ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Перелік праць з термінології

Богдана Рицаря


 

1.   Короткий російсько-український словник-мінімум термінологічної лексики з радіоелектроніки // Вісник ЛПІ «Теорія і проектування НРЕЛ». 1991.  № 261. (І. Кочан, К.Семенистий)

2.   Проблеми національної технічної термінології та лексикографічна практика // Мат. Наук.-мет. конф. «Теорія та практика термінолог. лексики», Хмельницький, травень, 1991 (І. Кочан)

3.   Короткий російсько-український словник-мінімум термінологічної лексики з радіоелектроніки Вісник ЛПІ «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв», №263, Львів, 1991 (І. Кочан, К. Семенистий)

4.   Особливості творення нових українських технічних термінів // Тези доп. міжнар. наук. конф. «Питання стандартизації інтернац. та автоматизації перекладу термінол. одиниць», Чернівці, 2730 жовтня, 1991 (В. Літинський)

5.   Проблеми лексикографічної практики в радіоелектронній термінології // Тези доп. міжн.конф. «Проблеми українізації комп’ютерів», Львів, 9–11 жовтня,1991 (К.Семенистий)

6.   «Щоб наше слово не вмирало...» // Науково-технічне слово : Бюлетень ВТК ЛПІ. 1992. –  № 1. – С.31–39

7.   Про принципи творення українських термінів-відповідників з радіоелектроніки // Другі термінологічні читання, КДУ, Київ, квітень, 1991

8.   Загальні принципи творення українських науково-технічних неологізмів // Тези доп. 1-ї міжн. наук. конф. «Проблеми укр. наук.-техн. терм.», Львів, ЛПІ, 22–25 вересня, 1992

9.   Українсько-російський словник-мінімум термінів цифрової та мікропроцесорної техніки // Вісник ЛПІ «Теорія і проектування НРЕЛ». 1992.  № 264.

10.  History and Prospects of Ukrainian Terminology // IITF Journal (of Internat. Institute for the Terminology Research). vol.3. 1992. No2. pp.122–136

11.  Проблемні питання української науково-технічної термінології // Proc. Contributed Papers Inter. Conf. «Physics in Ukraine», Kiev, 22-27 June, 1993

12.  Морфемний спосіб творення українських термінів складених конструкцій // Тези доп. 2-ої міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології», Львів, 2124 вересня, 1993

13.  З досвіду розроблення та експертизи термінологічних стандартів на вироби електронної техніки // Тези доп. 2-ої міжнар. наук. конф. »Проблеми української науково-технічної термінології», Львів, 2124 вересня, 1993 (І.Радзієвський)

14.  Російсько-український словник термінологічних труднощів з радіоелектроніки Ч.1 // Вісник ДУ «ЛП» «Теорія і проект. НРЕЛ», №280, Львів, 1994, с.75–106 (К.Семенистий)

15.  Російсько-український словник термінологічних труднощів з радіоелектроніки. Ч.2 // Вісник ДУ «ЛП» «Теорія і проект. НРЕЛ», №289, Львів, 1995, с.99–140 (К. Семенистий)

16.  Про творення українських термінів неслов’янського походження Фізико-хімічна механіка матеріалів, № 3, 1995, С.122–123

17.  Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки Львів, Логос, 1995, 608 с. (К.С.Семенистий, І.М.Кочан)

18.  До проблеми укладання двомовних галузевих словників // Мат. наук. конф. »Українська термінологія і сучасність», Київ, 24–27 квітня, 1996 (К.С.Семенистий)

19.  Про «Українсько-англійський та англо-український словник з радіоелектроніки» // Тези 4-ої міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології», Львів, 2124 вересня, 1996 (Л.Сніцарук)

20.  Про українсько-польську співпрацю в галузі термінології // Ринок інсталяційний. 1996. – № 2. – С.14.

21.  Українсько-латинська транслітерація: універсальність і точність // Збірник наукових праць з укр. терм. Вид. ІУМ НАНУ, Київ, 1997 (Р. Рожанківський)

22.  Проєкт порадника для укладачів термінологічних словників Матеріали 3-ї Всеукр. наук. конф. «Українська термінологія і сучасність«‚ Київ‚ листопад‚ 1998 (М. Кратко, Р. Рожанківський)

23.  Українсько-англійський та англо-український словник з електроніки // Вісник ДУ «ЛП« «Проблеми української термінології«‚ №336‚ Львів‚ 1998‚ с.175–177 (Л. Сніцарук, О. Третяк)

24.  Інформативність фахової мови на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки« // Вісник ДУ «ЛП» «Проблеми української термінології». 1998. – № 336. – С. 209211 (Р. Мисак)

25.  Modern Status of Ukrainian Terminology // TKE’99 Terminology and Knowlendge Engineering, TermNet, Vienna, 23–27 August, 1999, Innsbruk, Austria. pp.707–714. (B. Shunewych)

26.  The Terminology Systems Bank of the Technical Committee for the Scientifis and Technical Terminology Standardization // TKE’99 Terminology and Knowlendge Engineering, TermNet, Vienna, 23-27 August, 1999, Innsbruk, Austria, pp.701–706 (M. Kuzan, R. Rozhankivskyj, R. Mysak)

27.  Порівняльний аналіз термінів з нормативних документів і словників // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : Матер.6-ї міжнар. наук. конф. СловоСвіт 2000. – 2000. – № 402. – С.31–39 (Р. Рожанківський)

28.  Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»: матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2000. – 2000. – № 402. – С. 170–175 (Р. Рожанківський, В. Моргунюк)

29.  Українське термінологічне товариство // Фізико-хімічна механіка матеріалів 2000.   № 6. С.123.

30.  Стандартизація термінології – чинник утвердження державності України // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2001 – № 1. – С.30–32.

31.  Про досвід термінологічної праці в Україні // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – 2001. – вип.IV. – С. 8790.

32.  Про стан української термінології та її стандартизацію за період 1992–2002 рр. // Стандартизація, сертифікація і якість: спецвипуск. – 2002.  № 3. С. 41–49. (Р. Рожанківський).

33.  Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 10 років: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. –  № 453.– С. 3–12.

34.  СловоСвіт 2002 – проблеми української термінології // Стандартизація, сертифікація, якість. № 1. 2003. – С.19–23. (Р. Рожанківський)

36.  Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. –  № 490. – С.17–24. (Р. Мисак)

37.  CловоСвіт 2004 //  Стандартизація, сертифікація, якість. № 6. 2004. С. 2427. (Р. Микульчик)

38.  Здобутки української науково-технічної термінології // Фізико-хімічна механіка матеріалів  №1. 2005. С. 119121. (Р. Микульчик)

39.  Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 10 років: здобутки, проблеми, перспективи (передрук) // Зб.матер.2-ї наук. конф. «Національна ідея: державна мова», Укр. академія друкарства, Львів, 18 березня 2005 р. С. 719.

40.  Чи можна «управляти» освітою? // Тези 2-ої міжнар. н.-т. конф. «Управління в освіти», Львів, 2122.04.05. С. 5556. (Р. Микульчик)

41.  Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології». – 2006.   № 559. С. 121–126. (Р. Микульчик)

42 Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft // Проблеми української термінології: Збірник наукових праць – Л. : Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – C. 28–30. (Р. Мисак, Р. Микульчик)

43.   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція / За ред. Б. Рицара. Ред. кол. Р. Мисак, Р. Микульчик, І. Кульчицький та ін. – Л. : ЕКОінформ, 2006. – 208 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт №10)

44.  Типові помилки у проектах стандартів на терміни та визначення понять // Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. VII. – С. 290–294. (Р. Рожанківський, Р. Микульчик)

45.  Термінологічна серія СловоСвіт: комплексний підхід до лексикографії // MegaLing'2007 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді міжнародної конференції (24–28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт). – Сімферополь: ДиАйПи, 2007. – С. 185–186. (Р. Мисак, О. Мацейовська)

46.  Computer Science Terminological Dictionaries SlovoSvit // CSIT'2007 International Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings of the International Conference (September 27th29th, L'viv, Ukraine). Львів: Українські технології. С. 292293 (Р. Мисак)

47.  СловоСвіт 2006 // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – № 2. – 2007. – С. 23–27 (Р. Рожанківський, Р. Микульчик)

48.  Типові помилки у проектах термінологічних стандартів // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2007. – № 4. – С. 27–32. (Р. Микульчик)

49.  Українські термінографічні електронні ресурси // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій : Доповіді міжнародної конференції. 22–28 вересня 2008, Україна, Крим, Партеніт. – Сімферополь: Вид-во «ДИАЙПИ», 2008. – С. 236–238 (Р. Мисак)

50.  Транслітерування українських текстів з кирилиці в латиницю // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С.55–61. (Р. Рожанківський, Р. Микульчик)

51.  СловоСвіт 2008 // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 6. – С. 26–29. (О. Левченко)

52.  Термінологічна діяльність та розроблення програмного забезпечення для її супроводу // Збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Програмне забезпечення в освіті і науці», Київ, 1213 травня 2009р.   К.: Освіта України. С. 107111. (Р. Мисак)

53.  Транслітерування українських текстів із кирилиці на латиницю // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. [відп. ред. проф. Л. О. Симоненко]. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. VIII. С. 228–232. (Р. Рожанківський, Р. Микульчик)

54.   Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». – 2010. – С. 45–48. (Л. Сніцарук, Р. Мисак)

55.  СловоСвіт'2010. Обговорення проблем української термінології // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 1. – С. 29–30 (І. Кочан)

56 Термінографічна діяльність ТК СНТТ // Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий наук.-тех. семінар 21–22 січня 2011р. – Л.: АСВ, 2011. – С. 236–243. (Р. Мисак)

57.   На незабудь Романові Рожанківському // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2012. ‒ С. 141‒147. (Н. Библюк)

58.   Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 239–254. (Р. Мисак, О. Мацейовська)

59.  СловоСвіт 2012 // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 6 (79). – С. 42–44. (І. Кочан)

60.  Структура українсько-англійського словника з радіоелектроніки // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2014. ‒ С. 26‒31. (Л. Сніцарук, Р. Мисак)

61.  СловоСвіт 2014// Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 5(90). – С. 68–70. (М. Зубков) 

62.  Українсько-англійський словник з радіоелектроніки : понад 60 тис. термінів. – Л. : Колір ПРО, 2015. – 1008 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт № 16) – Диск із електронною версією (Л. Сніцарук, Р. Мисак)

63.  ХIV Міжнародна термінологічна конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016» // Стандартизація, сертифікація, якість, 2016. – № 6 (103). – С. 83–85. (М. Зубков)

64.  Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – С. 29–37. (Р. Мисак, Р. Микульчик)

65.  Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] [Електронний ресурс] / під ред. Богдана Рицара, Василя Старка. – 2-ге вид., оновл. – 2018. – (Термінографічна серія СловоСвіт; № 16). – Режим доступу : https://e2u.org.ua/dicts/radioelektronika (Л. Сніцарук, Р. Мисак)

66.   ХV Міжнародна термінологічна конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2019. – № 1 (113). С. 91–94. (М. Зубков)

67.  ДСТУ ISO 860:2018. Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 16 с. (Р. Мисак, Р. Микульчик, М. Зубков)

68.  Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація // Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2020. № 3 (121). С. 53–59. (Р. Мисак)

69.  Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 101106. (Р. Мисак) [передрук з журналу «Стандартизація. Сертифікація. Якість» № 3 (121) червень 2020 р.]

70.  ХVI Міжнародна термінологічна конференція СловоСвіт 2020 «Проблеми української термінології» // Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2020. № 5 (123) – 6 (124). 2020. С. 21–26. (М. Зубков, Р. Мисак)

71.  Діяльність Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології за 2012–2022 роки (до 30-річчя створення ТК СНТТ) // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 85‒100. (Р. Мисак)

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології