ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«Проблеми української термінології»

№ 336


Рожанківський Р. Транслітерування українських текстів з кирилиці в латиницю / Роман Рожанківський, Роман Мисак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 1998. 336. – С. 137140.


 

Засади та реалізація кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів

© Роман Рожанківський, Роман Мисак, 1998

Львів

 

Досі нема устандартованих правил подавання українських назв і текстів латинською графікою, застосовних у всіх сферах міжнародного спілкування та побудованих на засадах системності (правила складають систему), точності (за фонемною близькістю транслітераційних знакових пар), нормативності (складова частина правопису), зворотності (транслітераційний знак має лише одне кириличне значення), безпосередньості (обслуговується лише українська мова), традиційності (враховано світові традиції вживання латинської графіки), алгоритмізовності (пряма та зворотна транслітерація програмно реалізується).

За ступенем дотримання цих засад нами проаналізовано найвідоміші схеми транслітерації, неодноразово подавані як пропозиції від Інституту української мови (ІУМ) НАНУ, Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, Інституту фундаментальних досліджень (ІФД) Української наукової асоціації та Технічного комітету (ТК) стандартизації науково-технічної термінології Дежстандарту й Міносвіти України. Розглянено лише дуже потрібні зараз транслітераційні схеми, де знаки й багатознаки конструюються з основних знаків латинської графіки, які є на стандартній клавіатурі комп'ютера. З предмету аналізу вилучено 22 однакові у всіх пропозиціях транслітераційні знакові пари, до яких нема зауважень щодо точності та традиційності: а - a, б - b, ґ - g, д - d, е - e, ж - zh, з - z, і - i, к - k, л - l, м - m, н - n, о - o, п - p, р - r, с - s, т - t, у - u, ф - f, х - kh, ч - ch, ш - sh.

Універсальна транслітераційна схема має охоплювати будь-які власні назви, зокрема скорочення (ініціали, акроніми тощо), та мову спеціальних текстів, зокрема лінгвістичних праць, підручників, фахових словників, термінологічних стандартів. Тому схема повинна опрацьовувати довільну послідовність літер у слові, а також окремі літери української абетки.

У лівій частині таблиці наведено застосовані транслітераційні знаки для інших кириличних літер і знаків, а в правій - приклади транслітерованих слів.

 

 

 

іум

кНу

іфд

тк

іум

кНу

іфд

тк

 

 

поч. слова

решта

 

 

 

 

 

 

 

в

 

v

v

w

w

Lviv

Ljviv

L'wiw

L'wiw

г

 

h

gh

h

h

Hohol'

GHogholj

Hohol'

Hohol'

після приг.

 

"ie

'je

je

je

kar"era

kar'jera

karjera

karjera

є

після приг.

 

ie

je

'e

'e

Riepin

Rjepin

R'epin

R'epin

є

решта

ye

ie

je

je

je

Yevhen

Jevhen

Jewhen

Jewhen

зг

 

zgh

zgh

zqh

z"h

zghoda

zghoda

zqhoda

z"hoda

після приг.

 

"i

'ji

ji

ji

v"izd

v'jizd

wjizd

wjizd

ї

решта

yi

i

ji

ji

ji

Ukraina

Ukrajina

Ukrajina

Ukrajina

йа

 

ya

ia

j'a

j:a

j"a

Raiahro

Raj'ahro

Raj:ahro

Raj"ahro

йе

 

ye

ie

j'e

j:e

j"e

Raienerho

Raj'enerho

Raj:enerho

Raj"enerho

йі

 

yi

ii

j'i

j:i

j"i

Nedaiivan

Nedaj'ivan

Nedaj:iwan

Nedaj"iwan

йу

 

yu

iu

j'u

j:u

j"u

raiuprava

raj'uprava

raj:uprava

raj"uprava

й

решта

y

i

j

j

j

Yosyp, rii

Josyp, rij

Josyp, rij

Josyp, rij

кг

 

kh

kgh

k:h

k"h

pakhauz

pakghauz

pak:hauz

pak"hauz

сг

 

sh

sgh

s:h

s"h

lishosp

lisghosp

lis:hosp

lis"hosp

цг

 

tsh

cgh

c:h

c"h

spechrupa

specghrupa

spec:hrupa

spec"hrupa

ц

решта

ts

c

c

c

tsar, perets'

car, perecj

car, perec'

car, perec'

шч

 

shch

shch

sh:ch

sh"ch

Pashchuk

Pashchuk

Pash:chuk

Pash"chuk

щ

 

sch

shh

shch

shch

SCHur

SHHur

SHCHur

Shchur

після приг.

 

"iu

'ju

ju

ju

Viuny

V'juny

Wjuny

Wjuny

ю

після приг.

 

iu

ju

'u

'u

maliunok

maljunok

mal'unok

mal'unok

ю

решта

yu

iu

ju

ju

ju

haliun

haljjun

hal'jun

hal'jun

після приг.

 

"ia

'ja

ja

ja

dev"jat'

dev'jatj

dewjat'

dewjat'

я

після приг.

 

ia

ja

'a

'a

teslia

teslja

tesl'a

tesl'a

я

решта

ya

ia

ja

ja

ja

yard, poias

jard, pojas

jard, pojas

jard, pojas

ьа

 

 

'a

j'a

':a

'"a

Volyn'ahro

Volynj'ahro

Wolyn':ahro

Wolyn'"ahro

ье

 

 

'e

j'e

':e

'"e

Uman'enerho

Umanj'enerho

Uman':enerho

Uman'"enerho

ьі

 

 

'i

j'i

'i

'i

sil'invest

silj'invest

sil'inwest

sil'inwest

ьу

 

 

'u

j'u

':u

'"u

sil'uprava

silj'uprava

sil':uprawa

sil'"uprawa

ь

після приг.

 

'

j

'

'

del'ta

deljta

del'ta

del'ta

ь

решта

 

'

 

'

'

', -'kyi

 

', -'kyj

', -'kyj

 

Клітку лівої частини обведено великим прямокутником, якщо поміщений у ній знак відповідає ще якомусь іншому кириличному знакові, окрім поданого в першому стовпці. Це означає, що порушено вимогу зворотності. Так, латиничний знак ie (схема ІУМ) відповідає не лише літері є (крім початку слова), але й літеросполукам іе, їе, йе, чому й втрачено однозначність зворотного перетворення.

Схема транслітерації ІУМ, навіть точної, [1] не призначена, очевидно, виконувати вимогу зворотності, бо таких порушень налічуємо ще 17, а саме:

 

зг (+ зґг) - zgh

 ї (+ і, й) -

йа (+ я) - ya

йа (+ іа, їа) - ia

йе (+ є) - ye

 йе (+ іе, їе) - ie

 йі (+ ї) - yi

йі (+ іі, їі) - ii

йу (+ ю) - yu

 йу (+ іу, їу) - iu

 й (+ і, ї) - y

  кг (+ х) - kh

сг (+ ш) - sh 

цг (+ тш, тсг) - tsh

 ц (+ тс) - ts

 щ (+ сх) - sch

ю (+ іу, їу, йу) - iu 

я (+ іа, їа, йа) - ia

 

 

 

У схемі КНУ [2] 11 порушень засади зворотності, і всі вони мають одну причину - застосування того самого знака j як відповідника і до українського й, і до ь (йа, ьа - j'a; йе, ье - j'e; йі, ьі - j'i; йу, ьу - j'u; й, ь - j). Нема правил, що б дали змогу у зворотному перетворенні правильно відтворити літеросполуки тйа і тьа, йе і ье, літери й і ь.

Транслітераційний знак в таблиці обведено малим прямокутником, якщо порушено інші засади. Так, у таблиці ІУМ латиничні знаки для українських йотованих знаків (, є, , ї, йа, йе, йі, йу, й, , ю, , я) порушують засади точності та нормативності, бо ґрунтуються не на найточнішій фонемній парі й - j, а на йотуванні знаками y та i. Ті самі засади порушено для є, ю, я як знаків м'якшення попередніх приголосних, бо замість відповідника м'якого знака застосовано латинське i. Подібна ситуація у схемі КНУ, де приголосна літера завжди м'якшиться літерою j.

Пара г - gh (КНУ), застосована замість найточнішої г - h (ІУМ, ІФД, ТК), веде до істотного спотворення українського тексту, бо г - часто вживана літера. Тому gh у таблиці обведено через порушення засади точності. Окрім того, всі тризнаки з середнім g обведено через порушення засади системності - використано різні розділові знаки (g й апостроф) замість одного в усіх ситуаціях. Подібне порушення й у схемі ІФД [3] - тут розділювачем виступає двокрапка, а в одному випадку - q.

Знаки 'je, 'ji. 'ju, 'ja (відповідають , , , ) обведено як відхилення від традиційності, бо латинська j сама розділяє й не потребує ще апострофа.

Знаки-коди sch (ІУМ) і shh (КНУ) для щ зайві, бо вже є ш - sh і ч - ch.

Отож ТК, проаналізувавши наявні схеми, пропонує універсальну схему кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів [4], увільнену від порушень основних засад: до 22-х узгоджених транслітераційних пар додає ще 13 якнайточніших (в - w, г - h, є - je, є - 'e, ї - ji, й - j, ц - c, щ - shch, ю - ju, ю - 'u, я - ja, я - 'a, ь - '), застосовує один розділовий знак " (лапки між літерами), не додає жодного кода, українського апострофа в латиницю не переносить.

Кирилично-латинична транслітерація українських текстів програмно реалізована створенням макроса редактора Word for Windows 95. Макрос - це програма, написана мовою WordBasic - підмножиною мови Visual Basic, що складається з команд керування редактором Word 95. Макрос можна активувати одним із таких способів: за допомогою певної комбінації клавіш; добором імені макрокоманди Translit в полі Macro Name діалогового вікна Macros; клацанням "мишею" на створеній панелі інструментів; через діалогове вікно головного меню редактора, куди вбудовано ім'я програмного модуля. Виконуючи макрос, отримуємо вікно, в якому можна підібрати режим транслітерації тексту, задати опції, викликати довідку про програму (Рис.1). Пряма та зворотна транслітерація відбувається згідно зі запропонованою нами схемою переглядом текстового файла у вікні редактора і послідовних замін у тексті, починаючи з розташування маркера й оминаючи ділянки, позначені спеціальним способом. Таке функційне розширення редактора Word дає змогу перетворювати тексти для спілкування електронною поштою.

 


Рис.1. Вікно транслітерації

 

Протягом року не виявлено порушень зворотності транслітерації. Найскладнішим і, водночас, найефективнішим та найзручнішим тестом для відлагодження програми виявилась сама транслітераційна таблиця, що містить українські літери, знаки та слова, подані кирилицею й латинкою. Зручність полягає в тому, що таблиця містить обидва потрібні еталони - для прямої та зворотної транслітерації.

 

1. Нормативна транслітераційна таблиця для відтворення українських власних назв англійською мовою. Додаток до рішення №9 Української комісії з питань правничої термінології, протокол № 2 від 19 квітня 1996 р. 2. М. Вакуленко. Про "складні" проблеми українського правопису (Українська латиниця, запозичені слова та ін.). – К.: Курс, 1997. –31с. 3. В. Моргунюк. До питання про транслітерацію українських текстів латинкою// Тези доповідей 4-ї МНК Проблеми української науково-технічної термінології. – Львів, 1996. – С.73. 4. Р.Рожанківський. До проєкту універсальної таблиці українсько-латинської транслітерації// Тези доповідей 4-ї МНК Проблеми української науково-технічної термінології.– Львів, 1996. - С. 70 - 72.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології