ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 538 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 2005. № 538. – 120 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 2 від 11.10.2005)

 

Вісник видано завдяки фінансовій підтримці Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

(генеральний директор –  В. М. Друзюк)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Кочан І.   Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності. С. 3–10.

Микульчик Р.    Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан дослідження. С. 12–15.

Михайлович О.   Квазітермін у рекламному тексті: конотативний компонент значення. С. 16–20.

Мусійовська О.   Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників. С. 21–25.

Пілецький В.    Мовна специфіка українського терміна. С. 25–32.

Стрельбіцька Л.    Інтернет як полігон розвитку природної мови. С. 33–38.

Теглівець Ю.   Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода». С. 39–42.

Шуневич Б.   Комплексне дослідження української та англійської науково-технічної літератури з дистанційного навчання. С. 43–48.

 

Нормування та стандартизація термінології

Друзюк В., Ярмощук Т.   Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології. С. 49–51.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Процик І.   Національні фізичні терміни, утворені осново- та словоскладанням (на матеріалі спеціальних наукових видань другої половини XIX – першої половини XX століття). С. 52–56.

Руда О.   Префіксально-конверсивні терміни терміноситеми навігації й способи їх перекладу на українську мову. С. 56–62.

Цісар Н.   Метафора в медичній терміносистемі. С. 63–67.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Булик-Верхола С.   «Золоте десятиріччя» (1923–1933 роки) у розвитку української музичної термінології. С. 68–72.

Гнідець У.   Поняття «класична дитяча література» в німецькому літературознавстві XX століття. С. 73–77.

Комова М.   Семантичне творення термінів на означення документів. С. 78–83.

Мартинюк М.   Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту. С. 84–88.

Процик М.   Особливості термінотворення української видавничої термінології. С. 89–100.

Тимошик Г.   Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію. С. 101–104.

 

  Повідомлення, матеріали, рецензії

Ісаєвич Я.   Держава і право в сучасній українській термінології. С. 105–109.

Полюга Л.   Джерела стійкості української мови та її переслідування. С. 109–112.

Кульчицький І., Плеша М.   Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОС Windows. С. 112–115.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології