ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Як правильно писати «гешування», «хешування» чи «ґешування»


     

2015 р. згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1431 від 2 грудня 2014 року набув чинності ДСТУ 7564:2014 «Криптографічний захист інформації. Функції ґешування» допущено помилку щодо вжитку літери ґ у слові ґешування, що суперечить правилами чинного правопису та чинними ДСТУ (наприклад, ДСТУ 2228:1993 «Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення»), де правильно вжито термін гешування з літерою г.

Правильне написання цього терміна маємо також у щоквартальниках Академії наук України «Українська мова»:

№ 1 за 2011 подав Витяг із протоколу № 5 від 25.01.11 з порядком денним «Про написання нових запозичень в українській мові»: «... Ухвалили 2.1: Запропонований список нових запозичень з англійської мови передавати через літеру г: гайвей, гайджекер, гакер, гард, генд, гепі, гетчбек, геш, голдинг ...».

№ 2 за 2011 подав Витяг із протоколу № 6 від 23.03.11. У 2-му підпункті цього документа зазначено: «... Для слів, які давніше освоєні українською мовою з літерою х можливе подвійне написання: г(х)акер, г(х)акерський, г(х)акерство, г(х)ардрок, г(х)ардроковий, г(х)епіенд, г(х)ілер, г(х)ілерський, г(х)іпі, г(х)іповий, г(х)іпувати, г(х)улаг(х)уп, секондг(х)енд, секондг(х)ендівський, г(х)іт, г(х)ітовий, г(х)олдинг, г(х)отдог, г(х)ешування, г(х)іт-парад ...», де перевагу надано літері г.

Отже, як слово геш, так і всі похідники треба подавати з літерою г, а аж ніяк не з ґ, про що засвідчено в академічних працях і фахових словниках, зокрема:

1.   Кратко М., Кікець М. та ін. Англійсько-український словник з програмування і математики. – Луцьк : Надсяння, 1989.

2.   Рицар Б., Семенистий Е., Кочан І. Російсько-український та український словник з радіоелектроніки. – Л. : Логос, 1995.

3.   Пономарів О. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар. – К.: ВЦ «Просвіта», 1997.

4.   Підлипенський В., Петренко В. Російсько-український політехнічний словник. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000.

5.   Великий російсько-український словник. За ред. О. Благовєщенського. – К. : ВД «Чумацький шлях», 2002.

6.   Зубков М. Новий російсько-український політехнічний словник. – Х. : Гриф, 2005.

7.   Пройдаков Е., Теплицький Л. Англійсько-український тлумачний словник з обчислюваної техніки, інтернету й програмування. – К. : СофіяПрес, 2007.

8.   Саврук М. Українсько-англійський науково-технічний словник. – К. : Наукова думка, 2008.

9.   Мейнарович Є., Кратко М. Англійсько -український словник. Математика та кібернетика. – К. : Перун, 2010.

10. Кочерга О., Мейнарович Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2 т. – Вінниця : Нова книга, 2010.

11. Український правопис. – К. : Наукова думка, 2012.

12. Рицар Б., Сніцарук Л., Мисак Р. Українсько-англійський словник з радіоелектроніки. – Л. : КолірПРО, 2015. – 1008 с. – Термінографічна серія СловоСвіт № 16.  – Диск із електронною версією.

 

Див. також:

Зубков М. До проблеми унормування запозичень / Микола Зубков // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 25−27 верес. 2012 р.: зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С.3–5.

 

P. S.

У листопаді 2015 р. ТК СНТТ отримав лист від ДП «Український науково-дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») № 4-9/2.6-06-5346 від 12.11.2015 у якому зазначено: «ДП "УкрНДНЦ" інформує, що Ваші зауваги до ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Функції гешування (наказ Мінекономрозвитку № 1431 від 02.12.2014) щодо неправильного вжитку літери "ґ" у слові "ґешування" враховано. Термінологічну хибу правописного характеру виправлено (поправку до ДСТУ 7564:2014 буде надруковано в ІПС  №11-2015), оригінал-макет зазначеного стандарту передруковано».

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології