ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«Проблеми  української термінології»

№ 503


Шуневич Б.  Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання) / Богдан шуневич  // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 92–96.


          

УДК 37.018.43=03.111=161.2

 

Богдан Шуневич

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ЗАУВАГИ ДО ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ІНОЗЕМНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН

(на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання)

 

© Шуневич Б., 2004

 

У статті проаналізовано українські переклади деяких імен і прізвищ закордонних авторів, які трапляються в наукових матеріалах із дистанційного навчання.

 

In the article the Ukrainian translation of some foreign authors’ names amd family names mentioned in the scientific materials on distance education are analysed.

 

Під час проведення досліджень перед науковцями, яким потрібно робити посилання на праці закордонних авторів, стоїть завдання точно передати українською мовою імена та прізвища (ІІП) цих авторів. Залежно від того, який український варіант таких імен і прізвищ вперше з’явиться у вітчизняній літературі, то так він буде повторюватися в інших працях. Тому науковці, які вперше використовують ІІП закордонних дослідників у своїх працях, повинні правильно підібрати найкращий їх варіант в рідній мові, щоб найточніше передати ці імена і прізвища вітчизняному читачеві.

Таке ж завдання виникло перед нами при написанні статей, доповідей (див., наприклад, [3, с. 27–31; 4, с. 252–256], монографії, дисертації з теорії і практики дистанційного навчання (ДН).

У нашому дослідженні використано правила перекладу українською мовою імен і прізвищ із англомовної літератури, викладених в працях професора І. Корунця [2], а також Англо-український словник [1] та ін.

Мета статті – уточнити написання українських варіантів деяких імен і прізвищ закордонних авторів, які трапляється в наукових матеріалах із дистанційного навчання.

Матеріалом для нашої статті послужили ІІП закордонних винахідників, науковців і практиків, які зайняті організацією ДН і цитуються в наших працях.

Як видно із таблиці, об’єктом дослідження є 147 імен і прізвищ, які в 94 випадках подані повністю, а в 53 – імена представлені ініціалами.

Як показав аналіз ІІП, більшість з них добре відомі вітчизняному читачеві з іншої наукової, науково-популярної, а також художньої літератури, наприклад, прізвища: Anderson – Андерсон, Cook – Кук, Johnson – Джонсон, King – Кінґ, Lewis – Льюіс, Moore – Мур, Morgan – Морґан, Morse – Морзе, Murphy – Мерфі, Parker – Паркер, Robinson – Робінсон, Phillips – Філліпс, Porter – Портер, Smith – Сміт, Taylor – Тейлор та ін.; імена характерні для англійської мови: Barbara – Барбара, Charles – Чарльз, Harry – Гаррі, Hilary – Гіларі, John – Джон, Linda – Лінда, Michael – Майкл, Morris – Морріс, Patrick – Патрік, Raymond – Раймонд, Robert – Роберт, Terry – Террі, Thomas – Томас, Viola – Віола, Virginia – Вірджінія, Walter – Уолтер. Деякі з цих імен подано в посиланнях на літературу в пестливій формі, наприклад, Mike від Michael, Chris від Christian. При написанні українських варіантів таких імен у наукових статтях, ми подавали спочатку повну форму цього імені, а в дужках – пестливу, наприклад, Mike Sosteric – Майкл (Майк) Состерік; німецької: Gerhard – Ґергард, Gustav – Ґустав, Otto – Отто, Rudolf – Рудольф, Walter – Вальтер; ірландської: Desmond – Десмонд; італійської: Marchese – Маркезе; чеської: Jan – Ян; шведської: Waldemar – Вальдемар, Torstein – Торстейн, Börje – Бердж та ін.

Труднощі виникають при переданні українською мовою ініціалів від імен закордонних науковців, тому що вони можуть бути початковими літерами від різних імен. Щоб уникнути помилки і не дезорієнтувати читача, при кожному прізвищі та ініціалі, замість повного імені, потрібно, на нашу думку, писати їх в дужках в оригіналі, наприклад, А. Інґліс (A. Inglis). Для уточнення імен відомих авторів можна знайти їх за ключовим словом у вигляді прізвища та ініціалів за допомогою Інтернет, а також через доступні каталоги бібліотек закордонних університетів.

Розгляньмо детальніше приклади імен і прізвищ, для яких вже існують правила перекладу їх українською мовою у вищезгаданій праці [2], і словнику [1], але їх часто порушують у вітчизняних наукових працях:

прізвище Alexander потрібно писати Александер, а ім’я – Александр, наприклад, DAlexander – Д. Александер, Bell, Alexander Graham – Белл, Александр Грехем;

– потрібно звертати увагу на переклад іншомовних імен і прізвищ, в яких є приголосні g, h. В українській мові їх передають, відповідно, літерами ґ і г, а в російській – г і х. 

Наприклад, прізвище Holmberg в українській мові пишеться як Гольмберґ, а в російській – Хольмберг. 

Також це правило потрібно памятати при перекладі імен і прізвищ з української мови на англійську, наприклад, Богдан – Bohdan, а не Bogdan.

 – імя німецького автора статті Walter потрібно писати Вальтер, а, наприклад, англійчанина – Уолтер, імя чеського науковця Jan – Ян, а не Джен.

 – потрібно писати подвоєними приголосні і голосні букви в українському варіанті від іншомовних ІІП, якщо вони не входять в один зі складів слова, який передається в нашій мові однією буквою, наприклад, Delling – Деллінґ, але Curran – Карен, Isaak – Ісаак, але  Cook – Кук.

 – необхідно перекладати імена і прізвища з їх оригіналу, тому що, наприклад, сполучення букв ch в імені італійського винахідника радіо Marchese Marconi в англійському варіанті читається як ч, а в італійському – к, тобто не Марчезе, а Маркезе.

 

Список іноземних імен і прізвищ та їх українських еквівалентів

з/п

Іноземні імена та прізвища

Українських еквівалентів

1

2

3

A

1.

Alexander, D.

 Александер, Д.

2.

Archer, Walter

 Арчер, Уолтер

3.

Anderson, Terry

 Андерсон, Террі

B

4.

Bååth, John

 Баас, Джон

5.

Baig, Veronica

 Бейґ, Вероніка

6.

Bardeen, John

 Бардін, Джон (США)*

7.

Bates, A.W.

 Бейтс, А.У.

8.

Baynton, Myra

 Бейнтон, Майра

9.

Bell, Alexander Graham

 Белл, Александр Грехем (Великобританія)

10.

Bell, Robert

 Белл, Роберт

11.

Boettcher, J.

 Бойтчер, Дж.

12.

Brande, Lieve Van Den

 Бранд, Лайв Ван Ден

13.

Brattain, Walter

 Браттайн, Уолтер (США)

14.

Bregar L.

 Бреґар, Л.

15.

Byrne, T.C.

 Берн, Т.C. (Канада)

C

16.

Caffarella, Rosemary

 Каффарелла, Розмарі

17.

Caldwell, M.

 Колдвелл, М.

18.

Carr, S.

 Карр, С.

19.

Christensen, Edward

 Крістенсен, Едуард

20.

Clark, Thomas

 Кларк, Томас

21.

Cook, V.

 Кук, В.

22.

Cuban, Larry

 Кьюбан, Ларрі

23.

Curran, Сhris

 Карен,  Кріс

24.

Cyrs, Thomas

 Сирс, Томас

D

25.

Daniel, John

 Даніел, Джон (Великобританія)

26.

Davies, Ch.

 Дейвіс, К.

27.

Delling, Rudolf

 Деллінґ, Рудольф (Німеччина)

28.

Doughty, C.

 Доуті, С.

E

29.

Evans, Terry

 Еванс, Террі

F

30.

Farris, E.

 Фарріс, Е.

31.

Finder, K.

 Файндер, К.

32.

Friesen, Norm

 Фрізен, Норм (Канада)

G

33.

Gallagher, M.

 Ґаллагер, М.

34.

Garland, Maureen

 Ґарланд, Морін

35.

Garrison, Randy

 Ґаррісон, Ренді

36.

Gibson, C.

 Ґібсон, Кемпбел

37.

Graff, Kurt

 Ґрафф, Курт

H

38.

Hanna, D.

 Ганна, Д.

39.

Harasim, Linda

 Гарасім, Лінда

40.

Harper, William Rainey

 Гарпер, Уільям Рейні

41.

Hesemeier, Susan

 Гесемейєр, Сузан

42.

Hess, Jacqueline

 Гесс, Жаклін

43.

Holmberg, Börje

 Гольмберґ, Бердж (Швеція)

44.

Houdek, Elizabeth

 Гаудек, Елізабет

45.

Hughes, J.

 Г’югес, Дж. (Канада)

I

46.

Inglis, А.

 Інґліс, А.

J

47.

Jenkins, Janet

 Дженкінс, Джанет

48.

Jewіtt, F.

 Джувітт, Ф.

49.

Johnson, K.

 Джонсон, К.

50.

Jones, Аnn

 Джоунс, Анна

51.

Jung, І.

 Юнґ, І.

K

52.

Kaye, Anthony

 Кейі, Ентоні

53.

Keegan, Desmond

 Кіґен, Десмонд (Ірландія)

54.

Keith, Harry

 Кейс, Гаррі

55.

Kenning, M.

 Кеннінґ, М.

56.

Kern, R

 Керн, Р.

57.

King, Bruce

 Кінґ, Брюс

58.

Kirkup, Gill

 Кіркап, Ґіл

59.

Kirkwood, Adrian

 Керквуд, Адріан

60.

Knott, Tara

 Нотт, Тара

61.

Kobara, J.

 Кобара, Дж.

62.

Koul, В.

 Коул, Б.

L

63.

Lane, Carla

 Лейн, Карла

64.

Langenscheidt, Gustav

 Ланґеншейдт, Ґустав (Німеччина)

65.

Lawrence, C. Ragan

 Лоренс, С. Рейґан

66.

Layte, M.

 Лейт, М.

67.

Lewis, L.

 Льюіс, Л.

68.

Lewis, Raymond

 Льюіс, Раймонд

69.

Logie, Baird John

 Лоґі, Беард Джон (Великобританія)

70.

Lojda, Jan

 Лойда, Ян (Чеська Республіка)

71.

Long, M.

 Лонґ, М.

M

72.

MacKenzi,  Ossian

 Маккензі, Оссіан

73.

Magnus, John

 Маґнус, Джон

74.

Manjulika, Srivastava

 Манджуліка, Срівастава (Індія)

75.

Marconi, Marchese

 Марконі, Маркезе (Італія)

76.

Marriot, Stuart

 Марріот, Стюарт

77.

Masie, Elliott

 Мейсі, Елліот

78.

Maxwell, L.

 Максвелл, Л.

79.

May, Susan

 Мей, Сузан

80.

Moore, Michael

 Мур, Майкл (США)

81.

Morgan, В.

 Морґан, Б.

82.

Morris, J.

 Морріс, Дж.

83.

Morse, Samuel

 Морзе, Самуель (США)

84.

Murphy, M.

 Мерфі, М.

N

85.

Nation, Daryl

 Нейшн, Дарил

86.

Negretti, R.

 Неґретті, Р.

87.

Newman, W.

 Ньюмен, У.

88.

Nickolmann, Friedhelm

 Нікольман, Фрідгельм (Німеччина)

89.

Olsen, F.

 Олсен, Ф.

90.

Ortner, Gerhard

 Ортнер, Ґергард (Німеччина)

91.

Osborn, Viola

 Осборн, Віола

92.

Ostendorf, Virginia

 Остендорф,  Вірджінія

P

93.

Paine, Nigel

 Пейн, Ніґел

94.

Parker, Lewis

 Паркер, Льюіс (США)

95.

Peck B.

 Пек, Б.

96.

Peraton, Hilary

 Ператон, Гіларі

97.

Perry, Walter

 Перрі, Уолтер

98.

Peters, Otto

 Петерс, Отто

99.

Phillips, V.

 Філліпс, В.

100.

Pitman, Isaac

 Пітман, Ісаак

101.

Porter, J.

 Портер, Дж.

102.

Portway, Patrick

 Портвей, Патрік

103.

Poulson, Waldemar

 Поулсон, Вальдемар (Данія)

Q

104.

Quosai, Trudy

 Квосай, Труді

R

105.

Raleigh, D.

 Рейлі, Д.

106.

Ravet, S.

 Равет, С.

107.

Reddy, Venugopal

 Редді, Венуґопал (Індія)

108.

Rekkedal, Тorstein

 Реккедал, Tорстейн

109.

Rennard, M.

 Реннард, М.

110.

Richardson, M.

 Річардсон, М.

111.

Ristesund, G.

 Рістесунд, Ґ.

112.

Robinson, John

 Робінсон Джон

113.

Rowntree, Derek

 Роунтрі, Дерек

114.

Rumble, Greville

 Рамбл, Ґревілл

115.

Runnesto, R.

 Руннесто, Р.

S

116.

Sailor, Michael

 Сейлор, Майкл

117.

Sammons, Morris

 Саммонс, Морріс

118.

Sauve, L.

 Сауве, Л.

119.

Scales, K.

 Скейлз, K.

120.

Scriven, Michael

 Скрайвен, Майкл

121.

Seinen, I.B.J.

 Сейнен, І.Б.Дж.

122.

Sewart, David

 Сьюварт, Давід

123.

Shadish, Wye

 Шадіш, Уай

124.

Shale, Doug

 Шейл, Даґ

125.

Sherron, G.

 Шеррон, Дж.

126.

Shockley, William

 Шоклі, Уіл’ям

127.

Simonson, Michael

 Сімонсон, Майкл

128.

Smith, Frank

 Сміт, Фрaнк

129.

Sosteric, Mike

 Состерік, Майк

130.

Sponder, Barry

 Спондер, Бeррі

131.

Stake, Robert

 Стейк, Роберт

T

132.

Tait, Alan

 Тайт, Елан

133.

Taylor, James

 Тейлор, Джеймс (Австралія)

134.

Ticknor, Anna Eliot

 Тікнор, Анна Еліот (США)

135.

Tight, Malcolm

 Тайт, Малколм

136.

Toussaint, Charles

 Тоусайнт, Чарльз (Німеччина)

137.

Tuninga, R.S.J.

 Т’юнінґа, Р.С.Дж.

V

138.

Verduin, John

 Вердуін, Джон

W

139.

Wagner, L.

 Ваґнер, Л.

140.

Warschauer, M.

 Варшауер, М.

141.

Watkins, Barbara

 Уоткінс, Барбара

142.

Wedemeyer, Charles

 Ведемеєр, Чарльз

143.

Weygard, F.

 Уейґард, Ф.

144.

Whalen, T.

 Вейлен, T.

145.

Wright, D.

 Райт, Д.

146.

Wright, Stephen

 Райт, Стефен

147.

Wylia, A.

 Уіл’я, А.

 

Автор будь-якого наукового матеріалу, в якому йому приходиться першому пропонувати написання україномовного варіанту закордонного ІПП, повинен памятати, що він несе відповідальність за правильність цього варіанту.

Якщо автор якогось друкованого матеріалу не впевнений у правильності написання українського варіанту закордонного імені і прізвища, то потрібно обовязково писати в дужках це ІІП в оригіналі.

Потрібно давати іншомовний варіант імен, і особливо прізвищ, в дужках до українського варіанту ІІП, ще й тому, що вони можуть по різному писатися в іншомовному варіанті і однаково в українській мові.

Одним із способів уточнення правильної вимови ІІП в оригіналі та передання їх українською є розв’язання цієї проблеми спільно з автором, чиє ім’я чи прізвище потрібно перекласти, за допомогою електронної пошти, телефону, факсу та ін.

 

1. Англо-український словник: У 2 тт. – Близько 120 000 слів. Склав М. Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с., Т.2. – 712 с. 2. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2001. – С. 92–104. 2. Шуневич Б. Дистанційна освіта: Теорії автономії і незалежного навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів, 2002, № 6. – С. 27–31. 3. Шуневич Б. Оцінювання якості програм дистанційних курсів // Другий міжнародний конгрес “Розвиток інформаційного суспільства в Україні”, Матеріали конгресу. – Київ, НТУУ “КПІ”. – 2002. – С. 252–256.

 


* У дужках вказано країну, яку представляє закордонний науковець.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології