ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


IX Міжнародна наукова конференція

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2006» 

  Про конференцію

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 Дев’яту Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006» проведено 19–21 вересня 2006 р. у Національному університеті «Львівська політехніка»

 

Організатори конференції

Міністерство освіти і науки України, Держспоживстандарт України, Національний університет "Львівська політехніка", Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ), Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Львівська міська громадська організація “Українське термінологічне товариство”, Львівське відділення Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, Український термінологічний центр Америки (США і Канади).

 

Організаційний комітет

Голова комітету – Б.Є. Рицар, проф., голова ТК СНТТ, Національний університет “Львівська політехніка”; учений секретар конференції – Р.В.Рожанківський, відповідальний секретар ТК СНТТ, Національний університет “Львівська політехніка”. Члени організаційного комітету: Х. Бурштинська, проф., Львівська політехніка; Г. Вознюк, зав. каф., Львівська політехніка; В. Задорожний, зав. каф., Львівська політехніка; І. Ключковська, дир. Інст., Львівська політехніка; О. Куриляк, Львівська політехніка; О. Мацейовська, секретар ТК СНТТ, Львівська політехніка; Р. Микульчик, секретар ТК СНТТ, Львівська політехніка; Р. Мисак, с.н.п., ТК СНТТ, Львівська політехніка; А. Міщенко, Львівська політехніка; І. Паров’як, директор видавництва, Львівська політехніка; К. Сем’янистий, Львівська політехніка; Л. Сніцарук, доц., Львівська політехніка; І. Чайка, ТК СНТТ, Львівська політехніка.

 

Програмний комітет

Голова комітету – Ю.Я. Бобало, проф., Перший проректор Національного університету “Львівська політехніка; заступник голови – Б.Є. Рицар, проф., голова ТК СНТТ, Національний університет “Львівська політехніка”. Члени програмного комітету: Ф. Бацевич, проф., зав. каф., Львівський національний університет ім. І. Франка; О. Біланюк, проф. (США); О. Висоцький, голова Держспоживстандарту (Київ); К. Городенська, проф., Інститут української мови НАН України (Київ); Х. Ґалінскі, директор Інфотерму (Австрія); Я. Ісаєвич, акад. НАН України, директор Інституту українознавства НАН України (Львів); В. Німчук, чл.-кор. НАН України, проф., директор Інституту української мови НАН України (Київ); В. Панасюк, акад. НАН України, директор Фізико-механічного інституту НАН України (Львів); В. Паракуда, директор Держ. підприємства “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (Львів); Л. Полюга, проф., Національний університет “Львівська політехніка”; О. Попович, проф., голова Наукового товариства ім. Шевченка в Америці (США); О. Пономарів, проф., Київський національний університет ім. Т.Шевченка; О. Сербенська, проф., Львівський національний університет ім. І.Франка; В. Шеховцов, проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Я. Юзьків, перший заступник генерального директора Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Київ); Ю. Якименко, проф., заступник голови ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Київ).

 

На конференцію подано 141 доповідь (з них опубліковано 133) від 184 авторів з різних навчальних закладів України і закордону. Доповіді було представлено на пленарному засіданні та на засіданнях 5-х секцій.

Тематика секцій:

Зареєстровано 116 учасників.

 

Розподіл прийнятих матеріялів

країна

кількість прийнятих матеріялів

Україна

137

Литва

3

США

1

загальна кількість

141

 

Науковий рівень учасників конференції: 25 докторів наук (з них 6 академіків), 71 кандидат наук.

 

Відкрив конференцію голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Богдан Рицар. Із вступним словом до учасників конференції звернувся перший проректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобало.

В роботі конференції взяли участь і виступили з доповідями працівники та провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів та різних науково-дослідних організацій України з таких міст: Дніпропетровськ, Донецьк, Дрогобич, Дубляни, Житомир, Жовква, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Київ, Луцьк, Львів, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Слов’янськ, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці; а також закордонні учасники з Вільнюського університету (Литва) та Гуманітарно-технічного коледжу (Міннеаполіс, США).

Проведено Круглий стіл на тему “Термінологічні проблеми в метрології”, в якому взяли участь представники Держспоживстандарту України (Київ), НДПІАСУтрансгаз ДП “Науканафтогаз” (Харків), Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка НАН України, Державного підприємства НДІ метрології вимірювальних і управляючих систем” (Львів) та Науково-інформаційного центру “Леонорм” (Львів).

Відбулася презентація українсько-англійського глосарія виробів Майкрософту (громадська редакція), на якій були присутні представники компанії “Майкрософт Україна”.

 

  Програма конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Пленарне засідання

 

1.   Слово ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2.   Дослідження і популяризація історії Львова: термінологічні проблеми

Ярослав Ісаєвич

Інститут українознавства НАН України, Львів

3.   Національна безпека української термінології

Ярослав Дашкевич

Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Львів

4.   Комунікативна функція терміна: засади Івана Франка

Олександра Сербенська

Львівський національний університет імені Івана Франка

5.   Семантична дивергенція українських термінотворчих моделей у природничих науках

Євгенія Карпіловська

Інститут мовознавства імені О. Потебні НАН України, Київ

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, Київ

Євген Мейнарович

Інститут математики НАН України, Київ

6.   Треба реєструвати репресівні та зрепресовані терміни

Олександр Шишка

Наукова бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»

7.   Іван Франко про значення та роль української мови в суспільному житті народу

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

[наверх]

Секція I

Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

 

Керівники:

Левко Полюга  д.філол.н, проф.

Ольга Кочерга  к. ф.-м.н., с.н.п.

Секретар: 

Оксана Микитюк  к.філол.н., доц.

 [наверх]

Секція I. Засідання 1.

 

1.   Треба реєструвати репресівні та зрепресовані терміни

Роман Рожанківський

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Львів

2.   Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

3.   Дійові властивості пасивних учасників дії

Виталь Моргунюк

Держспоживстандарт України, Київ

4.   Поняття системи та структури в термінознавстві 

Дмитро Щерба

Житомирський національний університет

5.   Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології

Михайло Гінзбург

НДПІАСУтрансгаз, Харків

6.   Моделювання дієслів і віддієслівних іменників від абстрактних іменників іншомовного походження на –ці(я)

Софія Левіна

НДПІАСУтрансгаз, Харків

7.   Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології

Людмила Боярова

Харківський національний університет

8.   Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях

Людмила Пшенична

Державна академія кадрів міністерства культури та туризму, Київ

9.   Мова науки та її лексичний склад 

Ольга Павлова 

Національний економічний університет, Київ

10.  Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача 

Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

11.  Іван Верхратський як термінолог

Оксана Микитюк 

Національний університет «Львівська політехніка»

12.  Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження 

Тихон Лещук

Національний університет «Львівська політехніка»

 [наверх]

Секція I. Засідання 2.

 

13.  Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі

Світлана Рибачок

Державний економічний університет, Тернопіль

14.  Семантичний аспект природи терміна 

Ярослав Яремко

Педагогічний державний університет, Івано-Франківськ

15.  Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання 

Людмила Васенко, Оксана Кримець

Національний технічний університет, Харків

16.  Терміни з адвербіальним компонентом 

Алла Нечипоренко

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

17.  Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою вода

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

18.  Лексикографічні джерела різних типів як теоретично-інформаційна база семантичних досліджень

Олександра Гасько 

Національний університет «Львівська політехніка»

19.  Про терміносистему в період становлення науки

Валентина Федонюк

Інститут української мови НАН України, Київ

 [наверх]

Секція ІІ

ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ'ЯЗКИ

 

Керівники:

Софія Денисенко  д.філол.н., проф.

Христина Бурштинська  д.т.н., проф.

Богдан Шуневич  к.філол.н., доц.

Секретар: 

Анна Середницька  к.філол.н., доц.

 [наверх]

Секція II. Засідання 1.

 

1.   Словники споріднених термінологічних систем у процесі розвитку сучасної української термінології 

Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Левко Полюга, Вікторія Базилевич, Наталія Дрівко 

Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Про англійсько-український глосарій виробів Майкрософту 

Богдан Рицар, Роман Мисак, Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Львів

3.   Прагматичні та лексикографічні засади укладання англо-українського глосарію академічних термінів 

Людмила Бордюк, Анна Бордюк

Національний університет «Львівська політехніка»

4.   Деякі аспекти укладання електронного глосарію для дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

Анатолій Костенко, Ігор Кульчицький

Львівська комерційна академія

5.   Німецько-українсько-російський словник-довідник

Софія Денисенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

6.   Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур

Богдан Шуневич

Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Новий українсько-японський розмовник

Андрій Медведів

Міннеаполіс, США

8.   Переклад японських термінів КАНҐО українською мовою 

Андрій Медведів

Міннеаполіс, США

9.   До джерел європейської термінології 

Володимир Козирський 

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, Київ

10.  Обзор литовских технических словарей

Валерійонас Жалкаускас

Вільнюський університет, Литва

11.  Проблемы словообразования в литовской терминологии 

Антанас Сметона 

Вільнюський університет, Литва

12.  Анонімний «леkіконъ латинославенскій» – пам’ятка староукраїнської писемності XVIII ст.

Марина Дем’янюк

Інститут української мови НАН України, Київ

13.  Активні елементи в термінологічному словнику

Василь Старко

Волинський державний університет, Луцьк

 [наверх]

Секція II. Засідання 2.

 

14.  Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова)

Вероніка Малицька

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.  Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії

Тетяна Михайлова 

Військовий університет, Харків

16.  З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів)

Ірина Процик

Національний університет «Львівська політехніка»

17.  Географія населення. Словник-довідник: досвід укладання 

Мирослава Влах

Львівський національний університет імені Івана Франка

18.  Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення

Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

19.  Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект 

Соломія Бук 

Львівський національний університет імені Івана Франка

20.  Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації 

Руслан Гільченко

Київ

21.  Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації 

Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко 

Київ

22.  Особливості творення правничих термінів у французькій мові 

Оксана Федишин

Університет внутрішніх справ, Львів

23.  Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови 

Зоя Куделько 

Чернівецький національний університет

24.  Словотворення у навчанні англійської мови для спеціальних цілей

Олена Зеленська, Мар’яна Кащук

Університет внутрішніх справ, Львів

25.  Тлумачення фахового тексту 

Станіслава Гулкевич 

Львівська комерційна академія

 [наверх]

Секція II. Засідання 3.

 

26.  Про переклад термінів для позначення властивостей програмних систем

Надія Міщенко

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

27.  Проблеми перекладу патентної термінології (на матеріалі німецькомовних патентних формул)

Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

28.  Транскодування англійських авіаційних термінів 

Руслан Гільченко

Київ

29.  Запозичення спортивних термінів як результат міжмовних контактів 

Ольга Боровська 

Львівський державний інститут фізичної культури

30.  Навчальні словники як один із засобів засвоєння студентами спортивної термінології 

Людмила Бардіна, Наталія Назаренко 

Український державний університет фізичного виховання і спорту, Київ

31.  Використання спеціальної термінології у ситуаціях професійного спрямування 

Майя Карпушина 

Національна академія прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький

32.  Про огріхи автоматизованого перекладу науково-технічних геодезичних текстів з російської мови на українську 

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

33.  Англомовні дієслова – терміни підмови комп’ютерних наук – та особливості їх перекладу на українську мову

Леся Ільницька

Національний університет «Львівська політехніка»

34.  Лексико-стилістичні особливості перекладу фахової лексики з економіки (на матеріалі англійських та українських науково-популярних текстів)

Людмила Бондарчук

Львівський державний аграрний університет

35.  Про деякі неправильні еквіваленти в англо-українських та англо-російських словниках

Яромир Войтович

Національний університет «Львівська політехніка»

36.  Німецькі прізвища, утворені від назви професії або за соціальною належністю 

Володимир Рудий

Львівський національний університет імені Івана Франка 

37.  З досвіду укладання словників (метамови інтерпретатора тексту, літературознавчих термінів, юного гуманітарія) 

Людмила Краснова-Козловська

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 [наверх]

Секція IІІ

НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

Керівники:

Михайло Гінзбург  д.т.н., проф.

Виталь Моргунюк  к.т.н., с.н.п.

Секретар:

Роман Микульчик

 [наверх]

Секція III. Засідання 1.

 

1.   Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ)

Богдан Рицар, Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Львів

2.   Хімічна термінологія та номенклатура неорганічної хімії 

Олександр Голуб, О. Гордієнко, С. Ісаєв

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Михайло Корнілов 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

3.   Щодо питання унормування форм запозичення двовидових дієслів 

Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

4.   Уніфікація структур термінологічних систем: Типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів 

Світлана Коваленко

НДПІАСУтрансгаз, Харків

5.   Унормування української наукової медичної термінології 

Олександр Герасименко

Донецький державний медичний університет 

6.   Корисні термінологічні поради з української мови для широкого кола фахівців 

Роман Фролов, Наталія Кадничанська

НДПІАСУтрансгаз, Харків

7   Українська латиниця для інтернету

Євген Кобилянський, Андрій Кобилянський 

УкрНДІНП «Масма», Київ

8.   Нормування та стандартизація термінів у сфері використання паливно-мастильних матеріалів

Сергій Бойченко

Національний авіаційний університет, Київ

Євген Кобилянський, Сергій Лютий 

УкрНДІНП «Масма», Київ

9.  Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту 

Олена Кучеренко 

Академія цивільного захисту України, Харків

10.  Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності

Оксана Дуфенюк

Львівський державний університет внутрішніх справ

11.  Нормативність функціонування сталих словосполучень у мові права

Ірина Сковронська

Львівський державний університет внутрішніх справ 

12.  Термінологічні запозичення у галузі правової інформатизації

Олеся Бойко

Львівський державний університет внутрішніх справ

13.  Термінологія галузі хмелярства

М. Ковтун, Лариса Корчева, В. Любченко, О. Юрківська 

Інститут сільського господарства Полісся УААН, Житомир

14.  Щодо назовництва підприємств, установ, організацій і документів

Адам Гожий

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

 [наверх] 

Секція IV

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

 

Керівники: 

Любов Петрух  д.фарм.н., проф. 

Василь Шендеровський  д.фіз.-мат.н., проф 

Іван Сирохман д.т.н., проф.

Секретар: 

Костянтин Семенистий  к.т.н., доц. 

 [наверх]

Секція IV. Засідання 1.

 

1.   Нові науково-технічні поняття та терміни на їх позначення

Володимир Скицюк, Тетяна Клочко 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

2.   Формування сучасної української радіяційної термінології 

Ю. Бездробний 

Інститут фізики НАН України

Володимир Козирський 

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, Київ

Василь Шендеровський 

Інститут фізики НАН України 

3.   Інформаційні системи та українська термінологія 

Тадей Бардила, Леонід Сніцарук

Національний університет «Львівська політехніка»

4.   Комп’ютерна система для вивчення понять і термінів предметної сфери з нечіткою структурою

Володимир Семотюк

Національний університет «Львівська політехніка»

5.   Українська мова і термінологія в технічних підручниках

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет 

6.   Вплив україномовних підручників з фізики на електротехнічну термінологію Західної України 1920–30 років

Андрій Воробкевич, Михайло Соколовський

Національний університет «Львівська політехніка»

7.  Часткова систематизація термінів математичної лінвістики

Олена Басалкевич

Національний університет «Львівська політехніка»

8.  Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми 

Оксана Чуєшкова 

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

9.  Національна ономасіологічна метафора в субмові економічної галузі 

Олена Винник 

Харківський державний економічний університет 

10.  Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) 

Олена Южакова

Одеська державна академія холоду

11.  Паронімія в українській гірничій термінології

Олена Колган

Слов’янський державний педагогічний університет, Слов’янськ

12.  До проблем лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми)

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

13.  Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування

Микола Пилипенко

Харківський НДІ медичної радіології імені С. Григор’єва

Ірина Корнейко, Неоніла Артамонова 

Харківський державний медичний університет

 [наверх]

Секція IV. Засідання 2.

 

14.  Наукова термінолоґічна лексика сучасної імунолоґії 

Любов Петрух 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

15.  Про походження назв імуномодуляційних лікарських засобів 

Любов Петрух, Василь Петрух, Оляна Михалик, Леся Петрух, Марія Коваленко, Олександра Павленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

16.  Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології

Наталія Цісар

Львівський національний університет імені Івана Франка 

17.  Терміни й міжособистісна функція мови 

Ірина Корнейко 

Харківський державний медичний університет

18.  Етимологія деяких термінів судової психіатрії

Зоя Хоміцька

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків

19.  Щодо вдосконалення україномовної медико-біологічної термінології

Ольга Луковська, Анатолій Дмитрієв

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

20.  Щодо шляхів становлення й розвитку української анатомічної термінології 

Валентина Лисенко

Державний медичний університет, Запоріжжя

21.  Наукова термінологія у спортивній та популяційній генетиці 

Володимир Єфимов

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

22.  Проблеми термінології у галузі оздоровчого, функціонального харчування

Валентина Завгородня, Іван Сирохман 

Львівська комерційна академія

23.  Проблеми термінології якості харчових продуктів 

Іван Сирохман, Тетяна Лозова

Львівська комерційна академія

Ганна Рудавська 

Київський національний торговельно-економічний університет

24.  Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.) 

Тетяна Файчук 

Інститут мовознавства НАН України, Київ

25.  Запозичені флоро- та фауноназви 

Валентина Сімонок

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків

 [наверх] 

Секція V

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

 

Керівники: 

Олександра Сербенська  д.філол.н., проф.

Северин Тихий  д.філософії 

Зоряна Куньч  к.філол.н., доц.

Секретар:

Софія Булик-Верхола  к.філол.н.

 [наверх]

Секція V. Засідання 1.

 

1.   Соматизм як компонент фразеологічних одиниць в українській мові XVI–XVII ст. (на прикладі номена око)

Василь Денисюк

Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини

2.   Місце терміна адресат у системі термінів комунікативної лінгвістики

Ірина Кириченко

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики 

Біруте Ясюнайте

Вільнюський університет, Литва

4.   Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст.

Зоряна Куньч

Національний університет «Львівська політехніка»

5.   Семантико-функціональна характеристика агресивної та миротворчої лексики 

Іван Тимочко 

Видавництво «Золоті литаври», Чернівці

6.   Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці

Марія Гринишин

Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології

Ірина Верста

Львівський національний університет імені Івана Франка 

8.   Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами війна та зброя у сучасній публіцистиці 

Антоніна Григораш 

Київський державний педагогічний університет імені М. Драгоманова

9.   Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій

Ольга Іовенко

Львівський національний університет імені Івана Франка 

10.  Співвідношення термінів відродження та національний традиціоналізм у процесі подолання системної кризи в Україні 

Володимир Юрковський 

Товариство наукових викладів імені св. П. Могили, Львів 

11.  Реферат про тимчасову спіраль еволюції української мови та української поезії: виразність та динаміка терміносистем 

Яків Дубров 

Інститут прикладних проблем механіки та математики НАНУ, Львів

12.  Використання метафори як засобу формування масиву робочих термінів для евристичного концептуального моделювання етнічних процесів 

Ганна Шпорт, Сергій Тимофєєв, Валентин Чешко, Юрій Жаданов, Юлія Орач, Костянтин Носов, Юрій Беспалов

Харківський національний університет імені Каразіна

13.  Архетип як термін і поняття впродовж історії 

       Анатолій Орловський

Жовква

[наверх]

Секція V. Засідання 2.

 

14.  Щодо термінології Болонського процесу 

Мирон Федоришин

Національний університет «Львівська політехніка»

15.  Філософська і літературознавча термінологія Дмитра Чижевського 

Олена Бистрова 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

16.  Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту 

Олена Зеленська 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

17.  Явище синонімії у терміносистемі нового цівільного законодавства України 

Марія Шевченко 

Нікопольський факультет Одеської національної юридичної академії

18.  Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект

Наталія Руколянська 

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

19.  Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики 

Олена Зеленська, Анжела Посохова

Львівський державний університет внутрішніх справ 

20.  Варіантність термінолексем кримінального права в міжкультурній комунікації юриста

Богдана Юськів

Львівський державний університет внутрішніх справ

21.  Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст.

Ярослава Рибалка

Дніпропетровський національний університет

22.  Стилістична транспозиція спортивних термінів

Ольга Жирик

Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка

23.  Василіянська монастирська термінологія 

Василь Зінько

Львівський монастир св. Онуфрія

Володимир Андрушко, Олег Огірко

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького

24.  Чи поняття вічно молодого життя може мати термінологічне значення? (праксеологія релігії)

Ігор Вітів

Міжнародна громадська організація оздоровлення «Ерідан», Львів

25.  Дохристиянська богослужбова лексика української мови 

Петро Мацьків, Олег Мацьків

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

26.  Термінологічна лексика в барокових проповідях XVII ст.

Оксана Зелінська

Українська академія друкарства імені Івана Федорова, Львів

 [наверх]

Секція V. Засідання 3.

 

27.  Номени поганства в українському мовному просторі 

Петро Мацьків 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

28.  Французькі запозичення в українській архітектурній термінології 

Лариса Думанська 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

29.  Походження назв орнаментів в українській мові 

Яніна Мар’янко 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

30.  Семантичні та семіотичні особливості значення термінів кольору в сфері фахової творчості

Анатолій Міщенко

Національний університет «Львівська політехніка»

31.  Географічні терміни в мікротопонімії Центральної Бойківщини; порівняльний аспект

Наталія Сокіл

Львівський національний університет імені Івана Франка 

32.  Антонімічні відношення в українській видавничій термінології 

Марія Процик 

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

33.  Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ ст. 

Надія Фіголь 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

34.  Терміни телезнавства: проблеми і пошуки 

Вікторія Бабенко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

35.  До історії становлення української музичної термінології в Галичині в 2030-х рр. ХХ ст.: проблеми вивчення взаємозв’язків і вплив європейських шкіл на українську національну культуру 

Северин Тихий 

Львівська державна музична академія імені Миколи Лисенка

36.  Запозичення в музичній термінології української мови 

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

37.  Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології 

Лідія Ніколаєва 

Львівська державна музична академія імені Миколи Лисенка

38.  Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах 

Вікторія Іващенко 

Інститут української мови НАН України 

39.  Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту

Марта Мартинюк

Львівський державний інститут фізичної культури

40.  Щодо класифікації спеціальних номінантів термінології

Дмитрасевич Ростислав

Львівський національний університет імені Івана Франка

    [наверх]

Підсумкове ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

1.      Підсумкові доповіді керівників секцій

2.      Дискусія

3.      Прийняття ухвали конференції

4.      Закриття конференції

 

  Публікації

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

 Перелік опублікованих наукових праць учасників ІХ-ї Міжнародної наукової конференції

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» № 559 

Збірник наукових праць учасників 9-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006»

 

  Ухвала конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

У х в а л а

9-ї Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2006»

 

1. Запропонувати Президентові України вжити заходів, спрямованих на:

скасування постанов адміністрацій окремих міст і областей України про надання російській мові статусу регіональної;

збереження української мови як державної та її захист від інформаційного тиску.

2. Запропонувати Верховній раді України прийняти як закон України “Концепцію державної мовної політики в Україні”, яку розробила Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

3. Запропонувати Кабінетові міністрів України з метою забезпечити належну якість усіх нормативних документів:

зобов’язати всіх розробників неухильно дотримуватися вимог ДСТУ 1.5 і ДСТУ 3966-2000;

впровадити систему обов’язкової мовно-термінологічної експертизи проектів усіх нормативних документів будь-якого рівня прийняття.

4. Запропонувати Міністерству освіти і науки України ввести у вищих навчальних закладах Основи термінознавства як окрему дисципліну.

5. Запропонувати НАН України ліквідувати теперішню бездіяльну Правописну комісію та відновити роботу Комісії в попередньому складі, залучивши до обговорення відомих фахівців-термінологів.

6. Запропонувати Держспоживстандартові України:

передбачити кошти на розроблення чи перегляд термінологічних стандартів, щоб на їх основі зреалізувати «Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» (Розпорядження КМУ 11.05.2006 № 267-р) і Державну програму стандартизації на 2006-2010 рр. (Постанова КМУ 01.03.2006 № 229);

переглянути та вдосконалити додатки «Вимоги до терміна» і «Вимоги до визначення поняття» із ДСТУ 3966-2000, виходячи з положень “Теоретичної морфології української мови” (Київ, 2004) та новітніх праць мовознавців і термінологів;

скасувати чинний ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні, речовини простi. Терміни та визначення» як такий, що заперечує українські традиції в галузі хімічної номенклатури, й доручити ТК 19 розробити новий стандарт на загальноприйнятих засадах ISO 704-2000  щодо переваг національної мови.

7. Запропонувати журналові «Стандартизація, сертифікація, якість» регулярно публікувати поради та дискусійні статті на термінологічну тематику.

8. Запропонувати Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології (ТК 19) розробити й затвердити в Держспоживстандарті положення про термінологічну комісію, яка розв’язуватиме термінологічні проблеми, та організувати її діяльність.

9. Чергову 10-у Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2008 р.

 

Оргкомітет за дорученням конференції

 

  Ухвала круглого столу

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Ухвала

Круглого столу «Термінологічні проблеми в метрології»

в рамках 9-ї Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2006»

19 вересня 2006 року , м. Львів

 

1. Стан метрологічної термінології на Круглому столі було визначено як вкрай незадовільний і такий, що потребує введення нових метрологічних термінів, унеможливлення двозначного тлумачення окремих термінів, приведення низки метрологічних термінів відповідно до вимог дсту 1.5:2003 та ДСТУ 3966-2000

2. З огляду на це вважати особливо актуальним розроблення в 2007 році національного стандарту ”Словник основних термінів у метрології”, гармонізованого з документом  ISO Guide International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM)” версії 2006 року з врахуванням ДСТУ 2681Метрологія. Терміни та визначення понять”. 

До співпраці (надання відгуків) залучити якнайширші кола науково-технічної спільноти.

3. У результаті дискусії було запропоновано:

в термінології з вимірювальної процедури ввести розмежування дії, події та наслідку та провести додаткову дискусію стосовно відповідних термінів: 

вимірювати (або міряти), виміряти (або вимірити), вимір;

віддієслівний іменник „вимірювання” вживати у термінологічних словосполуках тільки в однині, наприклад: метод вимірювання, принцип вимірювання та ін.;

при перегляді нормативних документів рекомендувати замінити:

термін „повірка” – на „метрологічна перевірка” (метрологічне перевіряння);

термін „робочий еталон” – на „зразковий (взірцевий) засіб вимірювання”;

термін „навколишнє середовище” –  на „довкілля”;

терміну „засіб вимірювальної техніки” – на  „засіб вимірювання”;

провести додаткове опрацювання та більш широку дискусію стосовно термінів: „невизначеність”, „калібрування”, „верифікація” та ін.

4. Для оптимізації діяльності національних Технічних комітетів (ТК) та підкомітетів (ПК) в їх складі, рекомендувати наближення спеціалізації національних ТК  (та ПК) до спеціалізації ТК та ПК, що є в міжнародних організаціях.

5. Вважати за доцільне запровадження спеціалізованого навчання розробників національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, та забезпечення їх допоміжними методичними матеріалами з метою підвищення якості розроблюваних нормативних документів. 

6. Для поліпшення інформаційного забезпечення виробників та споживачів вимірювальної техніки, розглянути можливість розроблення інформаційної бази даних „Метрологічні терміни”.

7. З метою вдосконалення процесу розробляння національних термінологічних стандартів, полегшення процесу впровадження нових термінів, зрегламентованих національними стандартами, рекомендувати:

використовувати досвід країн, які відносно недавно розробляли національну термінологію, зокрема Польщі, Чехії та ін.;

ширше проводити просвітницьку роботу серед широких кіл науково-технічної спільноти (публікації, семінари тощо), зокрема публікувати статті з питань метрологічної термінології на шпальтах журналу „Метрологія та прилади”.

8. Вважати проведення Круглого столу "Термінологічні проблеми в метрології" в рамках 9-Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології. СловоСвіт 2006» корисним та своєчасним.

 

Пропозиції до Ухвали 

9-ї міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології. СловоСвіт 2006»

 

1. Вважати проведення Круглого столу Термінологічні проблеми в метрології в рамках 9-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології. СловоСвіт 2006» дуже корисним та надзвичайно актуальним.

2. Вважати за доцільне проведення Круглого столу з питань метрологічної термінології в рамках наступних Міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології. СловоСвіт».

 

Секретар Круглого столу                                                                                                                                             Г. Л. Мізюк

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології