ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


VIII Міжнародна наукова конференція

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2004» 

  Про конференцію

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Восьму Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004» проведено 7–9 вересня 2004 р. у Національному університеті «Львівська політехніка»

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Держспоживстандарт України, Національний університет «Львівська політехніка», Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ), Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Львівська міська громадська організація «Українське термінологічне товариство», Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Український термінологічний центр Америки (США і Канади). 

Доповіді було представлено на пленарному засіданні та на засіданнях 4-х секцій:

1. Теоретичні засади термінознавства, лексикографії та стандартизації термінології.

2. Лексикографія та міжмовні зв’язки.

3. Термінологія природничих знань.

4. Термінологія гуманітарних знань.

На конференції було зареєстровано 129 учасників з 4-х країн.

 

країна 

кількість прийнятих матеріялів 

Україна 

137 

Білорусь 

Литва 

США 

загальна кількість 

143 

 

Науковий рівень учасників конференції: 33 докторів наук (з них 6 академіків), 82 кандидатів наук. 

Відкрив конференцію голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Богдан Рицар. Із вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Рудавський. 

У роботі конференції взяли участь і виступили з доповідями працівники та провідні науковці та викладачі вищих навчальних закладів та різних науково-дослідних організацій України з таких міст: Вінниця, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Дрогобич, Дубляни, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Моршин, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Умань, Харків, Чернівці; а також закордонні учасники Закладу освіти «Гомельський державний технічний університет ім. П. О. Сухого» (Білорусія), Акціонерного товариства «Архетипон», Вільнюського університету (Литва), Гуманітарно-технічного коледжу (Міннеаполіс, США). 

7 вересня відбулася урочиста академія, присвячена пам’яті видатного українського мовознавця і діалектолога Олекси Горбача (докладно про Олексу Горбача див. Термінографічна серія №  . Олекса Горбач). На академії виступили Ярослав Ісаєвич (академік НАН України, директор Інституту українознавства НАН України), Левко Полюга (д-р філол.н., професор Національного університету «Львівська політехніка»), Марія Чікало (к.філол.н., ст.н.п., завідувач відділу української мови Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України), Роман Микульчик секретар Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України, Ярослав Богуш  (учитель Романівської середньої школи)  дружина Олекси Горбача Анна-Галя Горбач (Німеччина). Керівник академії - Богдан Шуневич (к.філол.н., доцент).

 

Олекса Горбач (1918-1997)

Олекса Горбач

(1918–1997)

 
  Програма конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

8-ї Міжнародної наукової конференції

Проблеми української термінології

СловоСвіт 2004 

 

Голова програмного комітету

Юрій БОБАЛО   проф., проректор Національного університету «Львівська політехніка» 

  

Заступник голови програмного комітету: 

Богдан Рицар   к.т.н., доц., голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту України та Міністерства освіти і науки України 

  

Програмний комітет: 

Олекса БІЛАНЮК   д-р, проф., президент Української академії мистецтв і наук у США  

Христіян Ґалінскі   директор Інфотерму (Австрія) 

Ярослав ІСАЄВИЧ   акад. НАН України, директор Інституту українознавства НАН України (Львів)

Леонід Школьник   голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Київ)

Василь Німчук   чл.-кор. НАН України, д.філол.н., проф., директор Інституту української мови НАН України (Київ)

Лариса залеська онишкевич   голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка в Америці (США)

Василь ДРУЗЮК   к.т.н., генеральний директор Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України

Тарас КИЯК   д.філол.н., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Українського термінологічного товариства

Олег КУЗЬМІН   д.ек.н., проф., директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Володимир ПАНАСЮК   акад. НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. Карпенка НАН України

Любов ПЕТРУХ   д.фарм.н., проф. Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Левко ПОЛЮГА   д.філол.н., проф. Національного університету «Львівська політехніка»

Орест ПОПОВИЧ   д.х.н., голова Українського Термінологічного Центру Америки (США)

Олег РОМАНІВ    чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф., голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка

Олександра Сербенська   д.філол.н., проф. Львівського національного університету імені Івана Франка

Володимир ШЕХОВЦОВ   д.т.н., проф., проректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

Ярослав ЮЗЬКІВ   к.т.н., заступник директора Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (Київ)

Юрій Якименко    д.т.н., проф., заступник голови ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова Організаційного комітету:

Богдан Рицар

Учений секретар конференції:

Роман РОЖАНКІВСЬКИЙ

Члени Організаційного комітету:

  Христина БУРШТИНСЬКА

Анатолій МІЩЕНКО

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ

Іван ПАРОВ’ЯК

Олена КУРИЛЯК

Леонід СНІЦАРУК

Ольга Мацейовська

Ірина Чайка

Роман Микульчик

Богдан ШУНЕВИЧ

Роман МИСАК

 

 

СЕКЦІЇ

I.            Теоретичні засади термінознавства, лексикографії та стандартизації термінології

II.           Лексикографія та міжмовні зв’язки

IІІ.         Термінологія природничих знань

ІV.         Термінологія гуманітарних знань

 [наверх]

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

      1.   Слово ректора Національного університету «Львівська  політехніка»

Юрій Рудавський

      2.   Становлення стандартизованої термінології у сфері стандартизації, метрології, управління якістю: аспекти і проблеми

Василь Друзюк

Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту

       3.   Держава і право у сучасній українській термінології

Ярослав Ісаєвич

Інститут українознавства НАН України, Львів

      4.   Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя

Євгенія Карпіловська

Інститут мовознавства імені О. Потебні НАН України, Київ

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, Київ

Євген Мейнарович

Інститут математики НАН України, Київ

5.   Мовна політика і термінознавство

Тарас Кияк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

      6.   Застандартовані правила ділового та наукового стилю

Виталь Моргунюк

Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості, Київ

7.   Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової мови (на прикладі компуторної)

Роман Рожанківський

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Львів

8.   Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення державного статусу української мови

Михайло Гінзбург

Анатолій Ганжа

НДПІАСУтрансгаз, НАК «Нафтогаз України», Харків

9.   Литовський досвід опрацювання національної термінології  Доповідь

Антанас Сметона

Вільнюський університет, Литва

Валентин Кулинич

Акціонерне товариство «Архетипон», Вільнюс, Литва

 [наверх]

Секція I

Теоретичні засади термінознавства, лексикографії та стандартизації термінології

 

Керівники:

Флорій Бацевич   д.філол.н., проф.

Лев ПОЛЮГА   д. філол.н., проф.

Виталь МОРГУНЮК   к.т.н., с.н.п.

Секретар:

Олена ЛЕВЧЕНКО   к. філол.н., доц.

 

1.   Пасивні дієслівні конструкції в українському науковому мовленні

Зоряна Куньч

Надія Голубінка

     Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Мовне планування й термінологія

Людмила Боярова

             Харківський національний університет імені В.Каразіна

      3.   Структура термінного гнізда та термінні прикметники

       Cтепан Ярема

Фізико-механічний інститут імені Г. Карпенка НАН України, Львів

4.   Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само-

Михайло Гінзбург

Софія Левіна

Ірина Требульова

НДПІАСУтрансгаз, Харків

5.   Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

6.   Запозичення з класичних мов термінів і фразеологічних одиниць як чинник динамічного розвитку мови

Софія Денисенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

7.   Про визначення граматичних характеристик лексем текстів для пошуку терміносполук

Надія Міщенко

Наталя Щоголева

Інститут кібернетики імені В. Глушкова НАН України, Київ

8.   Проблеми аналітичної термінологічної номінації

Оксана Чуєшкова

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

9.   Термінологічний аналіз: позначування та виозначування

Людмила Пшенична

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, м. Київ

Наталія Шишкіна

Інститут кібернетики імені В. Глушкова НАН України, м. Київ

10.   Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології

Тетяна Михайлова

Харківський військовий університет

11.   Термін прототип у лінгвокультурології

Олена Левченко

Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

12.   Термінологічна лексика як активне джерело поповнення фразеології сучасної української мови

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

13.   Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці

Соломія Бук

Львівський національний університет імені Івана Франка

14.   Ідеографічний словник дієслів переміщення сучасної української мови

Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

15.   Продуктивна стратегія термінологічної деривації

Галина Онуфрієнко

Запорізький національний технічний університет

16.   Тяжка недуга української наукової мови

Володимир Козирський

Василь Шендеровський

Інститут теоретичної фізики й Інститут фізики НАН України, Київ

17.   Недосконале творення власних назв – могутнє джерело нівечення мови

Адам Гожий

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

    18.   Інформаційна мова та інформаційні терміни програмного продукту Ворд компанії Майкрософт

Роман Рожанківський

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

19.   Осново- і словоскладання в українській технічній термінології

Оксана Литвин

Національний університет «Львівська політехніка»

20.   Префіксація та суфіксація в сучасній українській граматичній терміносистемі

Олена Медведь

Національний аерокосмічний університет імені М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

21.   Словотвірні негаразди сучасного термінотворення

Людмила Козак

Криворізький технічний університет

22.   Вживання в українській мові слів іншомовного походження

Богдана Фуртак

Українська академія друкарства, Львів

Ольга Назаренко

Львівський національний університет імені Івана Франка

23.   Деякі сучасні тенденції розвитку української термінології та інтелектуалізація мови

Ольга Петрова

Харківська медична академія післядипломної освіти

24.   Транслітерація назв населених пунктів України з літерами «г» та «ґ» на англомовних картах

Роман Григорчук

Національний університет «Львівська політехніка»

25.   Становлення і розвиток української науково-технічній термінології

Микола Коваль

            Вінницький національний технічний університет 

[наверх]

 Секція II

Лексикографія та міжмовні зв’язки

 

Керівники:

Софія Денисенко   д.філол.н., проф., акад.

Богдан Шуневич   к.філол.н., доц.

Ольга КОЧЕРГА   к.ф.-м.н., с.н.п.

Секретар:

Володимир СЕМОТЮК   к.т.н., доц.

 

1.   Новий «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури»

Вікторія Базилевич

Степан Жуковський

Роман Кінаш

Левко Полюга

Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Енциклопедична справа в Україні: проблеми та перспективи

Юрій Нізельський

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ

3.   Стандартизація термінів у поліграфії й видавничій справі

Юрій Нізельський

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ

4.   Лексичний аспект науково-технічного перекладу в термінологічній підготовці фахівця

Володимир Дубічинський

Оксана Кримець

Людмила Васенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5.   Електронні бази найновіших багатомовних словників у Литві

Валерійонас Жалкаускас

Вільнюський університет, Литва

6.   Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен

Богдан Шуневич

Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Сім аспектів вивчення історії словникарства

Надія Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

8.   Особливості редагування словника з профілактичної та екологічної токсикології

Алек Маненко

Наталя Хоп’як

Уляна Лотоцька-Дудик

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9.   Особливості лексикографічного опрацювання термінів у медичних словниках О. Мусія, С. Нечая та ін.

Володимир Юкало

Тернопільська державна медична академія імені І. Горбачевського

10.  Аспекти реалізації банку терміносистеми СловоСвіт

Володимир Семотюк

Національний університет «Львівська політехніка»

11.  Електронний словник PolyDic

Олександр Бабійчук

Андрій Василевський

Національний університет «Львівська політехніка»

12.  Розуміння та переклад англійського усного науково-технічного мовлення

Андрій Медведів

Міннеаполіс, США

13.  Графічна структура ієрогліфів і переклад японських науково-технічних текстів на українську мову

Андрій Медведів

Міннеаполіс, США

14.  Переклад французької наукової термінології на українську мову та її захист від англіцизмів

Андрій Медведів

Міннеаполіс, США

15.  Німецько-російсько-український з грецько-латинською етимологією зооветеринарний словник професора О. Хомицького

Михайло Падура

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького

16.   Термінолоґічна насиченість текстів: лінґвістичні та прикладні методи вирішення проблеми

Роман Шевців

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

17.   Таксономія термінів інформаційних технологій у китайській мові

Вероніка Малицька

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

18.   Термінологія та багатомовне інформаційне суспільство

Орест Семотюк

Галина Антонюк

Національний університет «Львівська політехніка»

19.   Інтернаціональна лексика в комп’ютерній термінології та її опрацювання на практичному занятті з англійської мови в технічному ВНЗ

Леся Ільницька

Національний університет «Львівська політехніка»

20.   Еквівалентність у перекладі термінів торговельного права

В. Михайленко

Ірина Сапожник

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

21.   Врахування чинників взаємодії термінології електронно-обчислювальної техніки в українській та англійській мовах

Ю. Друзь

Оксана Ніцецька

Марина Павлова

Київський національний економічний університет

22.   Роль запозичень з англійської термінології електронно-обчислювальної техніки у розвитку сучасної української мови

Оксана Ніцецька

Марина Павлова

Валентина Тітова

Київський національний економічний університет

23.   Економічні терміни в посібнику «комунікативна німецька мова» в світлі нового правопису німецької мови

Мирослава Весна

Галина Драпалюк

Леся Фітьо

Національний університет «Львівська політехніка»

24.   Композити в складі термінологічних словосполучень (на базі німецької термінології гірництва)

Ірина Лях

Криворізький технічний університет

25.   Флороніми екзоцентричного типу в німецькій мові та їх українські відповідники

Володимир Рудий

Львівський національний університет імені Івана Франка

26.   Структура навчального посібника з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування»

Станіслава Гулкевич

Зоя Данилова

Львівська комерційна академія

27.   Загальні принципи побудови і використання навчальних термінологічних словників

Оксана Мусійовська

Українська академія друкарства імені Івана Федорова, Львів

28.   Фразеологія в українсько-польських словниках

Ірина Сус

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

29.   Цінний здобуток вітчизняної лексикографії

Михайло Занічковський

Львівська комерційна академія

 [наверх]

Секція III

Термінологія природничих знань

 

Керівники:

Михайло Гінзбург   д.т.н., проф.

Ірина КОЧАН   д.філол.н., доц.

Секретар:

Леонід СНІЦАРУК   к.т.н., доц.

 

1.   Українське коріння европейської аграрної термінології

Володимир Козирський

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, Київ

Олександер Маловічко

Технічний ліцей при Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Київ

2.   Проблеми перекладу медичної термінології

Микола Пилипенко

Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва АМН України, Харків

Володимир Калашник

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ірина Корнейко

Харківський державний медичний університет

3.   Іншомовна лексика в науковій українській мові, фармацевтичній та медичній термінолоґії

Любов Петрух

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

4.   Термінологічні особливості фахової мови фармацевтики

Тетяна Бойко

Чернівецький національний університет

5.   Російсько-українські міжмовні омоніми в медичних текстах

Олександр Герасименко

Донецький державний медичний університет

6.   Про стан утвердження науково-технічної термінології в сучасних виданнях з геодезії, картографії та аерознімання

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30-х роках ХХ століття

Олена Кучеренко

Академія цивільного захисту України, Харків

8.   Національна фізична термінологія на зламі ХІХ–ХХ століть

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

9.   Держстандарт України «Елементи хімічні та речовини прості ДСТУ 2439-94» та використання його в освіті й науці

Марія Ганіткевич

Національний університет «Львівська політехніка»

10.  До питання про проблеми хімічної термінології

Олена Мітрясова

Миколаївський державний аграрний університет

11.  Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад

Наталія Дячук

Львівський національний університет імені Івана Франка

Агенція іноземних мов Наталії Дячук «РУНА»

12.  Перші українські переклади наукової літератури економічного змісту: проблеми і здобутки

Людмила Бондарчук

Львівський державний аграрний університет

13.  Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів

Юрій Іщук

Євген Кобилянський

Богдан Ярмолюк

УкрНДІНП «МАСМА», Київ,

Світлана Коваленко

НДПІАСУтрансгаз, Харків

14.  Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права

Марія Шевченко

Одеська національна юридична академія

15.  Банківська термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу

Любов Височанська

Львівський банківський інститут Національного банку України

16.  Терміни архітектури та дизайну

Зінаїда Корженко

Василь Корженко

Вінницький національний технічний університет

17.  Технічна і фізична термінологія україномовних публікацій Олександра Смакули

Андрій Воробкевич

Тетяна Крушельницька

Михайло Соколовський

Національний університет «Львівська політехніка»

18.  Класифікація понять як концептуальна основа визначення термінологічних полів в українській підмові харчування та торгівлі

Світлана Руденко

Лариса Сапожнікова

Харківський державний університет харчування та торгівлі

19.  Термінологічні особливості фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької та української мов)

Аліна Романюк

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київський національний торговельно-економічний університет

20.  Соціальні аспекти вжитку українських термінів

Анатолій Костенко

Ігор Кульчицький

Орест Шумський

Львівська комерційна академія

21.  Специфіка термінів у рекламному тексті

Світлана Кудиба

Львівська академія мистецтв

22.  Антонімія в терміносистемі ринкових взаємин

Зоя Куделько

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

23.  Синонімія та полісемія в мові бізнесу

Оксана Гутиряк

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

24.  Семантико-стильові особливості бізнес-сленгу в українській мові

Марія Осадчук

Вінницький інститут регіональної економіки та управління

25.  Особливості фразеологічно зв’язаних значень професійно орієнтованих найменувань (на матеріялі лексики ринкових відносин)

Маргарита Бондарчук

Олена Бугайчук

Національний авіаційний університет, Київ

26.  Проблеми термінології споживних властивостей харчових продуктів

Іван Сирохман

Тетяна Лозова

Львівська комерційна академія

27.  Систематизація термінів навчального курсу «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари»

Іван Сирохман

Валентина Завгородня

Львівська комерційна академія

28.  Вироблення національної автомобілевої наукової термінології в 20–30-і роки ХХ століття

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

29.  Про некоректність термінів «кромка» – «кромка» та «черв’як» –  «червяк»

Микола Кукляк

Національний університет «Львівська політехніка»

30.  Про оптимізацію термінів у галузі термічного оброблення

Анатолій Коваль

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

31.  До питання відповідності термінів терміносистеми «Технологія конструкційних матеріалів» нормам термінологічних стандартів та українського правопису

Катерина Бондарчук

Людмила Гузенко

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

32.  Проблеми української термінології радіотехніки та радіоелектроніки

Тадей Бардила

Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління

Леонід Сніцарук

Національний університет «Львівська політехніка»

33.  Інтернаціоналізми як один зі шляхів поповнення української авіакосмічної терміносистеми

Руслан Гільченко

Національний авіаційний університет, Київ

34.  Українська термінологія шинної галузі

Ганна Чепура

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ

35.  Термінологічні аспекти хіммотології

Сергій Бойченко

Національний авіаційний університет, Київ

Український центр авіаційної хіммотології та сертифікації

Українська нафтогазова академія

36.  Упорядкування пожежної термінології

Анатолій Шадрін

Львівський інститут пожежної безпеки МНС України

37.  Проблеми лексичного нормування української термінології нафтогазової промисловості

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

38.  Засади уточнення українських таксономічних термінів з дендрології

Анатолій Івченко

Український державний лісотехнічний університет

39.  Проблеми української текстильної термінології: в’язання і мереживо

Олена Козакевич

Львівська академія мистецтв

 [наверх]

Секція IV

Термінологія гуманітарних знань

 

Керівники:

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ   к.філол.н., доц.

Олександра СЕРБЕНСЬКА   д.філол.н., проф.

Галина НАКОНЕЧНА   к.філол.н., доц.

Секретар:

Ірина КАРАМИШЕВА

 

1.   Причинки до української церковної термінології

о. Василь Зінько

Чин святого Василія Великого,

Львівський Святоонуфріївський монастир

Володимир Андрушко

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. Гжицького

Олег Огірко

Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

2.   Місце богословізмів у спільнотному дискурсі анонімних алкоголіків

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Функціонування національних мов в умовах глобалізації і процесів сьогодення

Мирослава Дужа-Задорожна

Володимир Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

4.   Термін «прагматика» у сучасній лінгвістиці

Ірина Карамишева

Національний університет «Львівська політехніка»

5.   Актуальні проблеми формування термінологічної компетенції студентів вищих технічних закладів

Володимир Дубічинський

Людмила Васенко

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

6.   Відображення процесу термінологізації лексики у загальномовних словниках української мови

Любов Струганець

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

7.   Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов

Галина Антонюк

Орест Семотюк

Національний університет «Львівська політехніка»

8.   Англо-українська бібліотекознавча лексикографія

Надія Стрішенець

Національна бібліотека України імені В. Вернадського, Київ

9.   Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі Славії

Алла Архангельська

Рівненський інститут слов’янознавства

10.  Ідеальна мова з погляду німецько-українських досліджень з термінології

Тихон Лещук

Національний університет «Львівська політехніка»

11.  Витоки правничої української термінології в Галичині: «Німецько–руский словар висловів правничих і адміністраційних» (1893) Костя Левицького

Михайло Паночко

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

12.  Джерела поповнення української музичної термінології

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

13.  Українська видавнича термінологія у 30-х роках ХХ століття

Марія Процик

Українська академія друкарства, Львів

14.  Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

15.  Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект

Валентина Сімонок

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків

16.  Дослідження проблеми створення терміносистеми у сфері соціальної праці

Інеса Байбакова

Національний університет «Львівська політехніка»

     17.  Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису

Вікторія Іващенко

Інститут української мови НАН України, Київ

18.  Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст.

Оксана Зелінська

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

19.  Фразеологія військової терміносистеми в «Гисторіи» Г. Граб’янки

Василь Денисюк

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20.  Проблематика нормативної термінології словника архітектурних і предметно-просторових форм (визначення терміна і асоціативно-образна продуктивність поняття)

Христина Крамарчук

Національний університет «Львівська політехніка»

21.  Актуальні колірні терміни у сфері фахової творчості

Анатолій Міщенко

Національний університет «Львівська політехніка»

22.  Значення терміна «естетична теорія»

Володимир Юрковський

Товариство наукових викладів імені св. Петра Могили у Львові

23.  Термінологія як показник розумового поневолення

Анатолій Орловський

МПП «Зеланд-Центр», Жовква

24.  До питання гармонізації української академічної терміносистеми з міжнародною

Людмила Бордюк

Національний університет «Львівська політехніка»

25.  Дотримування вимог Держспоживстандарту України – один зі складників успішного навчання фахової мови

Олена Бондарець

Галина Павлова

Любов Терещенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

26.  Навчання фахової лексики у ВНЗ МВС України з організованою самостійною працею студентів

Олена Зеленська

Анжела Посохова

Львівський юридичний інститут МВС України

27.  Українська спортова преса на межі 19 і 20 століть

Марта Мартинюк

Львівський державний інститут фізичної культури

28.  Метрологічна термінологія у фізичній культурі та спорті

Володимир Єфимов

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

29.  Роль конверсії і префіксації в утворенні термінів зі сфер спорту та ігор в англійській мові

Ольга Руда

Львівський національний університет імені Івана Франка

30.  Порівняльний аналіз термінології оздоровчих гімнастичних вправ

Лілія Ісаєва

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання

31.  Деякі зауваження щодо адекватності перекладу спортивних термінів

Людмила Бардіна

Наталя Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

32.  Термінотворча діяльність у галузі бібліотечної справи в Україні

Галина Солоіденко

Національна бібліотека України імені В. Вернадського, Київ

     33.  Інтернаціоналізація права і проблеми унормування української правничої термінології

Галина Сергєєва

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків

34.  Особливості семантичної структури багатослівних юридичних термінів білоруської мови

Марина Буракова

Гомельський державний технічний університет імені П. Сухого, Білорусь

35.  «Карний» vs «кримінальний» або до впорядкування національної правничої термінології

Cергій Снігур

Одеська національна юридична академія

36.  Роль словників в утвердженні української географічної термінології у 20-х роках ХХ ст.

Богдан Уманців

Львівський інститут економіки і туризму

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

37.  Концептуальна модель української мови Володимира Перхача, лінгвопсихо-інформатика та українська національна ідея

Яків Дубров

Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. Підстригача НАН України, Львів

38.  Особливості термінології товарознавчої експертизи продовольчих товарів

Ганна Рудавська

Київський національний торговельно-економічний університет

Лідія Демкевич

Львівська комерційна академія

39.  Кіносценарій» і «кіновербальний твір»: диференціація термінопонять

Вікторія Іващенко

Інститут української мови НАН України, Київ

Марія Вайно

Державний Технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

40.  Характер мови міста та його природа

Тетяна Максим’юк

Національний університет «Львівська політехніка»

41.  Аналіз української експериментально-криміналістичної термінології

Рома Сибірна

Андрій Сибірний

Володимир Бараняк

Львівський юридичний інститут

42.  Застосування товарознавчих термінів в українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Ірина Ємченко

Марта Барна

Львівська комерційна академія

43.  Специфіка термінології вербального насильства

Олексій Гумін

Рома Сибірна

Львівський юридичний інститут

 [наверх] 

Підсумкове ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  

1.       Підсумкові доповіді керівників секцій

2.       Дискусія

3.       Прийняття ухвали конференції

4.       Закриття конференції

 

  Перелік опублікованих наукових праць

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

Перелік опублікованих наукових праць учасників VIІI Міжнародної наукової конференції :

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» № 503 

Збірник наукових праць учасників 8-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004»

(праці, позначені синім кольором, можна переглянути)

  

   Ухвала VІII МНК

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УХВАЛА

VIII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології. СловоСвіт 2004»

Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 7–9 вересня 2004 р.

 

1. Запропонувати Верховній Раді України:

1.1  забезпечити, окрім фахової, мовно-термінологічну експертизу законодавчих актів і нормативних документів з метою поліпшити їхню системність, понятійну узгодженість, однозначне розуміння викладених вимог і положень;

1.2  відновити в інтернет-вузлі (сайті) www.rada.kiev.ua розділ «Українська законодавча термінологія», який міститиме терміни й означення понять з чинних законодавчих актів, що дасть змогу вдосконалити цю термінологію, враховуючи поради термінологів Держспоживстандарту України.

2. Запропонувати Кабінетові Міністрів України забезпечити термінологічну узгодженість нормативних документів усіх рівнів як вагомий чинник зміцнення державного статусу української мови та розширення її функціювання у сферах науки, техніки та природничо-технічної освіти; для цього зобов’язати державні органи нагляду за нормативними документами (Держспоживстандарт, Держбуд, Держдепартамент пожежної безпеки МНС, Держнаглядохоронпраці) керуватися чинними основоположними стандартами національної системи стандартизації та в сфері своєї діяльності якнайповніше уніфікувати вимоги до правил, за якими належить опрацьовувати, викладати зміст і оформляти нормативні документи.

3. Запропонувати НАН України:

3.1  створити «Комісію оперативного мовного планування», до повноважень якої входили б аналізування та соціально-наукове оцінення найновіших мовних явищ і чужих лексичних одиниць, що стихійно проникають у сучасну українську мову;

3.2  підтримувати дослідження, спрямовані на відродження, аналіз, вдосконалення та впровадження українських фахових мов, зокрема:

3.2.1  визнати як нечинні репресивні документи 1933-1935 років (Резолюції Комісії НКО з журналу Мовознавство, 1934. – № 1 і з книги А.Хвилі „Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Харків: Радянська школа, 1933 – с.115-129; Хроніка НДІМ 1933-1934 рр. Мовознавство, 1934. – № 2. – с.134-145; Термінологічні бюлетені НДІМ 1934-1935 рр.), які заперечують характерні риси української фахової мови;

3.2.2  увести в підручники для закладів освіти всіх рівнів особливості української мови, які заборонено у згаданих вище репресивних документах;

3.3  підтримати проєкт найновішої редакції Українського правопису чл.-кор. НАН України В. Німчука (1999 р.).

4. Запропонувати ВАК України надати термінознавству статус окремої спеціальності для захисту дисертацій.

5. Запропонувати Держспоживстандартові України:

5.1  враховуючи світову практику, переглянути ДСТУ 2439-94 „Елементи хімічні і речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення» та застандартувати 12 питомо українських слів (срібло, золото, водень, вуглець, мідь, ртуть, азот, кисень, оливо, цина, сірка, залізо) як назви хемічних елементів і водночас простих речовин, вилучивши теперішні латинські назви хемічних елементів (відповідно Аргентум, Аурум, Гідроген, Карбон, Купрум, Меркурій, Нітроген, Оксиген, Плюмбум, Станум, Сульфур, Ферум), що руйнують методику навчання у школах, середніх і вищих навчальних закладах й завдають шкоди розвиткові української термінології та фахової мови; назви усіх хемічних елементів і простих речовин у перегляненому ДСТУ подавати з малої літери;

5.2  посилити нагляд за грамотним вживанням української мови у рекламній продукції, цінниках і маркуванні товарів відповідно до вимог нормативних документів про захист прав споживачів;

5.3  розширити інтернет-вузли, в яких виставляти всі нормативні й методичні документи та консультаційні матеріали з української термінології та мови, а також усі опрацьовувані проєкти термінологічних стандартів;

5.4 активізувати роботу Науково-технічної комісії з питань термінології Держспоживстандарту України;

5.5 актуалізувати в Інтернеті наявні в Україні термінологічні банки даних, передусім «Національний банк застандартизованих українських науково-технічних термінів», обладнавши їх засобами для збирання зауваг та пропозицій;

5.6 організувати інтернет-форуми з проблем української термінології та фахової мови.

6. Провести чергову міжнародну наукову конференцію „Проблеми української термінології. СловоСвіт 2006» наприкінці вересня 2006 року у Львові на базі „Львівської політехніки».

7. У 2005 році видати збірник наукових праць „Вісник Національного університету „Львівська політехніка» „Проблеми української термінології».

  [наверх]

Додаток

 Конференція схвалила й порекомендувала застосовувати:

 1.  мовні конструкції (речення) як характерні (специфічні, переважні) риси української фахової мови, а саме:

  активні (особові, означеноособові, неозначеноособові, безособові) речення з простим присудком – дієсловом;

  активні особові речення з виконавцем активної дії як підметом;

  пасивні безособові речення на -но, -то.

Приклади: Програму захищає закон.  Програму захищають. Програму захистили. Програму захищено.

2.  терміни й поняття, встановлені ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення понять», які погодили Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології та Науково-технічна комісія з питань термінології при Держспоживстандарті України:

нарізь (рос. резьба; англ. screw) замість різьба;

урухомник (рос. привод; англ. drive, driver) замість привід;

розпис запасних частин (рос. ведомость запасных частей; англ. spare parts list) замість відомість запасних частин.

3.  прикметники:

застосовний замість прикладний у словосполуках застосовна математика, застосовне мовознавство, застосовні дослідження;

науковий замість учений, вчений у словосполуках науковий секретар, науковий ступінь, наукове звання.

4.  терміни:

скарбниця (рос. казначейство) замість казначейство та похідні

енергоощадність (рос. энергосбережение) замість енергозбережність та похідні

ресурсоощадність (рос. ресурсосбережение) замість ресурсозбережність та похідні

керувати (рос. осуществлять руководство, осущесвлять управление) замість здійснювати управління

сіяти (рос. сеять, засевать, засеивать) замість здійснювати сівбу, виконувати сівбу

ігрові автомати (рос. игровые автоматы) замість гральні автомати

крамниця (рос. магазин) замість магазин

металовироби (рос. метизи) замість метизи

швачка (рос. швея) замість швея та похідні, наприклад, швацький (рос. швейный) замість швейний, тобто швацькі машини, швацька техніка, та швацтво (рос. швейная промышленность, швейное производство) замість швейна промисловість, швейне виробництво.

   

Програмний комітет конференції СловоСвіт 2004

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології