ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Богдан Є. Рицар


 

 

Богдан Євгенович Рицар народився 15.06.1945 р. у Львові. З 1952 по 1963 рр. навчався у Львівській музичній школі ім. С. Крушельницької, з 1963 по 1968 рр. – студент Львівського політехнічного інституту. Після закінчення інституту до 1974 р. працював асистентом кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки ЛДУ ім. Ів. Франка, згодом – молодшим науковим співробітником Фізико-механічного інституту АН УРСР. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розроблення та дослідження імпульсного протонно-резонансного аналізатора вологості будівельних та інших дисперсних матеріалів». З 1982 р. доцент радіотехнічного факультету Львівської політехніки. У даний час викладає курс «Цифрові пристрої та мікропроцесори». У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-множинні оптимізаційні методи логікового синтезу комбінаційних мереж». З 2005 р. професор кафедри радіоелектронних пристроїв і систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «Львівська політехніка».

Один з організаторів створення у 1992 р. на базі Львівської політехніки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК19) Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України. З 1992 р. відповідальний секретар ТК 19 «Науково-технічна термінологія», а з 1996 р. – голова ТК СНТТ і ТК 19 та науковий керівник НДЛ-89 (термінологічна лабораторія). Входив до складу Науково-технічної комісії з питань термінології при Держcпоживстандарті України. Ініціатор і голова Міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології. СловоСвіт» та Українського термінологічного товариства; головний редактор термінографічної серії СловоСвіт, науковий керівник Постійного наукового семінару ТК СНТТ, член редакційних колегій Вісників НУ «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» і «Радіоелектроніка та телекомунікації» та Збірника наукових праць Інституту української мови НАН України «Термінологічний вісник».

Коло наукових інтересів: прикладна радіоспектроскопія, оптимальний синтез цифрових пристроїв і систем, українська науково-технічна термінологія. Автор понад 170 наукових статей (у т.ч. понад 60 з термінології та термінографії), 33 винаходів (у т.ч. 1 патент України), навчального посібника «Цифрова техніка», відзначеного у 1992 році другою премією Міносвіти України, редактор та співавтор чотирьох фахових словників, серед яких перший «Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки» (1995). З 1982 р. учасник Народного чоловічого хору Львівської політехніки «Орфей», має 1-й розряд з шахів.

Найвагоміші наукові праці: 1) Рыцар Б. Е. Метод минимизации булевых функций // Проблемы управления и информации. – 1997.– № 2.– С.100–113. 2) Рицар Б. Є. Метод виявлення і розпізнання симетрії в булових функціях // Управляющие системы и машины. – 2001. – № 4. – С. 13–41. 3) Rytsar B. A New Approach to the Decomposition of Boolean Functions by the Method of q-Partition. I. Separating Decomposition of Full and Partial Functions // Cybernetic and Systems Analysis, Sept. 2001, vol. 37, no. 5, pp. 654–676(23); II. Repeated Decomposition // ibid. Jan. 2002, vol. 38, no. 1, pp.44–52(9).

 

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

Див. також:

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/Рицар_Богдан_Євгенович

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології