Термінографічна серія СловоСвіт  4

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Нестор Лещій, Сергій Шнерх

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК З ГІДРАВЛІКИ, САНТЕХНІКИ ТА МЕХАНІКИ РІДИН І ГАЗІВ


 


 

Російсько-українсько-польський словник з гідравліки, сантехніки та механіки рідин і газів = Русско-украинско-польский словарь по гидравлике, сантехнике и механике жидкостей и газов = Rosyjsko-ukraińsko-polski słownik z hydrauliki, techniki sanitarnej i mechaniki cieczy i gazów : [близько 5,8 тис. слів] / уклад. Нестор Лещій, Сергій Шнерх. – Л. : Екоінформ, 2002. – 326 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 4)

 

Словник містить близько 5800 найпоширеніших термінів з сантехніки, механіки рідин і газів, а також суміжних наук: аеродинаміки, гідрології, водопостачання, водовідведення, гідротранспорт, гідравлічні машини тощо. Для зручності користування словник доповнений українським і польським алфавітними покажчиками.

Призначений для широкого загалу фахівців, а також викладачів і студентів середніх спеціальних і вищих закладів.

 


 

Редакційна колегія:

Богдан Рицар   головний редактор термінографічної серії СловоСвіт, голова ТК СНТТ, к. т. н., доцент

Роман Рожанківський   відповідальний секретар ТК СНТТ, к. т. н. 

Оксана Мацієвська   к. т. н., доц.

 

Рецензенти:

Роман Гімер   завідувач кафедри нафтогазової гідромеханіки Івано-Франківського НТУ нафти і газу, д. т. н., професор

Василь Арсірій   завідувач кафедри водовідведення і гідравліки ОДАБА, к. т. н., доцент

Януш Рак   д. н., професор Політехніки Жешівської

 

Над словником працювала редакція видавництва «Екоінформ»

Головний редактор:   Оксана Денис

Компютерне опрацювання:   Андрій Муравецький, Володимир Янтух

 

Задум обкладинки:   Федір Лукавий

 

Рекомендовано Постійним науковим семінаром Технічного комітету науково-технічної термінології Держстандарту та Міністерства освіти і науки України

Рекомендовано кафедрою водопостачання і водовідведення Жешівської Політехніки

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології