ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


      Ваші запитання надсилайте на е-адресу ТК СНТТ:  rytsar@polynet.lviv.ua   tc19ua@gmail.com


 

        1.  ►  Щодо вживання термінів уземлення та заземлення

 

        2.  ►  Як правильно писати: гешування, хешування чи ґешування

 

        3.  ►  Який термін треба вживати: тримальна стіна, несна стіна чи несівна стіна?

 

        4.  ►  Щодо вживання термінів керування, управління, менеджмент і менеджування

 

        5.  ►  Як перекласти на російську мову нові назви вулиць: Заплавна, Запашна, Гречана, ...

 

        6.  ►  Щодо написання назви міста Дніпро російською мовою

 

        7.  ►  Щодо перекладу терміна thread (потік чи нитка)

 

        8.  ►  Щодо розмежування значень прикметників логічний і логіковий

 

        9►  Щодо вживання термінів регістр і реєстр у сучасних українських терміносистемах

 

      10►  Яким правилом сучасної української мови регулюється вживання родового та знахідного відмінків при дієсловах із запереченням

 

      11►  Щодо вживання термінів розробка і розроблення

 

      12►  Щодо вживання термінів довіреність і доручення

 

      13►  Щодо вживання термінів відсоток і процент

 

      14►  Щодо вживання термінів строк і термін. Чи є ці терміни синонімами?

 

      15►  Як правильно писати бутильована вода чи бутельована вода?

 

      16 ►  Щодо вживання термінів екзамен й іспит

 

      17 ►  ...

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології