Електронні словники СловоСвіт

 наступний наверх  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Електронні словники СловоСвіт 

    Видані комп'ютерні диски

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

З використання системи PolyDic 1.0 укладено електронні версії 5 словників з термінографічної серії СловоСвіт «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» (№8 та №13), «Російсько-український словник з інженерних технологій» (№9), «Російсько-український коксохімічний словник» (№12), «Словник-довідник термінології музейництва» (№15) та «Англійсько-український словник з радіоелектроніки» (№16), записано та видано комп'ютерні диски з цими словниками.

 

    Система укладання та перегляду електронних словників PolyDic v.1.0

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Система PolyDic, версія 1.0

Керівник проектуРоман Мисак

Розробники: Андрій Василевський, Олександр Бабійчук

Консультант: Ігор Калинякк.ф.-м.н., заступник директора з наукової роботи Науково-виробничого центру «ІНТЕХ»

 

Розроблено на програмному забезпеченні, наданому Науково-виробничим центром «ІНТЕХ» (intech.in.ua@gmail.com)

 

© ТК СНТТ, 2004

 

Система укладання та перегляду електронних словників PolyDic v.1.0 складається з двох програм: PolyDic Editor - для набирання, форматування та редагування словникових баз даних та PolyDic Viewer - для перегляду електронних словників. Перша версія системи PolyDic є електронним варіантом двомовного або тлумачного термінологічного словника. Програма дає змогу супроводжувати термінний словник з фіксованою базою слів і словосполучень та з одним напрямком перекладу. Усі терміни можна уводити із наголосами, що є суттєвим для кращого розуміння перекладу, змісту термінів та їх усного відтворення. Для цього в програму введено спеціальний шрифт із наголосами PolyDic Sans Serif.

 

    PolyDic Editor v. 1.0

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 


        Тут Ви можете стягнути PolyDic Editor v. 1.0 для вільного використання: 

            PolyDic Editor v. 1.0                            Licence 


 

Центральну частину основного вікна програми PolyDic Editor (рис. 1) розділено на дві частини: ліва – перелік усіх термінів словника, права – відповідні терміностатті (з тлумаченням, перекладом тощо). Верхня частина основного вікна складається з трьох рядків: 1-й – емблема, назва програми, шлях до словника; 2-й – панель основного меню “Файл: Створити словник, Відкрити словник, Реіндексація бази, Зберегти, З’єднати словники, Вихід”, “Запис: Додати, Редагувати, Видалити, Роз’яснення”, “Користувачі: Додати користувача, Видалити користувача”, “Довідка: Про програму”; 3-й – панель інструментів (послідовність кнопок, які дають змогу користувачеві відразу активізувати певну функцію програми: Створити словник, Відкрити словник; Додати запис, Редагувати запис, Видалити запис; Назад, Уперед; Показати панель фільтрів; Про програму; Вихід з програми). Нижня частина основного вікна містить вікно для швидкого пошуку термінів та інформаційний рядок про кількість задіяних у словнику терміностатей.

 

Рис. 1. Основне вікно програми PolyDic Editor

 

Пошук терміна у PolyDic Editor відбувається за першими уведеними літерами в інтерактивному режимі у вікні пошуку (рис. 1, нижній лівий кут вікна програми). Програма запам’ятовує історію (почерговість) переглянутих статей і дає змогу переходити назад чи вперед за цією історією за допомогою кнопок  (Назад) та  (Уперед) на панелі інструментів головного вікна програми. В історії зберігається послідовність до десяти переглянутих статей. Особливістю PolyDic та її істотною перевагою над іншими електронним словниками є механізм фільтрів, який можна застосувати до термінів, тексту статей, або до них обох одночасно. Умови фільтрування задаються у відповідних полях панелі фільтра, яку можна сховати, коли вона непотрібна.

 

Рис. 2. Панель фільтра із заданими умовами для відображення термінів, що починаються на “абс” та в статтях, в яких міститься сполучення літер “арх”

 

Застосування фільтра дозволяє керувати відображенням груп термінів у словнику, вибраних за заданою ознакою. Тобто, задавши відповідний фільтр, можна легко сховати всі слова, крім тих, що задовольняють умову фільтра. Наприклад, можна залишити видимими слова, які починаються на “абр”, або слова, що мають закінчення “ан”. Можна відобразити тільки ті слова, які містять у будь-якій своїй частині певне сполучення літер. Щоб задати в умові фільтра початкові літери термінів, після них треба поставити символ *, щоб задати кінцеві літери термінів, символ * ставимо перед сполученням літер, а щоб задати літери в будь-якому місці термінів, символ * треба поставити з обох боків сполучення літер, або взагалі опустити його. Завдяки застосуванню фільтра до тексту статей, у загальному списку будуть відображені лише ті терміни, що відповідають статтям, в тексті яких знайдено задане сполучення літер. В останньому випадку так само діють правила пошуку на початку, всередині та в кінці слова. Якщо задавати умови фільтра одночасно для термінів і для тексту статей, то програма відображатиме тільки ті терміни, що задовольняють умову фільтра для термінів, а стаття, що відповідає цьому термінові, задовольняє умову фільтра для тексту. Надалі, у відображенні і пошуку буде задіяно лише ті терміни, що задовольнили умови фільтра. Інші – приховано від користувача. Через фільтр реалізовано також функцію повнотекстового пошуку за статтями.

У статтях, у разі потреби, можна встановити зв'язки з іншими статтями, які можна переглянути просто клацнувши по відмітці зв'язку. Переклади або тлумачення можна супроводжувати короткими поясненнями, наприклад, щодо галузі застосування. Пояснення виконано у формі прихованих підказок (рис. 3).

 

Рис. 3. Вигляд пояснень у статтях

 

Щоб увести словникову базу, розроблено програмний модуль PolyDic Editor, який забезпечує основні інструменти для створення, наповнення та редагування словникових баз (рис.4).

 

Рис. 4. Вікно уведення та редагування терміностатті

 

Редактор PolyDic Editor забезпечує необхідний інструментарій для форматування терміностатті. Кнопка "Поєднати"  відкриває вікно, призначене для вставки до вибраної терміностатті зв'язків з іншими термінами та вставки роз’яснень.

У програмі PolyDic Editor передбачено можливість набору словникової бази частинами з подальшим злиттям цих частин в єдину базу. Ця функція корисна під час розподілення праці з уведення інформації у базу між різними операторами-користувачами.

 

    PolyDic Viewer. Інсталяція та робота.

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1. Апаратні та системні вимоги

Для успішної роботи з електронними словниками СловоСвіт (PolyDic v.1.0) потрібно задовольнити такі мінімальні вимоги до апаратного забезпечення комп’ютера: пам’ять – 16MB, процесор – Pentium-133 MHz, TrueColor videomode, вільне місце на твердому диску – 40MB.

Електронні словники СловоСвіт (PolyDic Viewer v.1.0) працюють під операційними системами Windows 98SE/ME/2000/XP.

 

2. Як розпочати роботу з електронним словником СловоСвіт

[2.1] Вставити компакт-диск електронного словника у дисковод комп’ютера. На екрані монітора появиться титульне вікно з назвою словника, кнопками вибору мови інтерфейсу (укр, eng) та вибору режиму роботи (Старт/Start, Інсталювати/Install, Вийти/Exit) (див. справа зображення титульного вікна).

 

 

[2.2] Якщо Ваша операційна система не підтримує кириличних літер, перейти на англійську, натиснувши кнопку eng.

[2.3] Вибрати режим роботи:

[2.4] Завершити роботу зі словником – натиснути кнопку Вийти/Exit.

 

 3. Як інсталювати/деінсталювати електронний словник СловоСвіт

[3.1] Натиснути на титульному вікні електронного словника кнопку Інсталювати/Install.

[3.2] Вибрати у вікні “Вибір мови” мову інсталяційних повідомлень. Після вибору мови – натиснути кнопку Гаразд; перервати процес інсталяції – натиснути кнопку Відмінити.

[3.3] Продовжити інсталювання – натиснути кнопку Далі; перервати інсталювання – натиснути кнопку Відмінити.

Щоб уникнути можливих конфліктів під час інсталювання, радимо перед натисненням кнопки Далі позакривати всі інші заактивовані програми.

[3.4] Вибрати у вікні “Інсталяція” теку, в яку інсталюватимемо програму SlovoSvit # разом зі словниковими базами. Усталений шлях до теки: C:\Program Files\SlovoSvit\SlovoSvit # (де # – номер видання словника термінографічної серії СловоСвіт).

Продовжити інсталювання – натиснути кнопку Далі; вернутися до попереднього кроку інсталювання – натиснути кнопку Назад; перервати інсталювання – натиснути кнопку Відмінити.

[3.5] Вибрати у вікні “Інсталяція” програмну групу, у якій створюватимемо значки програми. Усталений шлях до програмної групи: Старт/Start – Програми/ProgramsSlovoSvit SlovoSvit#. Програма SlovoSvit матиме значки: Задіятизаактивувати електронний словник та Деінсталювати – усунути словник з операційної системи та твердого диску компютера.

Продовжити інсталювання – натиснути кнопку Далі; вернутися до попереднього кроку інсталювання – натиснути кнопку Назад; перервати інсталювання – натиснути кнопку Відмінити.

[3.6] Про готовність інсталювати програму SlovoSvit інформує наступне вікно. Для завершення інсталяції натиснути на кнопку Установити

[3.7] Після інсталювання програми SlovoSvit натиснути кнопку Завершено. Тепер на твердому диску встановлено словникові бази, інстальовано TTF-шрифт PolyDic SansSerif, створено програмну групу, на робочий стіл комп’ютера виведено значок електронного словника СловоСвіт .

Про роботу з електронним словником див. розділ 4.

[3.8] Для деінсталювання й усунення електронного словника СловоСвіт з Вашого компютера клацнути на значок Деінсталювати з програмної групи SlovoSvit

 

 4. Робота з електронним словником

Активізувати електронний словник СловоСвіт (див. 2.3, 3.7) та працювати з ним можна лише за наявності в компакт-дисководі компютера оригінального диску зі словником.

Верхня лінійка 6 вікна електронного словника СловоСвіт містить назву програми з порядковим номером термінографічної серії (наприклад, СловоСвіт №8) та кнопками, за допомогою яких можна згорнути вікно, змінити його розміри та вийти з програми.

Лінійка 7 містить повну назву словника.

Основне поле вікна електронного словника поділено на дві частини: ліву 3, 4 та праву 5, 810. Ліва частина 4 містить перелік термінів вхідної мови (у нашому випадку – російська) словника в абетковому порядку. Рухатися за переліком термінів можна натискуванням клавіші Уверх/Униз клавіатури. Рядок 3 призначено для швидкого пошуку терміна вхідної мови за його початковими літерами. Клацнувши лівою клавішею мишки на вибраному терміні лівої частини вікна, в правій його частині появиться терміностаття, яка містить термін 9 вхідної мови, його переклад разом з можливим тлумаченням та іменниковим гніздом 10. У правій частині вікна можуть бути також скорочення 5, виділені похилим шрифтом синього кольору з підкресленням, які вказують на галузь знань, частину мови тощо. Клацнувши лівою клавішею мишки на виділеному скороченні можна отримати його повне значення. Якщо синім кольором з підкресленням позначено термін, то, клацнувши на нього, можна перейти на відповідну словникову статтю.

 

Нагорі правої частини основного вікна розміщено лінійку 8 з кнопками:

  – вернутися на крок назад;

   – перейти на крок уперед;

  – увімкнути систему пошуку;

Натиснувши кнопку Пошук, у правій частині вікна появиться рядок

 

 

Щоб знайти в переліку лівої частини основного вікна шуканий термін вхідної мови з перекладом, у полі У переліку можна набрати його повністю або якусь його частину (маску); натиснути кнопку Шукати.

Щоб знайти слово у правій частині вікна, у полі У статті можна набрати його повністю або якусь його частину (маску); натиснути кнопку Шукати.

В обох випадках пошуку спеціальним знаком * можна позначити декілька літер. Наприклад, набравши у полі У статті маску *овий й натиснувши кнопку Шукати, отримаємо перелік усіх слів, що мають закінчення на -овий. Загальну кількість знайдених і відображених термінів показано у полі У переліку 2.

Набравши маски в обох полях можна виконати спільний пошук.

Щоб повернутися до роботи з усім словником потрібно витерти набрані маски і натиснути кнопку Шукати.

   відкрити вікно Довідка.

 

 

Вікно Довідка містить закладки:

Про... – загальні дані про словник та всіх задіяних у його розробленні;

Передмова – передмова паперової версії словника, який вийшов у термінографічній серії СловоСвіт;

СловоСвіт – інформація про видання термінографічної серії СловоСвіт;

Укладачі – відомості про укладачів словника;

PolyDicпоради для користувача електронним словником СловоСвіт.

*  – вжити українську мову інтерфейсу словника;

  – вжити англійську мову інтерфейсу словника;

   – вийти з програми.

Останній рядок основного вікна електронного словника СловоСвіт містить інформацію 1 про загальну кількість термінів, що відображено в 4, а також інформацію 2 про кількість знайдених термінів за певною маскою.

 

5. Технічна підтримка

Ви можете отримати повні і вичерпні консультації з питань користування електронним словником СловоСвіт у Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.

 

    Комп'ютерні словники термінографічної серії СловоСвіт

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 


Рицар Б. Комп'ютерні словники термінографічної серії СловоСвіт / Б. Є. Рицар, Р. Т. Мисак // CSIT'2007 International Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings of the International Conference (September 27th29th, L'viv, Ukraine). Л. : Українські технології, 2007. С. 292293


 

Компютерні словники термінографічної серії СловоСвіт

 

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України (ТК СНТТ) є єдиним в Україні держаним органом, який фахово досліджує українську науково-технічну термінологію, організує та координує розроблення, експертування, затвердження та впровадження україномовних термінологічних стандартів, забезпечує міжнародну співпрацю й обмін досвідом у галузі стандартизації науково-технічної термінології, бере участь в діяльності відповідних комісій ISO й IEC. За десять років своєї діяльності (комітет засновано в серпні 1992 р.) працівники ТК СНТТ нагромадили великий досвід у розробленні концептуальних засад і практичних рекомендацій щодо термінотворення та внормування української науково-технічної термінології. Саме цей доробок дав змогу у 2000 р. розпочати масштабний лексикографічний проект − термінографічну серію СловоСвіт. За цей час видано дванадцять праць, зокрема десять термінологічних словників з різних галузей знань: інженерії довкілля, інсталяційних та інженерних технологій, теплотехніки та коксохімії, архітектури й будівництва, інформатики й програмування, медицини тощо.

У процесі укладання, редагування та видання словників опрацьовано багато термінологічного матеріалу − словників, монографій, посібників, наукових статей, термінологічних стандартів тощо. Узагальнюючи цей досвід, можна стверджувати, що паперові версії книжок не дають змоги в повній мірі здійснювати оперативний пошук потрібної інформації (чим докладніший словник, тим він обсяжніший та громіздкіший); паперові версії виходять із часовим запізненням і не можуть оперативно оновлюватися; затрати на видання паперових версій словників досить значні, а вартість поліграфії постійно зростає. У паперових версіях не можна помістити всієї необхідної для користувача інформації (аудіо- та відеоінформації, зображень тощо). Саме ці недоліки відсутні в компютерних словниках. Тому у 2004 р. розпочато новий проект − розроблення системи для укладання комп’ютерних словників та їх видання одночасно з паперовими версіями. Сьогодні розроблено систему для укладання комп’ютерних двомовних тлумачних термінологічних словників PolyDic 1.0. За допомогою цієї системи укладено та видано три комп’ютерних словники, які вийшли в світ одночасно з їх паперовими версіями: «Російсько-український словник будівництва й архітектури» (Термінографічна серія СловоСвіт № 8) «Російсько-український словник з інженерних технологій» (№ 9) та «Російсько-український коксохімічний словник» (№ 12). Систему PolyDic 1.0 розроблено в середовищі CA Visual Object під операційну систему Windows. Для її інсталяції потрібно мінімальні апаратні засоби (16MB RAM, процесор не нижче Pentium-133 MHz, True Color video mode, не менше 20MB вільного жорсткого диску), працює під операційними системами Windows 98SE RUS/ME/2000/XP. Система складається з двох програмних модулів PolyDic Editor − для занесення та редагування словникових баз, та PolyDic Viewer − для відтворення словника на комп’ютерних дисках. Одночасно зі системою інсталюється шрифт PolyDic_SansSerif.TTF, який дає змогу набирати слова з наголосами. Модуль PolyDic Editor виставлено на інтернет-сторінці ТК СНТТ http://tc.terminology.lp.edu.ua для вільного стягнення і використання. До позитивних здатностей системи, окрім невеликих вимог до апаратних та програмних засобів, належать: простота у використанні; зручний пошук (за першими літерами слів та за заданою маскою); можливість одночасного введення декількох окремих баз з подальшим їх злиттям в одну, що значно прискорює роботу з укладання словника; наявність редактора словникових статей; можливість конвертувати словникові бази в текстовий формат RTF, для їх коректування та редагування; можливість створювати спливні інформаційні вікна для тлумачення словникових позначок, зокрема приналежність терміна до певної галузі; компактний обсяг програми та словникових баз; непотрібність встановлення додаткового програмного забезпечення. Серед недоліків системи потрібно вказати на обмеженість кількості мов перекладних словників (дві); вбудований шрифт не підтримує Unicode і не дає змогу вводити літери з діакритичними знаками; система не підтримує мультимедійні об’єкти.

У 2007 р. у термінографічній серії СловоСвіт вийшов друком п’ятимовний словник інсталяційних термінів і заплановано укласти та видати ілюстрований багатомовний словник з будівництва й архітектури. Усе це зумовило розроблення нової системи для укладання багатомовних мультимедійних комп’ютерних словників PolyDic ML 3.0. Система розробляється на мові C-Sharp під Windows XP/Vista. Вона перейняла від попередньої версії системи всі її позитивні риси. Структура словникових баз максимально наближена до вимог міжнародного стандарту ISO 12620 “Computer aplications in terminology – Data categories”. Складається система PolyDic ML 3.0, як і попередня версія, з двох модулів: один для введення та редагування словникових баз, другий − для їх відтворення на компютерних дисках. Основні функції та засоби нової системи: незалежне введення словникових баз на декількох комп’ютерах з подальшим злиттям даних в єдину базу; підтримка кодової таблиці Unicode символів усіх національних алфавітів; експортування введеної словникової інформації у формат RTF; вибір вхідної мови багатомовного словника; вибір мови інтерфейсу програми; можливість відтворення синонімів, антонімів, абревіатур, скорочень, транскрипції, транслітерації, наголосів, морфологічної інформації, позначок (граматичних, стилістичних, спеціальних); відтворення зображень, формул та графіків, звукових файлів, кліпів (для ілюстрації словникової статті); сортування за вибраною вхідною мовою або за заданими розділами; розгорнута та зручна система пошуку (за першими літерами слів чи за поєднанням символів у всіх текстових полях електронного словника); уведення довільної кількості мов, підтримуваних операційною системою Windows (кількість мов словника програмно не обмежена, не потрібно встановлювати додаткові шрифти); у систему можна заносити декілька словників та відтворювати їх спільно або окремо. Розроблено початкову тестову версію системи PolyDic ML 3.0.

Оскільки в Україні не практикується видання словників та іншої літератури разом з електронними версіями на комп’ютерних дисках, то комп’ютерні словники термінографічної серії СловоСвіт певною мірою будуть заповнювати цю прогалину в інформаційному просторі. Комп’ютерні словники, укладені з допомогою PolyDic 1.0, є простими й зручними у використанні і не вимагають потужної комп’ютерної техніки. Нова версія системи PolyDic ML 3.0 надає укладачами словників широкі можливості для укладання багатомовних мультимедійних словників та орієнтована на сучасний рівень як техніки і програмних засобів, так і потреб користувачів програмних продуктів.

 

Показати основне вікно PolyDic ML 3.0 Editor

09.2007

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології