ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Перелік праць з термінології та термінографії

Романа Мисака


 

1.    Інформативність фахової мови на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки» // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 1998. № 336. С. 209211. (Б. Рицар)

2.    Засади та реалізація кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». − 1998. − № 336. − С. 137–140. (Р. Рожанківський)

3.    The Terminology Systems Bank of the Technical Committee for the Scientifis and Technical Terminology Standardization // TKE’99 Terminology and Knowlendge Engineering, TermNet, Vienna, 23−27 August, 1999, Innsbruk, Austria, pp.701–706 (Б. Рицар, М. Кузан, Р. Рожанківський)

4.    Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». −  2003. − № 490. – С.17–24. (Б.Рицар)

5.    Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. – Л. : Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – C. 28–30. (Б. Рицар, Р. Микульчик)

6.    Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція / За ред. Б. Рицара ; ред. кол. Р. Мисак, Р. Микульчик, І. Кульчицький та ін. – Л. : ЕКОінформ, 2006. – 208 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт № 10).

7.    Термінологічна серія СловоСвіт: комплексний підхід до лексикографії // MegaLing'2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій : допов. міжнар. конф. (24–28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт). – Сімферополь: ДиАйПи, 2007. – С. 185–186. (Б. Рицар, О. Мацейовська)

8.    Computer Science Terminological Dictionaries SlovoSvit // CSIT'2007. International Conference on Computer Science and Information Technologies: Proceedings of the International Conference (September 27th–29th, L'viv, Ukraine). – Л. : Українські технології. – С. 292–293. (Б. Рицар)

9.    Українські термінографічні електронні ресурси // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді міжнародної конференції. 22–28 вересня 2008, Україна, Крим, Партеніт. – Сімферополь: Вид-во «ДИАЙПИ», 2008. – С. 236–238 (Б. Рицар)

10.   Комп’ютерні словники: класифікація та укладання // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – С. 52–55.

11.   Bilingual dictionary of building and architecture terms: paper and computer versions // Methods of Lexical Analysis: Theoretical Assumptions and Practical Applications. Białystok: Wydawnictwo Universytetu w Białystoku, 2009. P. 233239. (Р. Кінаш, Ю. Каличак, О. Мельник)

12.   Термінологічна діяльність та розроблення програмного забезпечення для її супроводу // Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Програмне забезпечення в освіті і науці», Київ, 1213 травня 2009 р.   К. : Освіта України. С. 107111. (Б. Рицар)

13.   Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. − 2010. − С. 45–48. (Б. Рицар, Л. Сніцарук)

14.   Система для укладання комп’ютерних версій словників PolyDic ML 3.0: функції та засоби редактора // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. − 2010. −С. 38–42. (Р. Кінаш, Ю. Каличак, О. Мельник)

15.   Термінографічна діяльність ТК СНТТ // Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий наук.-тех. семінар 21–22 січня 2011 р. – Л.: АСВ, 2011. – С. 236–243. (Б. Рицар)

16.   Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 239–254. (Б. Рицар, О. Мацейовська)

17.   Текстове маркування товарів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – № 765 – С. 135–139.

18.   Структура українсько-англійського словника з радіоелектроніки // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ‒ 2014. ‒ С. 26‒31. (Б. Рицар, Л. Сніцарук)

19.   Українсько-англійський словник з радіоелектроніки : понад 60 тис. термінів / За ред. Б. Рицара. – Л. : Колір ПРО, 2015. – 1008 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт № 16) – Диск із електронною версією (Б. Рицар, Л. Сніцарук)

20.   Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 25‒30. (О. Мисак, С. Огерчук)

21.   Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів» // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2017. – № 869. – С. 50–53. (М. Зубков, Р. Микульчик)

22.   Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2018 р. : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – С. 29–37. (Б. Рицар, Р. Микульчик)

23.   Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] [Електронний ресурс] / під ред. Богдана Рицара, Василя Старка. – 2-ге вид., оновл. – 2018. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 16). – Режим доступу : https://e2u.org.ua/dicts/radioelektronika (Б. Рицар, Л. Сніцарук)

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології