ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Богдан І. Шуневич


 

  Богдан Шуневич

Богдан Іванович Шуневич народився 24 квітня 1949 року в селі Голосковичі Бродівського району Львівської області. Закінчив Бродівське педагогічне училище (політехнічний відділ) в 1968 році, Львівський державний університет ім. Івана Франка (факультет іноземних мов, англійська мова) в 1974 році. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки». Вчене звання доцента отримав в 1995 році. З 1997 р. по 2008 р. працював доцентом кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка». З 1991 р по 1996р. займав посаду директора Лінгвістичного центру Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації кадрів при НУ «Львівська політехніка». У 2008 р. захистив докторську дисертацію. Працює директором інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також завідувачем кафедри іноземних мов та технічного перекладу.

Загальна кількість публікацій понад 300 (з них понад 100 з термінології).

У 1994 році започаткував у Лінгвістичному центрі укладання та видання серії Українсько-іншомовних (англійська, німецька та французька мови] словників-мінімумів довідникового типу (перше видання), а з 1995 року Українсько-іншомовних та іншомовно-українських словників-мінімумів довідникового типу (друге видання) для написання тез, статей, доповідей іноземними мовами, складання запрошень, програм, листів, розуміння іноземних матеріалів такого типу. Видано низку статей та тез конференцій різного рівня, що стосуються структури, функціювання, етимології, синонімії англійських, українських та російських термінів з робототехніки, пожежної техніки, підприємництва та права, а також проблем виявлення нових терміносистем, укладання частотних, навчальних, двомовних та інших видів словників.

 

e-пошта:  bshunev@hotmail.com

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології