ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників X Міжнародної наукової конференції

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2008»

30 вересня – 1 жовтня 2008 року


Пулюй П. Вітальне слово : урочиста академія пам'яті видатного українського науковця Івана Пулюя / Петро Пулюй // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 178.


        

Вельмишановні пані та панове, любі друзі та родино!

 

Як найстаршому нащадкові професора доктора Івана Пулюя, на мою долю випала честь взяти участь у цій, присвяченій моєму Дідусеві, Академії, і я радію зі змоги висловити Вам якнайсердечнішу подяку від імені всіх мені відомих представників родини Пулюїв за виявлену до Нього глибоку повагу та пошану.

Щорічно ми влаштовуємо присвячену Пулюю зустріч у місцевості Альтаусзеє, у мальовничій австрійській скарбниці покладів солі, в улюбленому місці відпочинку мого дідуся, на яку збираються представники навіть з далеких сторін, щоб ознайомитися з найновішими здобутками та взяти участь у дискусіях щодо справи всього життя доктора Івана Пулюя.

Пулюй – це українське прізвище, і ми, Пулюї, свідомі того, шо маємо в цій прекрасній країні наше коріння.

Але жоден із нас не є громадянином України і жоден не володіє українською мовою, тому нам, якоюсь мірою, соромно за такий факт, хоча цей сором зумовлено насамперед політичними обставинами останнього століття, хоча це, певна річ, не може применшувати наші власні недогляди. Позаяк, на нашу думку, період безмежного перебільшення своєї винятковості окремими тоталітарно керованими державами у Європі остаточно відійшов у минуле, ми нині усвідомлюємо, що лише взаєморозуміння, взаємоповага та пошана до інших гарантують добрі стосунки між людьми та державами.

Наш предок Іван Пулюй усе це усвідомлював ще до нас. Народжений в українській селянській родині він навчався у Відні, надавав підтримку та був також президентом заснованого там українського молодіжного товариства «Січ» у морській академії у Рієці, навчався далі у Штрасбурзі, одружився із німкенею з чеським прізвищем Стошицька, став професором та ректором Німецького технічного університету у Празі, був дослідником, винахідником та, між іншим, також розробником технічних передумов до відкриття рентгенівських променів (Хпроменів), вільно володів багатьма мовами та вперше переклав у співпраці з Пантелеймоном Кулішем Біблію українською мовою.

Його життя та його справа підтверджують, що духовна єдність демократичної Європи, яка спирається на права людини та культурну свободу всіх та яка простягається далеко поза всілякі економічні об´єднання, не є якоюсь мрією, а є беззаперечним фактом.

Як австрієць я пишаюсь своїм українським дідусем, який був зразковим європейцем!

Я переконаний, що говорю так, як думав він, коли бажаю нам, європейцям, від усього серця, щоб Україна як самостійна держава стала також із політичного погляду членом об´єднаної Європи, хоча в духовному та культурному плані вона такою є вже давно. – Мій дідусь беззаперечно засвідчує таку духовну єдність.

 

Петро Пулюй

Австрія

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології