ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Флорій С. Бацевич

професор, доктор філологічних наук


 

  Флорій Сергійович Бацевич

Флорій Сергійович Бацевич народився 4 травня 1949 року у смт. Летичів Хмельницької області. У 1977 році закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація «Внутрішньоструктурний розвиток дієслів, що позначають соціальні стосунки в сучасній російській мові», 1981 рік. Докторська дисертація «Функціонально-ономасіологічні аспекти дієслівної лексики», шифр 10.02.02 – рос. мова, 10.02.15 – загальне мовознавство, квітень 1995 року. Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики. Видані наступні монографії: «Функционально-ономасиологический анализ глагольной лексики». – Л. : Видавн. центр Львів. держа. ун-ту, 1993. – 147 с.; «Нариси з функціональної лексикології» – Л. : Світ, 1998. – 420 с. (у співавторстві з Т. А. Космедою); Основи комунікативної девіатології. – Львів: Видавничий центр Львівського націон. університету. – 237 с.; Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету, 2003. – 247 с.; Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. – 340 с.

Ф. Бацевич завідувач кафедри  загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, доктор філологічних наук, член редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

 

Див. також:

http://philology.lnu.edu.ua/employee/batsevych-florij

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології