ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 709


Кочерга О. Пам'яті Євгена Мейнаровича / Ольга Кочерга, Василь Старко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 134.


     

 Пам’яті Євгена Мейнаровича

 

 

2 червня 2011 року пішов із життя Євген Мейнарович, глибокий математик та видатний лексикограф.

Проаналізувати його внесок в українське термінознавство на позір видається легкою справою – адже він уклав, разом з колегами, шість англійсько-українських та українсько-англійських словників з точних та природничих наук, зокрема перший в історії України англійсько-український термінологічний словник з математики (і взагалі з точних та природничих наук). Це рідкісний своїм рівнем та обсягом термінографічний доробок. Проте така характеристика є чисто «кількісною».

Син поляка та німкені, що виріс у селі під Києвом, де «до глибини кісткового мозку» ввібрав чисту незайману народну мову, він був Еренфестом української наукової мови. Завдяки своїй дивовижно тонкій чутливості до фальшу, надуманостi, несправжностi, неправдивостi він був одним з найавторитет-ніших арбітрів у термінологічних суперечках, суворим редактором, що вмів зробити зрозумілими найскладніші тексти. Напрочуд широка ерудиція в багатьох різних галузях (математика, хемія, технологія металів, приладобудування, електроніка, компуторика, зброярство, мітологія, література) давала йому змогу легко оперувати поняттями та їхніми назвами, знаходити слова та словосполуки з найпрозорішою семантикою, висловлювати думку чітко й лаконічно. Постійний учасник Київського фізико-математично-астроно-мічного термінологічного семінару, термінологічних конференцій та обговорень, Євген Мейнарович навіть на офіційних нарадах самим своїм способом висловлювання подавав взірець того, якою має бути мова не лише наукового тексту, а й наукової дискусії. Під впливом цього високого інтелекту чимало текстів (і цілих книжок) його колег набули академічного стилю без зарозумілости, багато колег перейняли його ідеї та концепції та впроваджують їх у своїх працях, передають студентам та учням.

Нам буде бракувати суперечок з ним, його порад, тонких кпинів, делікатної допомоги, гострих зауваг, несподіваних розв’язків.

Вічная память!

Ольга Кочерга, Василь Старко

 

Словники Євгена Мейнаровича

 

Англо-український математичний словник, близько 10 000 термінів – перший англійсько-український словник в термінографії природничих та точних наук (Київ, НВП «Дидактик», 1993, спільно з Р. Воронкою, М. Кратком та В. Павленком)

Англійсько-український словник з програмування і математики, понад 22 000 термінів (Луцьк, Надстир’я, 1998, спільно з М. Кратком, М. Кікецем, В. Павленком, І. Черненком та Д. Шеріком)

Українсько-англійський словник природничих термінів із префіксом не-, близько 4 000 термінів (Київ, 2000, спільно з О. Кочергою)

Англійсько-український словник з інформатики і математики, близько 10 000 термінів (Львів, НВФ «Українські технології», 2004, спільно з М. Кратком та І. Черненком)

Англійсько-український словник. Математика та кібернетика, 50 000 термінів (Київ, Перун, 2010, спільно з М. Кратком)

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (Фізика та споріднені науки) у двох частинах, близько 150 000 термінів у кожній частині (Вінниця, Нова книга, 2010, спільно з О. Кочергою)

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології