ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Щодо хемічної термінології


                  

   Лист-звернення

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики Міністерство освіти і науки України

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

від 18.12.2008 № 66/305

 

Голові Відділення хімії НАН України

Академікові В. Гончаруку

Президія НАН України

вул. Володимирська, 54

01601 Київ-30

 

Вельмишановний пане Голово

 

Оргкомітет 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» просить Відділення хімії НАН України звернутися до Держспоживстандарту України з пропозицією скасувати чинний термінологічний стандарт України «ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні і речовини прості. Терміни та визначення основних понять», в якому замість традиційних українських назв хімічних елементів подано лише латинізовані назви.

Тривала дискусія термінознавців та фахівців щодо назв хімічних елементів свідчить, що:

1.   У живій фаховій мові не вживають назви «Аргентум, Аурум, Гідроген, Карбон, Купрум, Меркурій, Нітроген, Оксиген, Плюмбум, Станум, Сульфур, Ферум», а лише традиційні питомо українські назви хімічних елементів «срібло, золото, водень, вуглець, мідь, ртуть, азот, кисень, оливо (плюмбій), цина (станій), сірка, залізо».

2.   Питомо українські назви вживають у загальній і науковій мові, а латинізовані – в читанні хімічних формул. Тому латинізовану назву треба подати після української, обі тільки з малої літери.

Переконаний, що лише найвища фахова інституція, що нею є Відділення хімії НАН України, може врятувати питомо українські назви хімічних елементів.

Для ознайомлення із ситуацією, що склалася навколо зазначеної проблеми, в додатку подано деякі матеріали з конференцій та організацій.

 

Додатки

1.  Ухвала 7-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2002» разом з експертизою проекту нового ДСТУ «Елементи хімічні...» (Дод.1.) і обґрунтуванням змін до чинного ДСТУ-2439 (Дод.2.) – 1 прим., 5 стор.

2.  Ухвала 8-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004». – 1 прим., 1 стор.

3.  Ухвала 9-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006». – 1 прим., 1 стор.

4.  Ухвала 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008». – 1 прим., 1 стор.

5.  М. Никипанчук. Збережімо таблицю Менделєєва. Про хімічні терміни. – Літературна Україна, 19 червня 1998. – 1 прим., 1 стор.

6.  Відгук Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на проект «ДСТУ Елементи хімічні. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення», 05.06.2000. – 1 прим., З стор.

7.  Відгук Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України на проект «ДСТУ Елементи хімічні. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення», 29.06.2000. – 1 прим., З стор.

8.  Звернення НТШ-Америка до Кабана Петра Степановича, Голови Держспоживстандарту України, 12 жовтня 2000 року. – 1 прим., 2 стор.

9.  Звернення учасників Міжнародної конференції «Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах» до НАН України, МОН України, 9 жовтня 2002 року. – 1 прим., 1 стор.

10. Відгук Фізико-математично-астрономічної термінологічної комісії Української наукової асоціації на проект «ДСТУ Елементи хімічні. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення», 27 червня 2000 року. – 1 прим., З стор.

11. Витяг з протоколу № 3 засідання ученої ради Інституту хімії та хімічних технологій Нац. Університету «Львівська політехніка» від 9 листопада 2004 року. – 1 прим., 1 стор.

12. Відкритий лист ученої ради Інституту хімії та хімічних технологій Нац. Університету «Львівська політехніка» від 8 жовтня 2004 року, протокол № 2. – 1 прим., 1 стор.

 

З повагою

доктор технічних наук, професор, голова Оргкомітету конференції, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК 19) Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

 

 

Б. Рицар

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології