ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 709


Пам'яті Романа Рожанківського / Колектив ТК СНТТ // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. № 709. – С. 132133.


     

 Пам’яті Романа Рожанківського

 

 

18 травня 2011 року на 76 році життя відійшов у вічність Роман Володимирович Рожанківський – кандидат технічних наук, старший науковий працівник, відомий фахівець у галузі термінології.

Роман Рожанківський народився 19 червня 1935 р. у Львові, у відомій інтелігентній галицькій родині. 1951 року закінчив СШ № 8 м. Львова й того ж року вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив 1956 року. За спеціальністю інженер-електрик, працював у Фізико-технічному інституті АН УРСР, різних науково-дослідних установах у сфері автоматизації проектування радіоелектронної апаратури. 1965 року захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук. Останні роки його життя нерозривно пов’язані з діяльністю Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, де від 1993 року був секретарем, а у 1998–2010 рр. відповідальним секретарем. Був розробником та експертом проектів термінологічних стан-дартів України (ДСТУ).

Активно працював як лексикограф, укладач і рецензент словників. Входив до складу Науковотехнічної комісії з питань термінології при Держспоживстандарті України. Опублікував понад 90 наукових праць (у тому числі близько 30 з термінології). Тривалий час був ученим секретарем міжнародних термінологічних конференцій «Проблеми української термінології СловоСвіт» та членом редколегії Вісника «Проблеми української термінології» НУ «Львівська політехніка».

До його авторитетної думки дослухалися термінологи всієї України.

 

Колектив Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

 

 

З термінологічнОГО ДОРОБКУ Романа Рожанківського

 

1.   Основні структурні елементи багатомовної термінологічної бази даних // Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці: тези доп. 1-ї Міжн. наук.-тех. конф. – Львів: Львівська політехніка, 1995. – С. 96–97. (М. Кузан)

2.   До проєкту універсальної таблиці українсько-латинської транслітерації / Проблеми української науково-технічної термінології: тези доп. 4-ї Міжн. наук. конф. – Львів: Львівська політехніка, 1996. – С. 70–72.

3.   Російсько-український науково-технічний словник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 1997. – 456 с. (В. Перхач, Б. Кінаш, П. Букович, В. Горячко, І. Дудурич, Т. Рижий)

4.   Українсько-латинська транслітерація. Універсальність і точність // Українська термінологія і сучасність: матер. ІІ Всеукр. наук. конф. – К.: НАН України, 1997. – С. 232–235. (Б. Рицар)

5.   Проект порадника для укладачів термінологічних словників // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. – 1998. – С. 217–219. (М. Кратко, Б. Рицар)

6.   Мовні норми й тенденції розвитку української термінології // Науковий вісник. «Лісотранспорт у Карпатах: традиції, реалії, перспективи розвитку»: матер. міжн. наук. конф. – Львів: Український державний лісотехнічний університет, 1998. – № 9. – С.13–16.

7.   Засади та реалізація кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 1998. – № 336. – С.137–140. (Р. Мисак)

8.   Щодо українського стилю фахової мови // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 1998. – № 336. – С. 43–46.

9.   The erminology Systems Bank of the Technical Committee for the Scientific and Technical Terminology Standardization // Terminology and knowledge engeneering: proceedings / TKE’99, Fifth International Congres on Terminology and Knowledge Engeneering. – Innsbruck, Austria, Aug. 1999. – P. 701–706. (М. Кузан, Б. Рицар, Р. Мисак)

10.  Компютерні проблеми стандартизації термінології / Сучасні проблеми в компютерних науках: зб. наук. праць. Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2000.  – С. 42–44. (М. Кузан)

11.  Про сучасний стан української термінології (на прикладі лісотехнічної) // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2000.– № 402. – С.13–19. (Н. Библюк)

12.  Порівняльний аналіз термінів з нормативних документів і словників // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – Серія «Проблеми української термінології». – 2000.– № 402. – С. 31–39. (Б. Рицар)

13.  Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2000.– № 402. – С. 170–175. (Б. Рицар, В. Моргунюк)

14.  Про впорядкування української науково-технічної термінології  // Науковий вісник: зб. наук.-тех. пр. – Львів: Український державний лісотехнічний університет, 2000.– Вип. № 10.1. – С. 35–39 (Н. Библюк)

15.  Наголоси прикметників із суфіксом -н- від перехідних дієслів // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр. – 2001. – вип. IV. – С. 90–93.

16.  Найпоширеніші мовні помилки в сучасних екологічних виданнях: досвід та перспективи // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 164–167. (Н. Библюк)

17.  Про стан української термінології та її стандартизацію за період 1992–2002 рр. // Стандартизація, сертифікація і якість : спецвипуск. – 2002. – 3. – С. 41–49. (Б. Рицар)

18.   Зведення правил унормовування української фахової мови // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2002. – 453. –  С. 203–210.

19.  СловоСвіт 2002 – проблеми української термінології // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2003. – № 1. – С. 19–23 (Б. Рицар)

20.  Українська термінологія як наслідок «зближання мов» // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 25–34.

21.  Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової мови // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. № 503,– С. 14–20.

22.  Інформаційна мова та інформаційні терміни програмного продукту Ворд компанії Майкрософт // Проблеми української термінології: зб. наук. праць учасн. 8-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004». – Львів, 2004. – C. 12–17.

23.  Треба реєструвати репресівні та зрепресовані терміни // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 63–70.

24.  Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 22–25.

25.  Типові помилки у проектах стандартів на терміни та визначення понять // Українська термінологія і сучасність. – 2007. – Вип. VII. – С. 290–294. (Б. Рицар, Р. Микульчик)

26.  СловоСвіт 2006 // Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2007. – № 2. – С. 23–27. (Б. Рицар, Р. Микульчик)

27.  Транслітерування українських текстів з кирилиці в латиницю // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 55–61 (Б. Рицар, Р. Микульчик)

28.  Транслітерування українських текстів із кирилиці на латиницю // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. VIII. – С. 228–232. (Б. Рицар, Р. Микульчик)

29.  Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2009. – № 648. – С. 34–38.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології