ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Який термін треба використовувати: «тримальна стіна», «несна стіна» чи «несівна стіна»


     

ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ) дотримується однозначного трактування – необхідно використовувати термін «тримальна стіна».

Маємо принаймні три джерела, які обґрунтовують цю позицію:

 

 1. Державний стандарт України (ДСТУ 3892-99) «Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів»:

            ТРИМАЛЬНІ конструкції [елементи]

            НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ [ЭЛЕМЕНТЫ]

Конструкції [елементи], що сприймають постійну чи тимчасову навантагу, в тому числі й навантагу від інших частин будівель.

 

 2. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури. Том 1. / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич ; За ред. Р. Кінаша. − Л. : Ліга-Прес, 2005. – 960. (Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики й Міністерства освіти і науки України):

несу́щий (властивість) трима́льний, тримни́й, носі́йний, яки́й (що) несе́; ім. носі́й, -ія; н-щая ба́лка трима́льна ба́лка; н-щая констру́кція трима́льна констру́кція; н-щая спосо́бность три́мкість; н-щая частота́ радіо частота́-носі́́й, частоти́-носія́.

 

 3. Протокол № 7 від 15.10.2002 письмового голосування Науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України:

тримальна конструкція2, несівна конструкція1 – несущая конструкция

Елемент конструкції, що сприймає і витримує постійну чи тимчасову навантагу, зокрема й навантагу від інших частин конструкції:

самотримальна конструкція – самонесущая конструкция

Конструкції, що витримують навантагу тільки від власної ваги:

тримальна здатність, тримкість2, несівна здатність1 – несущая способность

Здатність елемента конструкції витримувати постійну чи тимчасову навантагу, зокрема й навантагу від інших частин конструкції, не втрачаючи своєї працездатності:

     1Прикметник «несівна» може бути утворено лише від дієслова «несувати», оскільки згідно з правилами українського словотворення суфікс «-івн» застосовний лише до дієслів на «-увати» (гальмувати– гальмівний, рятувати – рятівний, керувати – керівний тощо)

     2Cхвалено 28 лютого 1995 р. на засіданні фахової комісії з проблем української науково технічної термінології при НТКС Держстандарту України (наказ Держстандарту України № 321 від 16.12.94).

 

 Отже, оскільки стіна нічого не несе, а лише витримує певні навантаги або тримає їх, має бути саме ТРИМА́ЛЬНА, як активна здатність, і ТРИМНА́, як пасивна.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології