ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Виталь С. Моргунюк


 

 

Виталь Моргунюк

Моргунюк Виталь Семенович, народився 16 січня 1949 року в селі Княжа Криниця Христинівського району Черкаської області

З 1970 по 1976 рік навчався Київському політехнічному інституті, закінчивши якого здобув кваліфікацію інженер-механік-дослідник за фахом «динаміка і міцність машин».

З 1973 по 1996 працював в Інституті проблем міцності НАНУ інженером та старшим науковим працівником.

1983 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Напружено-здеформований стан тіл складної форми під час гартування» за спеціальністю «механіка здеформовного твердого тіла».

З 1996 по 2006 рік працював у НДІ Держстандарту на посадах начальника сектору та начальника відділу в термінологічному і редакційно-видавничому підрозділах.

1998 року присвоєно наукове звання «старший науковий співробітник» зі спеціальности «стандартизація та сертифікація».

З 2005 року працював доцентом кафедри видавничої справи та редагування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2007 року працював професором кафедри інформаційних систем і стандартизації Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В. Моргунюк індивідуальний член ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

Коло наукових інтересів українська наукова мова і термінознавство.

Усіх наукових публікацій – 78, зокрема: словників – 3, навчальних посібників – 2, стандартів – 2, статей – 48.

 

 

  Вибрані термінологічні праці

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.    Зауваження щодо опрацювання державних стандартів з науково-технічної термінології. – К. : Інст. пробл. міцності. – 1993. – 32 с. – (Препринт / Інст. пробл. міцності).

2.    Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К. : Вирій, 1997 – 254 с. (Войналович О.)

3.    Про пасивні дієприкметники // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 1998. – № 336. – С. 36–40.

4.    Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни і визначення понять : ДСТУ 3966-2000. – К. : Держстандарт, 2000 – 32 с. – (Державний стандарт України) (Пшенична Л., Куземська Н., Єршова Л., Яковлєва І.)

5.    Українська мова і український правопис про повновартість українських фонем і та и // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2000. –  № 402.  С. 4145.

6.    Проблеми назовництва щодо процесу та наслідку процесу // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матер. 6-ї Міжн. наук. конф. СловоСвіт 2000. 2000. № 402.  С. 5054.  (Козир Є.)

7.    Пропозиції до проєкту найновішої редакції українського правопису // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матер. 6-ї Міжн. наук. конф. СловоСвіт 2000. – 2000. – № 402.  С. 4750. (Л. Пшенична)

8.    Визначення чи означення (який має бути український відповідник термінові дефініція) // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матер. 6-ї Міжн. наук. конф. СловоСвіт 2000. 2000. № 402.  С. 4546. (Л. Пшенична)

9.    Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2000. 2000. – № 402. – С. 170–175. (Б. Рицар, Р. Рожанківський)

10.  Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 194–202.

11.  Стандарти у поліграфії (стандартизація у видавничій, поліграфічній та пакувальній справі). – К.–Львів : Університет «Україна», УкрНДНЦ, УАД, ХК «Бліц-Інформ», 2004 – 312 с. (С. Ярема, П. Пашуля, Б. Мамут)

12.  Застандартовані правила ділового та наукового стилю // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2004. – № 503. – С. 75–81.

13.  Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять :  ДСТУ 3321-2003. – К. :  Держстандарт, 2005. – 51 с. – (Національний стандарт України). (О. Донець, Л. Скиба, Я. Юзьків, В. Тетера, О. Одноколов)

14.  Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник з видавничо-поліграфічної та пакувальної справи. Науково-практичне видання. – К.: Університет «Україна». – 2006. — 600 с. (П. Таланчук, С. Я. Ярема, Ю. Коровайченко Ю., С. М. Ярема)

15.  Дійові властивості пасивних учасників дії // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 1214.

16.  Творення, вживання та йменування слів, яким властива категорія виду // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 20–25.

17.  Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 49–56. (Л. Пшенична, В. Шевченко)

18.  Про невмотивованість українського терміна «поняття» на познаку одиниці думки // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 29–33.

19.  Рецензія на «Словник-довідник термінології музейництва» // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – № 765. – С. 143146.

20.  Укладання російсько-українського словника застосовної наукової мови відповідно до національних стандартів і українського способу мислення // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 25–27 верес. 2014 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2014. ‒ С. 13‒21. (М. Зубков)

21.  Уживання українських дієприкметників і перекладання російських «причастий» // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр.‒ Л., 2016. ‒ С. 6‒18. (М. Зубков)

22.  Ознаки перебування в дії її пасивного учасника // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 37. (М. Зубков, І. Ребезнюк)

23.  Редагування утямкових текстів відповідно до ДСТУ 3966 та українськомовного способу мислення // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 83‒96. (М. Зубков, І. Ребезнюк)

24.  Віддієслівні прикметники та дієприкметники й категорії виду і часу // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 46‒51.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології