Термінографічна серія СловоСвіт  № 11

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


П'Ятимовний словник Інсталяційних термінів 

    Про словник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 


 

Шнерх С. П'ятимовний словник інсталяційних термінів: російсько-українсько-польсько-англійсько-німецький словник : [близько 6,3 тис. термінів] / Сергій Шнерх.  – Л. :  ЕКОінформ, 2007. – 269 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 11)

 

Словник містить близько 6300 найпоширеніших інсталяційних термінів.

Призначений для широкого загалу фахівців, викладачів і студентів середніх спеціяльних і вищих навчальних закладів.

 


 

 Редакційна колегія:

Богдан Рицар     головний редактор термінографічної серії СловоСвіт, голова ТК СНТТ, д. т. н., професор

Богдан Денис     к. т. н., професор

Оксана Мацієвська     к. т. н., доцент

Роман Мисак    с. н. с. НУ «Львівська політехніка»

 

Рецензенти:

Василь Арсірій    завідувач кафедри кондиціювання повітря та механіки рідин, д.т.н., професор

Вітольд Нємєц   доктор габілітований, професор Жешівської політехніки

 

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром

Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

та

кафедрою водопостачання і водовідведення Жешівської політехніки

 

    Зміст

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Світлій та вічній пам'яті Сергія Шнерха     

Структура словника

1.   Запірні, регулювальні та вимірювальні пристрої, вузли, деталі

2.   Труби, трубопроводи, канали, системи

3.   Помпи, помпові устави, споруди та облаштування

4.   Вентилятори, повітрогазодуви, компресори, устави, споруди та облаштування

5.   Котли, печі, нагрівальні та охолодні устави, споруди та облаштування 

6.   Теплообмінні устави, процеси

7.   Збірники (баки, посудини, ємності, камери, резервуари) та облаштування

8.   Обладнання та матеріали для інсталяційних робіт, пристрої, інсталяційні вузли

9.   Рідини, гази, фізико-хемічні та інші процеси

10. Гідравлічні, аеродинамічні і споріднені терміни

11. Спеціальності, посади

Покажчик українських термінів

Покажчик польських термінів

Покажчик англійських термінів

Покажчик німецьких термінів

 

   Структура словника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

П'ятимовний (російсько-українсько-польсько-англійсько-німецький) словник інсталяційних термінів містить близько 6300 слів і термінологічних сполук.

Словник складається з двох основних частин: власне словник та абеткові покажчики за кожною мовою.

У першій частині терміни класифіковано за тематикою - загалом 12 розділів.

Терміни у кожному розділі подано за російським алфавітом з використанням гніздової системи розміщення. Заголовною статтею переважно є іменник, за яким (за важливістю) йдуть слова, що його означають. Для уникнення повторень і для зручності користування словником заголовні слова, що повторюються, замінено тильдою (~). Синоніми розділяються комою, а більш далекі значення - крапкою з комою.

Окремі літери деяких слів та слів у словосполученнях або слова, взяті в квадратні дужки, є факультативними, тобто необов'язковими до написання. А літери та слова в круглих дужках пропонують інакший варіант написання даного терміна.

Всі терміни проіндексовано за російською мовою, що суттєво полегшує пошук відповідника в мовних абеткових покажчиках.

Друга частина словника поділяється на український, польський, англійський та німецький абеткові покажчики з відсиланням до відповідного індексу російськомовного терміна. Така побудова словника максимально спрощує та полегшує пошук необхідного слова або словосполучення з відповідної інсталяційної галузі.

Словник може бути корисним для науковців, викладачів, студентів, працівників промисловості та менеджерів. Він не претендує на вичерпність і нормативність, оскільки українська науково-технічна термінологія перебуває у стані формування.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології