ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.


Шелепень Л. Лікарські рослини в першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» / Леся Шелепетень // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 41‒43.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Леся Шелепетень

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ В ПЕРШОМУ ТОМІ «УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА»*

 

© Шелепетень Л. С., 2016

 

У статті висвітлено терміни і словосполуки лікарських рослин у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника».

Ключові слова: українська мова, термін, словосполука, лікарська рослина, Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник.

 

The article views the highlighted terms and phrases for medicinal plants in the first volume of new “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”.

Keywords: Ukrainian language, term, phrase, medicinal plant, Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary.

 

Питання утвердження й розвитку української мови та усталення на належному рівні фахової медичної термінології є надзвичайно важливим. Над цим питанням упродовж 25 років активно працюють науковці ЛНМУ імені Данила Галицького.

У період 20122016 рр. Київське Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» видало у світ «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник» (УЛАМЕС) у чотирьох томах. Серед 36-ти основних медичних і фармацевтичних спеціальностей зазначено фітотерапію складницю комплексної, превентивної та реабілітаційної терапії за допомогою лікарських рослин. Фітотерапія належить до натуропатичних методів лікування захворювань.

Мета статті: аналізування і висвітлювання термінів та словосполук лікарських рослин у першому томі УЛАМЕС, інформувати загал про актуальність, значення, придатність і застосування в медицині.

У першому томі УЛАМЕС описано 64 лікарські рослини: у літерах А і Б по 13 назв; у літері В – 6 назв; Г – 24 назви; у літері “Ґ” – 1 назва Ґінкґо дволопатеве, лат. Ginkgo bilóba; у літері “Д” – 5 назв.

У першому томі УЛАМЕС наведено наукові назви рослин, які описано в сучасних публікаціях, моноґрафіях, науково-довідкових виданнях і посібниках. Назви рослин відповідають вимогам Міжнародного ботанічного кодексу (International Code of Botanical Nomenclature). Для прикладу в таблиці наведено деякі українські й латинські назви лікарських рослин, їхніх родин, родів і видів. Назви лікарських рослин – це складені терміни з іменника жіночого або чоловічого роду і прикметника, що вживають в однині, наприклад: Валеріана лікарська, Valeriána officinális; Глід криваво-червоний, Crataégus sanguínea; Ґі́нкґо дволопатеве, Ginkgo bilóba. Відповідно до вимог Міжнародної ботанічної номенклатури назву роду рослин прийнято писати з великої літери, а видового епітета – з малої: Абрикос звичайний, Armeníaca vulgáris; Ало́е деревовидне, А́loё arboréscens; Барвінок малий, Vinca minor тощо. У 64-х словникових статтях про лікарські рослини в УЛАМЕС розкрито вміст основних фізіолоґічно активних речовин (біоорґанічні сполуки первинного (білки, вітаміни, ліпіди, вуглеводи) і вторинного синтезу (алкалоїди, ґлікозиди, рослинні гормони, фітонциди), мікроелементи, етерні олії в її різних частинах (листя, квіти, плоди, коріння), підкреслено особливі фармаколоґічні властивості й указано на можливість застосування в лікувальній практиці, наприклад:

Барвінок малий, лат. Vinca minor – вічнозелена трав’яниста рослина родини барвінкових; трава містить алкалоїди вінкамін, вінкамідин, віноксин, вінцин, вінцезин, аскорбінову та урсолову к-ти, каротин, флавоноїди й ин.; з квіток виділено флавоноїдний ґлікозид робінін; у коренях знайдено кумарин; виявляє гіпотензивну, протизапальну, кровоспинну, протимікробну, протипухлинну, спазмолітичну і зв’язну дію.

Горицвіт весняний, лат. Adónis vernális син. Чорногі́рка – багаторічна трав’яниста рослина родини жовтецевих; трава містить серцеві ґлікозиди (адонітоксиґенін, строфантин, цимарин й ин.); використ. як кардіотонічний, протиаритмічний, заспокійливий і сечогінний засіб.

Таким чином, заналізовані в УЛАМЕС словникові статті повно й точно доносять до читача вірогідну інформацію, вичерпні наукові дані про вплив лікарських рослин на орґанізм людини, можливість ефективного лікування за їхньою допомогою різноманітних захворювань (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Назви лікарських рослин у першому томі УЛАМЕС

№ з/п

Назви лікарських рослин

Тлумачення до термінів

1.

АЛО́Е ДЕРЕВОВИ́ДНЕ

А́loé arboréscens

син. СТОЛІ́ТНИК – багаторічна трав’яниста або деревоподібна рослина родини лілійних; листки містять смоли, антраґлікозиди, аскорбінову к-ту, каротиноїди, використ. для одержання біоґенних стимуляторів і препаратів протизапальної, протимікробної, жовчогінної, тонізувальної та проносної дії; підвищені дози можуть пригнічувати перистальтику і спричиняти запалення товстої кишки

2.

АЛТЕ́Я ЛІКА́РСЬКА

Althaéa officinális

багаторічна трав’яниста рослина родини мальвових; корінь рослини містить бетаїн, аспараґін, цукри, пектини, олії, мінер. солі (переважно фосфати), слиз, крохмаль; використ. як відхаркувальний, протикашльовий, протизапальний, адсорбувальний, пом’якшувальний і обволікальний засіб.

3.

БАРВІ́НОК МАЛИ́Й

Vinca minor

вічнозелена трав’яниста рослина родини барвінкових; трава містить алкалоїди вінкамін, вінкамідин, віноксин, вінцин, вінцезин, аскорбінову та урсолову к-ти, каротин, флавоноїди й ин.; з квіток виділено флавоноїдний ґлікозид робінін; у коренях знайдено кумарин; виявляє гіпотензивну, протизапальну, кровоспинну, протимікробну, протипухлинну, спазмолітичну і зв’язну дію.

4.

ВАЛЕРІА́НА ЛІКА́РСЬКА

Valeriána officinális

багаторічна трав’яниста рослина родини валеріанових; кореневища і корені містять ґлікозид валерид, алкалоїд актинідин гідроксифенілетилат, терпеноїди (капфен, терпінеол, лимонен, миртенол, пінен, терпинеол та ин.), етери борнеолу, орґаніч. к-ти (мурашина, оцтова, бутиратна), цукри, дубильні речовини; використ. як заспокійливий, спазмолітичний, протиастенійний, жовчогінний, гіпотензивний, серцевий засіб.

5.

ВЕРБА́ БІ́ЛА

Salix alba

дерево або кущ родини вербових; кора містить саліцин, саліцилатну кислоту, ґлікозиди, флавоноїди, дубильні речовини; має протизапальну, знеболювальну, жарознижувальну, антисептичну, протималярійну, протиглисну, потогінну, зв’язну дію, гоїть рани і виразки, очищає кров.

6.

ГОРИ́ЦВІТ ВЕСНЯ́НИЙ

Adónis vernális

син. ЧОРНОГІ́РКА – багаторічна трав’яниста рослина родини жовтецевих; трава містить серцеві ґлікозиди (адонітоксиґенін, строфантин, цимарин і ин.); використ. як кардіотонічний, протиаритмічний, заспокійливий та сечогінний засіб.

7.

ҐІ́НКҐО ДВОЛОПАТЕ́ВЕ

Ginkgo bilóba

листопадне дерево родини ґінкґових; листки містять флавоноїди, нонакозан; виявляють судинорозширювальну, спазмолітичну, бактеріостатичну дію; Ґ. Д. використ. як стимуляційний засіб для лікування судинних розладів гол. мозку, переміжної кульгавості, поліпшення кровообігу у прямій кишці у разі геморою.

8.

ДУРМА́Н ЗВИЧА́ЙНИЙ Stramόnium vulgáre

однорічна трав’яниста або напівчагарникова рослина родини пасльонових; містить тритерпенові алкалоїди (атропін, гіосціамін, скополамін), етерні олії; використ. як спазмолітичний, знеболювальний, протисудомний і заспокійливий засіб; виявляє М-холіно-блокувальну дію; олія з плодів Д. З. – засіб для розтирань уражених суглобів.

 

УЛАМЕС є науково-довідниковою лексикоґрафічною працею, призначеною допомогти користувачеві знайти потрібний термін, пізнати етимолоґію слова і тлумачення його, перекласти термін латинською чи англійською мовами.

Новий УЛАМЕС – навчальний довідник, який забезпечить дієвість і всебічний розвиток української мови в медицині й фармації.

 

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : [у 4 т.] / уклад. Л. Петрух, І. Головко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012–2016. – Т. 1 : А–Д. – 2012. – 704 с.

 

* статтю подано в авторовій редакції ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології