ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XV Міжнародна наукова конференція

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2018»          

XV Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

Національний університет «Львівська політехніка»

46 жовтня 2018 року

 

СловоСвіт

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Освітній студентський тижневик "Аудиторія"

 

ГОТЕЛІ

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

  Організаційний комітет

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Голова оргкомітету

Богдан Рицар, д.т.н., професор, голова ТК СНТТ

 

Заступник голови оргкомітету

Роман Мисак, с.н.с. Національного університету «Львівська політехніка», відповідальний секретар ТК СНТТ

 

Члени оргкомітету:

Христина БУРШТИНСЬКА, Микола ЗУБКОВ, Зоряна КУНЬЧ, Олена КУРИЛЯК, Ольга Мацейовська, Роман МИКУЛЬЧИК, Леонід СНІЦАРУК

 

  Адреса оргкомітету

 

          

головний корпус НУ "Львівська політехніка" вул. С. Бандери, 12

 

Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, к. 237

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

►     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

     Лексикографія та міжмовні зв’язки

►     Нормування та стандартування термінології

►     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

►     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

Програма XV МНК «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

 


 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

 

XV Міжнародна наукова конференція

 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

СловоСвіт 2018

 

П Р О Г Р А М А

 

 

«Яке прекрасне рідне слово!

Воно – не світ, а всі світи»

В. Сосюра 

4–6 жовтня 2018 р.

Україна, Львів

 


 

 Програмний комітет

XV Міжнародної наукової конференції

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2018

[наверх]

 

 

Голова програмного комітету

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України (ТК СНТТ, ТК19)

 

Заступник голови програмного комітету

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Члени програмного комітету:

Леонід Віткін, директор Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Григорій Грабович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Юрій ГРИНІВ, генеральний директор Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ганна ЛІСІНА, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», співголова ТК СНТТ

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства.Нормування та стандартування термінології

        Лексикографія та міжмовні зв’язки

        Нормування та стандартування термінології

II.    Термінологія природничих знань

        Термінологія гуманітарних знань

 

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

4 жовтня, четвер

08.30–18.00

   Реєстрація учасників (к. 237, ТК СНТТ)

 

5 жовтня, п’ятниця

09.30–13.00

   Пленарне засідання (авд. 204)

13.00–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Секційне засідання: секція I (авд. 204)

 

6 жовтня, субота

09.30–13.00

    Секційне засідання: секція II (авд. 204)

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–16.30

    Секційне засідання: секція II (авд. 204)

17.00–18.00

    Підсумкове пленарне засідання (авд. 204)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●   Доповідь на пленарному засіданні      –   20 хв.

●   Доповідь на секційному засіданні       –   10 хв.

●   Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

5 жовтня, 9.30–13.00, авд. 204

[наверх]

світлини

 

1.   Відкриття конференції

2.   Вітальне слово генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Юрія ГРИНІВА

3.   Зауваги до внормування термінології з інформаційних технологій: із досвіду екпертування проектів згармонізованих ДСТУ

Богдан РИЦАР

Роман МИСАК

Роман МИКУЛЬЧИК

Національний університет «Львівська політехніка»,

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

4.   Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу,

ТК 133 «Газ природний», м. Харків

5.   Мовне нормування та жива фахова мова

Ольга КОЧЕРГА

Інститут теоретичної фізики імені М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

6.   Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення»

Жан ШИДИВАР

м. Морекур, Франція

7.   До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні

Михайло НИКИПАНЧУК

Національний університет «Львівська політехніка»

8.   «Просвіта» як духовна основа в житті народу

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

Секція I.

Теоретичні засади термінознавства

лексикографія та міжмовні зв’язки

НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

[наверх]

світлини

 

  Керівники:

     Михайло Гінзбург   д. т. н., професор

     Ольга КОЧЕРГА   к. фіз.-мат. н., с. н. с.

  Секретарі:

     Ольга ПАВЛОВА   к. філол. н., доцент

     Соломія АЛЬБОТА   к. філол. н., асистент

 

Секція I. Засідання 1.

5 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 204

 

1.   Ознаки перебування в дії її пасивного учасника

Виталь МОРГУНЮК

Університет «Україна», м. Київ

Микола ЗУБКОВ

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології,

Національний університет «Львівська політехніка»

Ігор РЕБЕЗНЮК

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

2.   Новітня термінологія і номенклатура в хімії (до 100-річчя від дня народження професора А. М. Голуба)

Олесь ГОЛУБ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Михайло КОРНІЛОВ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сергій ІСАЄВ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

3.   Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 «Аналіз газів. Словник термінів»

Михайло РОЖНОВ

Овсій ЛЕВБАРҐ

ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»,

ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин», м. Київ

4.   Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи

Ольга ПАВЛОВА

Рівненський державний гуманітарний університет

5.   Принципи укладання словника узагальнювальних виознак

Ігор ДУЦЯК

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Термінологічні словники на сайтах e2u.org.ua й r2u.org.ua

Василь СТАРКО

Український католицький університет, м. Львів

7.   Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи»

Ніна ФІЛІППОВА

Віра МІТЄНКОВА

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

8.   Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти

Юлія ДЕВ’ЯТКО

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

9.   Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах

Андрій МЕДВЕДІВ

м. Міннеаполіс, США

10.   Лексико-семантичне значення терміна ренмен

Анна ДМИТРУК

Yamaguchi University, м. Ямаґуті, Японія

Вероніка ДМИТРУК

Національний університет «Львівська політехніка»

11Фавст в англійській літературі: міт чи симбол?

Соломія АЛЬБОТА

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

Секція ІІ

Термінологія природничих знань

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

[наверх]

світлини

 

  Керівники:

     Ірина Кочан   д. філол. н., професор

     Олена КУЗНЕЦОВА   д. філол. н., професор

  Секретарі:

     Іванна ФЕЦКО   к. філол. н., асистент

     Олена БУРКОВСЬКА   викладач

 

Секція II. Засідання 1.

6 жовтня, субота, 09.30–13.00, авд. 204

 

1.   Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові

Ірина КОЧАН

Львівський національний університет імені Івана Франка

2.   Фізичні епонімні терміни абревіатури

Роман МИКУЛЬЧИК

Національний університет «Львівська політехніка»,

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

3.   Проблеми тлумачення поняття суміш і сумісних із ним термінів у навчальній літературі

Ігор КАЛІНІН

Вікторія БОГАТИРЕНКО

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

4.   Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика

Неля НІКУЛІНА

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

5.   Антонімія в українській термінології лісівництва

Олена БУРКОВСЬКА

Хмельницький політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка»

6.   Тематична класифікація української фармацевтичної термінології

Галина ХИРІВСЬКА

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

7.   Наукова мова дисертацій медичної галузі

Олександр ГЕРАСИМЕНКО

Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман

8.   Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії «інформативність»

Тетяна ЄЩЕНКО

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9.   Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові

Галина ГЕРМАНОВИЧ

Львівський національний університет імені Івана Франка

10.  Термінологізація та детермінологізація в українській термінології нормальної анатомії людини: сутність процесів

Валентина ЛИСЕНКО

Запорізький національний університет

11.  Мова й інформаційні системи

Тадей БАРДИЛА

Леонід СНІЦАРУК

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція II. Засідання 2.

6 жовтня, субота, 14.00–16.30, авд. 204

 

12.  Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя

Володимир ЗУБЧЕНКО

Юлія МІШУРА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.  Деякі особливості функціювання сучасної економічної термінології

Галина ЧОРНОВОЛ

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

14.  Військова термінологія в романі Юрія Щербака «Зброя судного дня»

Клавдія ПАНАСЮК

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

15.  Термінологічне «мінування» у ЗМІ: сутність, особливості, вплив

Олена КУЗНЕЦОВА

Національний університет «Львівська політехніка»

16.  Зауваги щодо вживання термінів-англіцизмів у медійному фаховому дискурсі

Наталія МИХАЙЛИЧЕНКО

Львівський національний університет імені Івана Франка

17. Термінологія гендерної лінгвістики як система

Оксана ЧУЄШКОВА

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

18.  Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва

Іванна ФЕЦКО

Львівський національний університет імені Івана Франка

19. Дослідження вживання народної спортивної термінології для перенавчання плавців-самоуків раціональній техніці плавання

Віктор ПИЖОВ

Українська академія друкарства, м. Львів

 


 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

6 жовтня, субота, 17.00–18.00, авд. 204

[наверх]

світлини

 

1.   Звіт керівників секцій

2.   Обговорення

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції

 

  У Х В А Л А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

У Х В А Л А

XV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 4 жовтня 6 жовтня 2018 р.

 

1.  Звернутися до Верховної Ради України із пропозиціями:

1.1. Прийняти «Закон про забезпечення функціонування української мови як державної», який реально гарантуватиме всебічний розвиток і вживання української науково-технічної термінології.

1.2. Запровадити мовні інспекції при обласних, міських і районних адміністраціях для контролювання виконання 10 ст. Конституції.

1.3. Залучати профільних фахівців-термінологів для опрацьовування нових законодавчих актів і документів.

 

2.  Звернутися до Кабінету міністрів України із пропозиціями:

2.1. Увести до складу Правописної комісій (як консультантів-радників) високофахових термінологів завідувачку кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ ім. І. Франка, д. філол. н., проф. І. М. Кочан (м. Львів) та акад. Української нафтогазової академії, голову підкомітету Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Мінекономрозвитку та МОН України (ТК СНТТ), д. т. н., проф. М. Д. Гінзбурга (м. Харків).

2.2. Залучати профільних фахівців-термінологів для опрацьовування проектів нових законодавчих актів, постанов КМУ та інших документів.

2.3. Для усіх міністерств і відомств закуповувати комп’ютерну техніку з українською локалізацією.

 

3.  Звернутися до Міністерства освіти і науки України із пропозиціями:

3.1. У зв’язку з непотраплянням наукових видань з української мови та термінології до Переліку наукових фахових видань пропонуємо внести зміни до наказу «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України» № 32 від 15.01.2018 щодо засад формування редколегій фахових видань із галузі «Філологічні науки» (код спеціальності 10.02.00 «Мовознавство», 10.02.01 «Українська мова»), знявши вимогу щодо обов’язкової публікації з мовознавства у Web of Science Core Collection, Scopus.

3.2. Забезпечити неухильне ведення навчального процесу українською мовою в усіх середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах.

3.3. В освітній практиці вишів запровадити спецкурси з термінознавства й наукової термінології.

3.4. Запровадити мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників та кандидатських і докторських дисертацій.

 

4.  Звернутися до Міністерства оборони України із пропозиціями:

4. 1. У рамках навчально-методичних зборів навчальних закладів запровадити лекції з військової термінологічної тематики.

4. 2. Ініціювати спільні з ТК СНТТ науково-дослідницькі роботи щодо створення перекладних і тлумачних термінологічних словників-довідників із військової проблематики.

 

5.  Звернутися до НАН України із пропозиціями:

5.1. Відновити діяльність Інституту української наукової мови, який би координував наукову роботу з термінознавства й термінографії.

5.2. Зактивізувати укладання перекладних українсько-іншомовних термінологічних словників.

 

6.  Звернутися до ДП «УкрНДНЦ» із пропозиціями:

6.1. Підтримувати в актуальному стані Банк термінів, розміщений на сайті http://uas.org.ua.

6.2. Відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології.

6.3. Міжнародні й регіональні термінологічні стандарти приймати лише методом перекладання.

6.4. Прийняти Міжнародний словник із метрології (VIM) як національний стандарт ДСТУ ISO/IEC Guide 99, залучивши до цієї роботи ТК 63, ТК 122 й ТК 19 (ТК СНТТ), а також ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків) та ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ).

 

7.  Чергову XVI Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2020» провести в НУ «Львівська політехніка» у вересні–жовтні 2020 р.

 

Ухвалено одностайно на підсумковому засіданні конференції СловоСвіт 2018

6 жовтня 2018 р.

 

Голова програмового й організаційного комітетів

д.т.н., професор

Б. Рицар

      

  Про нас пишуть

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Прес-служба ДП «Львівстандартметрологія»

середа, 10 жовтня 2018 11:35

 

ФАХІВЦІ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У XV МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

04–06 жовтня 2018 року в приміщенні Національного університету «Львівська політехніка» відбулась XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018». 

Організаторами наукової конференції були: Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Національний університет «Львівська політехніка», Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 

У роботі конференції брали участь провідні українські та зарубіжні науковці, філологи, термінологи, інженери. Тематика заходу охопила теоретичні та практичні питання сучасної українській термінології. 

Робота конференції була організована за секціями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії; лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології; термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, військова, сільськогосподарська тощо); термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, спортивна, філософсько-богословська тощо). 

Урочисто відкрив пленарне засідання конференції голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України Богдан Рицар, який проінформував присутніх про практичне втілення в життя напрацювань і ухвалень попередніх конференцій. Також, він наголосив, що термінологія є базою усіх наук, адже, ніхто не може займатися наукою, не володіючи тією чи іншою термінологією. 

З вітальним словом та доповіддю виступив заступник генерального директора ДП «Львівстандартметрологія» Ігор Щур, який детально зупинився на змінах, які відбулися у системі технічного регулювання та перспективах її реформування до 2020 року. 

За підсумками проведення конференції було прийнято ухвалу, спрямовану на вирішення актуальних проблем покращення стану української фахової мови і термінології, враховуючи пропозиції учасників щодо розроблення та впровадження термінологічних стандартів, видання та перевидання термінологічних словників тощо.

 

http://www.semesta.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:-lr-xv-&catid=1:2010-04-18-12-38-13&Itemid=3

 


 

УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ПОТРІБНІ ТЕРМІНОЛОГИ

 

Відбулася XV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»,

на якій обговорили назрілі проблеми, пов’язані з якомога ширшим упровадженням українських термінів у професійне мовлення.

Аудиторія. – № 29 [3029]

Ірина МАРТИН

Аудиторія. – № 29 [3029]. – 11–17 жовтня 2018. – С. 6

 


підсумки

 

Рицар Б. ХV Міжнародна термінологічна конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» / Рицар Б. Є. , Зубков М. Г. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2019. – № 1 (113). С. 91–94.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології