ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Богдан І. Шуневич


 

  

Богдан Шуневич

Богдан Іванович Шуневич народився 24 квітня 1949 року в селі Голосковичі Бродівського району Львівської області. Закінчив Бродівське педагогічне училище (політехнічний відділ) в 1968 році, Львівський державний університет ім. Івана Франка (факультет іноземних мов, англійська мова) у 1974 році. 

З 1977 р. до 1997 р. працював на кафедрі іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки». Вчене звання доцента отримав у 1995 році. У 1991 р. створив Лінгвістичний центр Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації кадрів при НУЛПі до 1996 р. займав посаду директора цього центру. 

У 1997 р. брав участь у створенні кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки та працював доцентом цієї кафедри до 2008 р.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки». Створив і працював завідувачем кафедри технічного перекладу, директором Інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вчене звання професора отримав у 2011 році. 

З 2019 р. працює як професор кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка».

З 2020 р. працює у Львівському національному аграрному університеті.

Загальна кількість публікацій – понад 350, з яких близько 150 з термінології (див. GoogleScholar: https://scholar.google.com/).

У 1994 році започаткував у Лінгвістичному центрі укладання та видання серії Українсько-іншомовних (англійська, німецька та французька мови] словників-мінімумів довідникового типу для написання тез, статей, доповідей іноземними мовами, складання запрошень, програм, листів, розуміння іноземних матеріалів такого типу. Видав низку двомовних словників, розмовників, статей та тез конференцій різного рівня, що стосуються структури, функціонування, етимології, синонімії англійських та українських термінів з робототехніки, пожежної техніки, підприємництва та права, психології, дистанційного навчання, автомобільного транспорту, патентування, документації НАТО, військового і гуманітарного розмінування, а також проблем виявлення нових терміносистем, укладання частотних, навчальних, двомовних та інших видів словників.

 

e-пошта:  bshunev@hotmail.com

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології