ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XVII Наукова конференція СловоСвіт 2022

«Проблеми  української термінології»          

XVII Наукова онлайн-конференція

СловоСвіт 2022

«Проблеми української термінології»

Національний університет «Львівська політехніка»

68 жовтня 2022 року

 

СловоСвіт

 

«Слово – зброя. Як усяку зброю,

його треба чистити та доглядати»

Максим Рильський

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Інформацію про конференцію розміщено на веб-сайті університету https://lpnu.ua/events

 

Конференція пройшла у форматі онлайн із застосуванням програмного засобу Microsoft Teams

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економіки України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

  Організаційний комітет

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Голова оргкомітету

Богдан Рицар

 

Заступник голови оргкомітету

Роман Мисак

 

Члени оргкомітету:

Микола ЗУБКОВ, Ольга Мацейовська, Роман МИКУЛЬЧИК, Олександр Мірошніченко, Валентин ПЕСТЕРНІКОВ

 

  Адреса оргкомітету

 

          

м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, к. 206, 1-й навч. корп. НУ ЛП

 

Національний університет «Львівська політехніка», 1-й навч. корпус, к. 206

 вул. Карпінського, 2-4, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 258-22-56

е-пошта: tc19ua@gmail.com

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

►     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

►     Нормування та стандартування термінології

     Лексикографія та міжмовні зв’язки

►     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

►     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Збірник наукових праць учасників XVII МНЛ СловоСвіт 2022

Програма XVII НК СловоСвіт 2022 «Проблеми української термінології» ; брошура

Збірник наукових праць учасників XVII НК СловоСвіт 2022 «Проблеми української термінології»

 


 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

 

XVII Наукова онлайн-конференція

 

СловоСвіт 2022

 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

6–8 жовтня 2022 р.

Україна, Львів

 


 

 ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

[наверх]

 

Голова програмного комітету

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК19)

 

Заступник голови програмного комітету

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Члени програмного комітету:

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Михайло ГІНЗБУРГ   начальник відділу Науково-дослідного і проєктного інституту транспорту газу, м. Харків

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Галина ГРИНЬ, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Андрій СЛЮЗ, генеральний директор Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Олег Швидкий   генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дос-лідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

 

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства.

        Нормування та стандартування термінології

II.    Лексикографія та міжмовні зв’язки

        Термінологія природничих і гуманітарних знань

 

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

6 жовтня, четвер

10.00–16.00

   Онлайн-реєстрація учасників конференції

 

7 жовтня, п’ятниця

10.00–13.00

   Онлайн-реєстрація учасників конференції

13.00–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Онлайн-реєстрація учасників конференції

17.30–18.00

   Тестова онлайн-зустріч учасників конференції

 

8 жовтня, субота

10.00–13.00

    Відкриття конференції.

    Секційне засідання 1: секція I

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–16.00

    Секційне засідання 2: секція II

16.00–16.15

    Перерва

16.15–17.00

    Підсумкове засідання

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●   Доповідь на секційному засіданні       –    15  хв.

●   Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

Секційне засідання 1

8 жовтня, суботу, 10.00–13.00

[наверх]

 

Відкриття конференції

 

1     Вступне слово голови Програмного комітету конференції, голови ТК СНТТ Б. Рицара

2     Діяльність Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології за 2012–2022 роки (до 30-річчя створення ТК СНТТ)

Богдан Рицар

rytsar@polynet.lviv.ua

Роман Мисак

mrt@polynet.lviv.ua

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Секція I

Теоретичні засади термінознавства

НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

 

 

1.1   Правила вживання компаративів у фахових текстах

Михайло Гінзбург

mychajlo.ginzburg@gmail.com

Інститут транспорту газу, м. Харків

 

1.2  Орфографія чи ортографія?

Ірина Кочан

kim1950@i.ua

Львівський національний університет ім. Івана Франка

 

1.3  Способи запозичування та властиві новотвори в науковій літературі

Ольга Кочерга

Olhakocherga@gmail.com

Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, м. Київ

 

1.4  Доцільність запозичання та правильність запозичин в українській мові

Микола Зубков

zubkov139@ukr.net

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.5  Віддієслівні прикметники та дієприкметники й категорії виду і часу

Виталь Моргунюк

morhun@ukr.net

Університет «Україна», м. Київ

 

1.6  Навчальний посібник «Українське наукове слововживання» як розвиток засобів українськомовного способу мислення

Ігор Ребезнюк

rebeznyuk@ukr.net

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 

1.7  Про пасивні дієприкметники й віддієслівні прикметники

Роман Микульчик

mykulchyk@ukr.net

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.8  Активні дієприкметники в українській загальномовній лексикографії ХХ – початку ХХІ ст. та сучасна мовна практика

Людмила Томіленко

tomilenko@i.ua

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, м. Київ

 

1.9  Щодо українського відповідника англійських термінів compression factor, compressibility factor, Z-factor, real-gas factor

Михайло Гінзбург

mychajlo.ginzburg@gmail.com

Інститут транспорту газу, м. Харків

Овсій Левбарг

olevbarg@gmail.com

ДП «Укрметртестстандарт», м. Київ

 


 

Секційне засідання 2

8 жовтня, субота, 14.00–16.00

[наверх]

 

Секція II

лексикографія та міжмовні зв’язки

Термінологія природничих знань

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

 

 

2.1  Тезаурус як інструмент уніфікування виознак й алгоритмізування створення їх

Ігор Дуцяк

idutsyak@gmail.com

Національний університет «Львівська політехніка»

 

2.2  Словник ВЕСУМ: нові можливості для автоматичного опрацювання української мови

Василь Старко

vasyl_starko@yahoo.com

Український католицький університет, м. Львів

 

2.3  Доцільні напрями вдосконалення професійної термінології цукробурякового виробництва

Сергій Вербицький

tk140@hotmail.com

Олександр Куць

ipr.oleks.andr.kuts@gmail.com

Ольга Козаченко

ipr_standart@ukr.net

Наталія Пацера

iprinform@ukr.net

Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

 

2.4  Базові терміни міжнародного бізнесу: еволюція поняттєвого змісту в нових умовах міжнародної співпраці

Галина Онуфрієнко

galserg1017@gmail.com

Єлизавета Коваленко

lizalimon1505@gmail.com

Національний університет «Запорізька політехніка»

 

2.5  Графін чи графен?

Микола Черпак

n.t.cherpak@gmail.com

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, м. Харків

 

2.6  Футбольна лексика в ідіостилі Тараса й Петра Франків

Ірина Процик

iprotsyk@ukr.net

Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського

 

2.7  Містобудівний зміст термінів для визначання інноваційних об’єктів виробничих територій

Тамара Мазур

tmazur1@ukr.net

Євгенія Король

evgenivankor@ukr.net

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

8 жовтня, субота, 16.15–17.00

[наверх]

 

1   Обговорення пропозицій до ухвали конференції (відповідальний М. Зубков)

2   Прийняття проєкту ухвали конференції

3   Закриття конференції

 

  Ухвала конференції. Підсумки

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

УХВАЛА

XVII Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2022

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, 6–8 жовтня 2022 р.

 

До Верховної Ради

Узгодити термінологію законів, постанов, розпоряджень із чинними національними стандартами на терміни й визначення понять і новою редакцією Українського правопису 2019 року, залучивши фахівців-термінологів Інституту української мови Національної академії наук України, Комітету наукової термінології НАН України та Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економіки та Міністерства освіти і науки України (ТК СНТТ).

 

До Національного органу стандартизації

1.  Розробити нову редакцію ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» з урахуванням чинних національних і міжнародних нормативних документів (НД) та нової редакції Українського правопису 2019 року, залучивши фахівців ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

2.  Розробити новий стандарт ДСТУ 1.11 «Національна стандартизація. Правила експертування проєктів національних нормативних документів», щоб урегламентувати роботи з експертування.

3.  Урахувати вартість робіт із експертування проєктів стандартів на терміни й визначення понять у кошторисах розробляння національних НД, формуючи Програму робіт із національної стандартизації.

4.  Для термінологічного узгодження перекладів міжнародних і європейських стандартів виставити на своєму сайті у вільному доступі розділи «Терміни та визначення понять» чинних національних стандартів.

5.  Оновити та підтримувати в актуальному стані Банк термінів на сайті http://uas.gov.ua.

6.  Міжнародні й регіональні термінологічні стандарти приймати лише методом перекладу.

7.  Відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології при ДП «УкрНДНЦ», залучивши фахівців ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Інституту української мови НАН України й Комітету наукової термінології НАН України.

8.  Унести зміни до ДСТУ 1.5:2015, уточнивши правила викладання вимог до граничних значень (п. 6.1.10) і заповнювання таблиць (п. 6.4.2.5) з урахуванням вимог до кількісних, просторових та часових характеристик процесів.

9.  Відновити видавання науково-технічного журналу «Стандартизація, сертифікація, якість» – єдиного в країні інформаційного джерела такого профілю.

 

До Інституту української мови та Правописної комісії

1.  Надіслати директорові Інституту української мови НАН України проф. П. Гриценкові листа з ухвалою конференції СловоСвіт 2008 та листа від Бюро відділення фізики й астрономії НАН України за підписом академіка-секретаря В. Локтєва від 19 березня 2009 року (№ 59) щодо написання всіх слів, пов’язаних із поняттям магнетизму, через е: магнет, магнетодинаміка, магнетометер тощо (див. Додаток).

2.  Запропонувати внести зміни до чинного правопису (§ 49 п. 5) щодо термінів, які походять від прізвищ: присвійні прикметники писати так само з великої букви.

 

До Кабінету Міністрів

1.  Забезпечити повноцінне функціювання Національної комісії зі стандартів державної мови, виходячи з положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Українські терміни, відібрані Національною комісією зі стандартів державної мови й подані у збірці урядових актів, мають бути обов’язковими для вживання у державних установах. Залучити до цієї праці фахівців-термінологів національної системи стандартизації, зокрема ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Інституту української мови НАН України й Комітету наукової термінології НАН України.

2.  Міністерству економіки України врахувати роботи з експертування НД у «Методиці визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації» (наказ № 1685 від 05.10.2016).

3.  Залучити профільних термінологів до напрацьовування нових нормативно-правових актів з урахуванням національних термінологічних стандартів на терміни та визначення понять, напрацьовань науковців-термінологів Інституту української мови НАНУ, Національної комісії зі стандартів державної мови, технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Комітету наукової термінології НАНУ.

 

До Міністерства освіти і науки

1.   До наказу «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України» № 32 від 15.01.2018 внести зміни щодо засад формування редколегій фахових видань із галузі «Філологічні науки» (код спеціальности 10.02.00 «Мовознавство», 10.02.01 «Українська мова»), знявши вимогу щодо обов’язкових публікацій з української мови у Web of Science Core Collection, Scopus.

2.  Запровадити в середніх спеціальних закладах та ЗВО спецкурси з термінознавства й наукової термінології (наприклад, запропонувати для цього навчальний посібник проф. І. Ребезнюка «Українське наукове слововживання», Львів : СПОЛОМ, 2022. 400 с.).

3.  Запровадити мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників. 

 

До Міністерства оборони

Вернути військам України їхню історичну назву – Суходільні війська України, замість «Сухопутні війська», що не відповідає нормам української мови (ЗСУ воює на суходолі, а не на суші).

 

Чергову XVIII Міжнародну наукову конференцію СловоСвіт 2024 «Проблеми української термінології» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні–жовтні 2024 р.

  

Ухвалено одностайно на підсумковому засіданні конференції СловоСвіт 2022

8 жовтня 2022 р.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології