов В. Наукова термінологія у спортивній та популяційній генетиці / Володимир Єфимов // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 158–160. (анотація)

Єфимов В. Метрологічна термінологія у фізичній культурі та спорті / Володимир Єфимов // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 180–182. (анотація)

 

Єщенко Т. Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність / Тетяна Єщенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2018. 890. С. 4245.

 

     Ж

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Жалкаускас В. Обзор литовских технических словарей / Валерійонас Жалкаускас // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 77–79. (анотація)

Жалкаускас В. Электронные базы новейших многоязычных словарей в Литве / Валерійонас Жалкаускас // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 30–32. (анотація)

 

Жангазінова Р. Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя / Руслана Жангазінова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 126–130.

 

Жирик О. Стилістична транспозиція спортивних термінів / Ольга Жирик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 246–252. (анотація)

 

Житін Я.  Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів / Яків Житін // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2009. № 648. – С. 9–15.

 

Жуковський С. Деякі проблеми перекладу українських термінів будівництва й архітектури у двомовному словнику / Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. – 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. Л., 2008. С. 5658.

Жуковський С. Словники споріднених термінологічних систем у процесі розвитку сучасної української термінології / Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 38–40. (анотація)

Жуковський С. Новий «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» / Степан Жуковський, Роман Кінаш, Левко Полюга та ін. // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 3–6. (анотація)

 

     З

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Заблоцький Ф. Структура англо-українського геодезичного словника та труднощі термінологічного перекладання / Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька, Олександра Гасько // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 78–79. (анотація)

 

Завгородня В. Проблеми термінології у галузі оздоровчого, функціонального харчування / Валентина Завгородня, Іван Сирохман // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 160–162. (анотація)

 

Загребельна Л. Основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця / Лариса Загребельна  // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 107109.

 

Задорожний В. До питання німецько-української термінології з історії архітектури та містобудування / В. Задорожний, Г. Петришин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2008. № 620. – С. 136138.

 

Задояна Л. Складені найменування як тип термінотворення в цукровому виробництві / Лариса Задояна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 675. – С. 15–18.

Задояна Л. Синонімія в сучасній українській термінології цукрового виробництва / Лариса Задояна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 246–249. (анотація)

 

Залізняк Б. Богдан Рицар: «Свідомі люди приходять не задля вигоди» : [інтерв'ю] / Богдан Залізняк //  За вільну Україну плюс. 2016. − № 49. − 15 грудня  − С. 3.

 

Занічковський М. До справи укладання двомовних навчальних словників / Михайло Занічковський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 67–68. (анотація)

 

Захлюпана Н. Словник з методики укладання української мови / Ніна Захлюпана, Ірина Кочан // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2000. № 402.  С. 255–288.

 

Збожна О. Технологічна термінологія та доля українських науково-популярних часописів / Ольга Збожна // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 70‒73.

Збожна О. Технологічні терміни в металургії та економіці, або Міркування щодо використання технологічних термінів у цих галузях знань / Ольга Збожна // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». – 2010. С. 54–56.

Збожна О. Іван Пулюй і українська наукова термінологія / Ольга Збожна // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». 2008. С. 184–187.

Збожна О. Спадщина і нові проблеми української наукової термінології / Ольга Збожна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 468–470. (анотація)

 

Здор Г. Деякі термінологічні проблеми технології біоконверсії відходів сільськогосподарського виробництва методом вермикомпостування / Геннадій Здор, Олексій Котляр, Олена Шептуха // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 129–132. (анотація)

 

Зеленська О. Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту / Олена Зеленська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 222–226. (анотація)

Зеленська О. Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики / Олена Зеленська, Анжела Посохова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 237–240. (анотація)

Зеленська О. Словотворення у навчанні англійської мови для спеціальних цілей / Олена Зеленська, Мар’яна Кащук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 80–83. (анотація)

Зеленська О. Навчання фахової лексики у ВНЗ МВС України з організованою самостійною працею студентів / Олена Зеленська, Анжела Посохова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 172–174. (анотація)

Зеленська О. Структура «Українсько-російсько-англійського словника ділової людини» та використання його для навчання англійської мови для спеціальних цілей / Олена Зеленська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 158–163. (анотація)

 

Зелінська О. Назви Бога та Ісуса Христа у прозових текстах періоду бароко / Оксана Зелінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 268–273. (анотація)

Зелінська О. Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. / Оксана Зелінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 273–277. (анотація)

Зелінська О. Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст. / Оксана Зелінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 180–184. (анотація)

 

Зінько В. Василіянська монастирська термінологія / о. Василь Зінько, Володимир Андрушко, Олег Огірко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 199–201. (анотація)

Зінько В. Причинки до української церковної термінології / о. Василь Зінько, Володимир Андрушко, Олег Огірко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 151–154. (анотація)

 

Зоря Г. Типологічні аспекти системності сучасної української мас-медійної термінології / Галина Зоря // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». 2010. С. 97–99.

 

Зубков М. Доцільність запозичання та правильність запозичин в українській мові // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 24‒32.

Зубков М. Рукописи не горять (на пошану славетного науковця Л. Булаховського) // LANGUAGE: Codification. Competence. Communication. Міжнародний науковий журнал. – 2021. – № 1(4)/2021.  – С. 86–87.

Зубков М. Норми й культура української мови фахової спрямованости / Микола Зубков – К. : Арій, 2018. – 608 с.

Зубков М. Унікальні словники – у Львівській політехніці // Аудиторія. – 29 березня 2018 – 4 квітня 2018. – ч. 9 [3009]. – С. 10–11.

Зубков М. Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів» / Микола Зубков, Роман Микульчик, Роман Мисак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 5053.

Зубков М. Наукові революції як змінювання світогляду / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 109114.

Зубков М. Укладання російсько-українського словника застосовної наукової мови відповідно до національних стандартів і українського способу мислення / Микола Зубков, Виталь Моргунюк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 25–27 верес. 2014 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2014. ‒ С. 13‒21.

Зубков М. До проблеми унормування запозичень / Микола Зубков // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27–29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 3–5.

Зубков М. Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини II відміни в родовому відмінку / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. – С. 19–22.

Зубков М. Сучасний політехнічний російсько-український словник-довідник / Микола Зубков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 125132.

 

Зубрицька Я. Уживання запозичених термінів у сфері менеджменту персоналу / Яна Зубрицька // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2014. ‒ С. 72‒74.

Зубрицька Я. Деякі терміни, що використовуються в курсі «Менеджмент перcоналу» / Яна Зубрицька  // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 110112.

 

Зубченко В. Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 127131.

Зубченко В. Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя / Володимир Зубченко, Юлія Мішура // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2018. 890. С. 4649.

Зубченко В. Стандартизація актуарної та фінансової термінології / Володимир Зубченко, Юлія Мішура // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 5964.

 

     І

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Іваненко І. Проблеми кодифікації української логопедичної термінології / Ірина Іваненко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 218–223. (анотація)

 

Іващенко В. Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть / Вікторія Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 22–26.

Іващенко В. Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики / Вікторія Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».  Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 675. – С. 98–105.

Іващенко В. Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах / Вікторія Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 260–264. (анотація)

Іващенко В. Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису / Вікторія Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 176–180. (анотація)

Іващенко В.  Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні / В. Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 120–127. (анотація)

 

Івченко А. Принципи створення «Словника абревіатур української мови» / Анатолій Івченко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. № 648. – С. 50–52.

Івченко А. Засади уточнення українських таксономічних термінів з дендрології / Анатолій Івченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 145–147. (анотація)

 

Іленков А.  Термінологія та її роль у представленні знань / Анджей Іленков // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. № 648. – С. 24–29.

 

Ільницька Л. Англомовні дієслова – терміни підмови компютерних наук – та особливості їх перекладу на українську мову / Леся Ільницька // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 31–34. (анотація)

Ільницька Л. Інтернаціональна лексика в комп’ютерній термінології та її опрацювання на практичному занятті з англійської мови в технічному ВНЗ / Ільницька Леся // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 64–65. (анотація)

 

Іовенко О. Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій / Ольга Іовенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 219–221. (анотація)

 

Ісаєва Л. Порівняльний аналіз термінології оздоровчих гімнастичних вправ / Лілія Ісаєва