ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо вживання термінів розробка і розроблення


 

Нині для української наукової мови й термінології базовим нормативними документами є ДСТУ 3966:2009 «Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять» і ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів», зокрема їх розділи щодо вимог до терміна.

Так у ДСТУ 3966:2009 Додаток Г. 5 «Деякі особливості утворення термінів в українській мові» п. Г. 5.1.3. зазначено, що віддієслівні іменники на -ка в українській мові означають не процеси, а їхні наслідки, інструменти та об’єкти. Так розробка – це те, що отримали внаслідок розробленнядії. Розробку можна розглянути (тут розробка – об’єкт), або вона може допомогти розв’язати певну проблему (тут розробка – інструмент). Те саме можна сказати про терміни оцінка, заварка, вирубка тощо. А в ДСТУ 1.5:2015 п. 6.1.4 зазначено: «Треба відрізняти назву процесу від назви наслідку процесу, використовуючи, де це можливо, різні іменники. Приклад: Розтягування – розтяг. Згинання – згин. Вимірювання – вимір. Нарізування – нарізь. Позначення – познака».

Отже, розроблення – дія, а розробка – наслідок, результат дії.

Зокрема про це йдеться й в гуманітарному стандарті Ст. ДА 10.003–2015 «Культура авдиторного мовлення Ч. 1. Слововживання відповідно до українськомовного способу мислення освітня програма зі спеціальности 8.050 201 «менеджмент організацій», спеціалізації «менеджмент в інформаційній сфері» в розділі 4.4 «Характеристики учасників дії та наслідки події»:

4.4.2.6 ... віддієслівні іменники із суфіксом к(а) можна вживати лише для позначання учасників дії, наслідків події, але не на познаку дії чи події:

 

Неправильно

Правильно

дія, подія, наслідок

дія

подія

наслідок події

оці́нка

оці́нювання

оці́нення

оці́нка

ви́крутка

викру́чування

ви́кручення

ви́крутка

підгото́вка

готува́ння

підготува́ння

підгото́ваність

розро́бка

розробля́ння

розро́блення

розро́бка

обро́бка

обробля́ння

обро́блення

обробі́ток

вста́вка

вставля́ння

вста́влення

вста́вка

 

                     Микола Зубков

07.2019

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології