ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Роман І. Кінаш

професор, доктор технічних наук


 

Роман Кінаш

Роман Іванович Кінаш народився 15 квітня 1962 року в м. Львові, у 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут (тепер Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», доктор технічних наук, професор. У січні 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему: «Витривалість сталебетонних балок із зовнішньою стрічковою арматурою». У червні 2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему: «Методи нормування тимчасових навантажень та оцінювання надійності будівельних конструкцій за умов неповної інформації». З 1998 року дійсний член Академії будівництва України. У 1989 році нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства. З 1985 року – стажист-дослідник кафедри будівельних конструкцій Львівського політехнічного інституту. З 1986 до 1989 року – аспірант кафедри будівельних конструкцій Львівського політехнічного інституту. З 1989 року працював інженером у науково-дослідній лабораторії № 23, з 1991 року – молодший науковий працівник, а з 1993 року – старший науковий працівник кафедри будівельних конструкцій Львівського політехнічного інституту. З грудня 1993 – завідувач Регіональної науково-дослідної лабораторії № 98 «Надійності будівель та споруд», а з 2001 року – науковий керівник. У серпні 1995 році розпочинає викладацьку роботу як асистент кафедри будівельного виробництва Державного університету «Львівська політехніка», а з грудня 1995 року – доцент цієї кафедри. З 1995 до 1998 року – докторант Київського державного технічного університету будівництва і архітектури. З листопада 2001 року – професор, а з вересня 2002 року завідувач кафедри «Архітектурні конструкції» Національного університету «Львівська політехніка». Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій. Дійсний член Академії будівництва України.

Основні напрямки наукових зацікавлень: дослідження надійності будівельних конструкцій будівель та споруд; мінливості навантажень та впливів на будівельні конструкції; технічна метеорологія; аеродинамічні дослідження будівель та споруд; будівельна фізика. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед них – 6 навчальних посібники та 8 монографій: Мурашко Л. А., Кінаш Р. І., Левчич В. В. Розрахунок міцності залізобетонних згинаних елементів за закордонними нормами: Навч. посібник – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. – 236 с.; Жуковський С. С., Кінаш Р. І. Технологія заготівельних та спеціальних монтажних робіт : Навч. посібник, Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 1999. – 448 с.; Кінаш Р. І., Бурнаєв О. М. Снігове навантаження в Україні. Львів: В-во НТЛ, 1997. – 800 с.; Кінаш Р. І., Бурнаєв О. М. Вітрове навантаження та вітроенергетичні ресурси в Україні. Львів: В-во НТЛ, 1998. – 1152 с.; Кінаш Р.І. Стихійні гідрометеорологічні явища в Україні – Видавництво науково-технічної літератури, Львів. 2000. – 192 с. та Кінаш Р. І. Температурний режим повітря і ґрунту в Україні – Видавництво науково-технічної літератури, Львів, 2001. – 800 с. та інші.

Р. Кінаш є одним з авторів двох словників, які вийшли в термінографічній серії СловоСвіт: «Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури» (СловоСвіт № 8) та «Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» (СловоСвіт  № 13) та низки наукових праць з термінографії.

 

Див. також:

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/Кінаш_Роман_Іванович

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології