ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


 


Полюга Л. Вивчення слів, фразеологізмів і термінів у навчальному процесі / Левко Полюга / Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 1016 листопада 2011р. – ч. 33 (2753) – С. 8.


          

Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 10–16 листопада 2011р. – ч. 33 (2753)

 

книжкова полиця

Левко Полюга

професор кафедри української мови Львівської політехніки

 

Вивчення слів, фразеологізмів і термінів у навчальному процесі

 

Вийшов у світ словник лінгвістичних термінів «Лексикологія, фразеологія, лексикографія», підготовлений Р. Стефурак та І. Бабій під орудою професора М. Голянич.

Українська мова належить до найбагатших мов світу. Вона має значні нашарування, використання яких збагачує різноманітні ділянки пізнання слів та термінів різних наукових шкіл. Складним є окреслення значення терміносистем — найскладніших ділянок українського мовознавства. Саме тому група науковців Прикарпатського національного університету імени Василя Стефаника Р. Стефурак та І. Бабій під орудою професора М. Голянич підготувала для студентів та викладачів вищих навчальних закладів словник лінгвістичних термінів обсягом 271 сторінка.

У ході навчання курсу «Сучасна українська літературна мова» слід взяти до уваги те, що рецензований нами словник творився протягом тривалого часу пред­ставниками різних наукових шкіл і тому, мабуть, цікаво виявляти й надалі сучасний стан лінгвістичних наук терміносистем, які відображають суть явищ, опираючись саме на цей словник.

Позитивною характеристикою видання є те, що в ньому подано досить широкий перелік лексикографічних праць, ви­користаних як приклади у словникових статтях та список використаної літератури давнього періоду, зокрема Словник ста­роукраїнської мови, Історичний словник української мови XVI — першої половини XVII століть — абсолютні (повні). Автор наводить чимало випадків антонімів, лек­сичних синонімів, різноманітних дублетів: лексичні дублети, абсолютні (повні), автономні слова, активний словник, активні та пасивні фразеологізми, багатозначність і омонімія, багатозначність і синонімія, багатозначність фразеологічної одиниці.

Реєстр словника містить 665 найуживаніших словникових статей лексикології, фразеології та лексикографії. Частину статей словника побудовано так, що до кожної реєстрової подано кілька визна­чень наведеного терміна.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології