ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


      Ваші запитання надсилайте на е-адресу ТК СНТТ:  rytsar@polynet.lviv.ua   tc19ua@gmail.com


 

        1.  ►  Щодо вживання термінів «уземлення» та «заземлення»

 

        2.  ►  Як правильно писати: «гешування», «хешування» чи «ґешування»

 

        3.  ►  Який термін треба використовувати: «тримальна стіна», «несна стіна» чи «несівна стіна»

 

        4.  ►  Щодо вживання термінів «керування», «управління», «менеджмент» і «менеджування»

 

        5►  Як перекласти на російську мову нові назви вулиць: Заплавна, Запашна, Гречана, ...

 

        6.  ►  Щодо написання назви міста Дніпро російською мовою

 

        7.  ►  Щодо перекладу терміна thread («потік» чи «нитка»)

 

        8.  ►  Щодо розмежування значень прикметників «логічний» і «логіковий»

 

        9►  Щодо вживання термінів «регістр» і «реєстр» у сучасних українських терміносистемах, зокрема у економічних досліджень

 

      10► ...

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології