ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XIV Міжнародна наукова конференція

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2016»          

XIV Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

Національний університет «Львівська політехніка»

29 вересня – 1 жовтня 2016 року

 

СловоСвіт

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Освітній студентський тижневик "Аудиторія"

 

ГОТЕЛІ

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

  Організаційний комітет

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Голова оргкомітету

Богдан Рицар, д.т.н., професор, голова ТК СНТТ

 

Заступник голови оргкомітету

Роман Мисак, с.н.с. Національного університету «Львівська політехніка», відповідальний секретар ТК СНТТ

 

Члени оргкомітету:

Христина БУРШТИНСЬКА, Геннадій ВОЗНЮК, Микола ЗУБКОВ, Олена КУРИЛЯК, Ольга Мацейовська, Віктор МАЦЕЙОВСЬКИЙ, Роман МИКУЛЬЧИК, Анатолій МІЩЕНКО, Леонід СНІЦАРУК

 

  Адреса оргкомітету

 

          

головний корпус НУ "Львівська політехніка" вул. С. Бандери, 12

 

Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, к. 237

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

►     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

     Лексикографія та міжмовні зв’язки

►     Нормування та стандартування термінології

►     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

►     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ПРОГРАМА XIV МНК "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016"

 

Програма XIV МНК «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

 


 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

 

XIV Міжнародна наукова конференція

 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

СловоСвіт 2016

 

П Р О Г Р А М А

 

 

«Якби ти знав, як много важить слово...»

І. Франко

 

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.

Україна, Львів

 


 

 Програмний комітет

XIV Міжнародної наукової конференції

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2016

[наверх]

 

 

Голова програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

 

Заступник голови програмного комітету:

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

 

Члени програмного комітету:

Леонід Віткін, директор Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Олег Герасимюк, в. о. генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Григорій Грабович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Дмитро Сазонов, в. о. генерального директора Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки

II.    Термінологія природничих знань

III.   Термінологія гуманітарних знань

 

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

29 вересня, четвер

08.30–18.30

   Реєстрація учасників (к. 237, ТК СНТТ)

 

30 вересня, п’ятниця

09.30–12.30

   Пленарне засідання (авд. 204)

12.30–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Секційні засідання: секції I (авд. 204), II (авд. 226), III (авд. 217)

 

1 жовтня, субота

09.30–13.00

    Секційні засідання: секції II (авд. 226), III (авд. 217)

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–15.00

    Підсумкове пленарне засідання (авд. 204)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●   Доповідь на пленарному засіданні     –   20 хв.

●   Доповідь на секційному засіданні       –   10 хв.

●   Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

30 вересня, 9.30–12.30, авд. 204

[наверх]

світлини

 

1.   Відкриття конференції

2.   Вітальне слово в. о. генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Олега Герасимюка

3.   Terminology and multilingual product masterdata management

Христіян Ґалінскі

Міжнародний інформаційний термінологічний центр Infoterm, м. Відень, Австрія

4.   Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

5.   Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії – нагальне завдання сьогодення

Віктор Яворський

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики імені М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

7.   Про «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник»

Любов Петрух

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8.   До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

9.   Український Мойсей (до 160-річчя від уродин Івана Франка)

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

Секція I.

Теоретичні засади термінознавства

лексикографія та міжмовні зв’язки

[наверх]

світлини

 

  Керівники:

     Ірина Кочан   д. філол. н., проф.

     Михайло Гінзбург  д. т. н., проф.

  Секретарі:

     Виталь Моргунюк   к. т. н., с. н. с.

     Людмила Бондарчук   ст. викл.

 

Секція I. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 204

 

1.   Посібники з термінознавства й навчальний процес

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

2.   Особливості формування курсу «Основи термінознавства: роздуми»

Ніна Філіппова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

3.   Уживання українських дієприкметників і перекладання російських «причастий»

Виталь Моргунюк

Університет «Україна», м. Київ

Микола Зубков

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

 4.    Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попередніх поколінь (на підставі аналізу «Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України»)

Олена Южакова

Одеська національна академія харчових технологій

Варвара Гура

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

5.   Вихід у світ «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Марія Джура

Роксолана-Юстина Перхач

Національний університет «Львівська політехніка»

6.    Терміни на позначення орґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Оляна Михалик

Марія Коваленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

7.    Терміни на позначення біоорґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Оляна Михалик

Леся Кукуруза

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8.    Лікарські рослини у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Леся Шелепетень

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9.    Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура

Роман Мисак

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

Оксана Мисак

Софія Огерчук

ВНКЗ ЛОР «Інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського», м. Львів

10. Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання

Юлія Дев’ятко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

11. Методика й технологія укладання «Японсько-українського словника» І. Бондаренка

Анна Дмитрук

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вероніка Дмитрук

Національний університет «Львівська політехніка»

12.  Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту)

Людмила Бондарчук

Львівський національний аграрний університет

 


 

Секція ІІ

Термінологія природничих знань

[наверх]

світлини

 

  Керівники:

     Ігор Ребезнюк   д. т. н., проф.

     Геннадій Вознюк   к. філол. н., доц.

  Секретарі:

     Ірина МЕНТИНСЬКА   ст. викл.

     Лілія Харчук   викл.

 

Секція II. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 226

 

1.   Похідники від термінів тріади: ліс – дерево – деревина

Ігор Ребезнюк

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

2.   Терміни та номінації людини в лісівничій галузі: лінгвокультурологічний аспект

Людмила Марчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Антон Косовський

ДП «Рава-Руський лісгосп»

3.   Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва

Олена Бурковська

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.    Нафтохімічне термінотворення в історичному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми

Євген Кобилянський

Богдан Ярмолюк

Юрій Іщук

Світлана Коваленко

Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної проми-словості МАСМА, м. Київ

5.    Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії

Євген Кобилянський

Богдан Ярмолюк

Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної проми-словості МАСМА, м. Київ

6.    Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості)

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

7.    Щодо різноманіття формулювання поняття «альтернативні палива»

Сергій Бойченко

Лариса Черняк

Національний авіаційний університет, м. Київ

8.    Деякі матеріалознавчі терміни-означення

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

9.    Явище полісемії в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10.  Полісемія в українській електроенергетичній термінології

Зоряна Куньч

Лілія Харчук

Національний університет «Львівська політехніка»

11.  Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології

Ірина Ментинська

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція II. Засідання 2.

1 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 226

 

12.  Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації

Геннадій Вознюк

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

13.  Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології

Тетяна Конівіцька

Національний університет «Львівська політехніка»

14.  Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Володимир Зубченко

Юлія Мішура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.  Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

16.  Як парость виноградної лози плекайте мову ...

Ірина Головко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

17. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові

Галина Германович

Львівський національний університет імені Івана Франка

18.  Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії

Тетяна Луковенко

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

19. Явище детермінологізації в українській анатомічній термінології

Валентина Лисенко

м. Запоріжжя

20.  Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст.

Тетяна Файчук

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ

21. Значення метафори у розвитку географічної термінології

Мирослава Влах

Львівський національний університет імені Івана Франка

 


 

Секція III

Термінологія гуманітарних знань

[наверх]

світлини

 

  Керівники:

     Ірина ФАРІОН   д. філол. н., доц.

     Ігор ДУЦЯК   д. філос. н., проф.

  Секретарі:

     Софія Булик-Верхола   к.філол.н., доц.

     Галина Городиловська   к. філол. н., ст. викл.

 

Секція III. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 217

 

1.   Аналізування проблеми дефініювання неясних понять

Ігор Дуцяк

Національний університет «Львівська політехніка»

2.   символ vs образ: до питання термінологічної варіативності

Соломія Альбота

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст.

Дарія Якимович-Чапран

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.    Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя

Ірина Козелко

Львівський національний університет імені Івана Франка

5.   Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

6.   Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики

Оксана Чуєшкова

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

7.    Структурне моделювання термінів цивільного права в українській та польській мовах

Магдалена Єж

Варшавський університет, Польща

8.    Сучасна українська ракетно-артилерійська термінологія: структурний аналіз

Клавдія Панасюк

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

9.   Термінологічна норма в царині архітектури

Олена Кучеренко

Харківський національний університет будівництва та архітектури

10.  Порівняльний аналіз містобудівного змісту термінів «промислово-сельбищний район» – «технополіс»

Тамара Мазур

Євгенія Король

Національний університет «Львівська політехніка»

11.  Терміни минулого живуть для майбутнього (час боїтьсяпірамід протягом 5 тисяч років)

Анатолій МІЩЕНКО

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція III. Засідання 2.

1 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 217

 

12. Антонімічні відношення в українській музичній термінології

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

13. Про «Підручний глосарій церковної термінології» Роми М. Гайди

о.-др Роман РИЦАР

м. Оттава, Канада

14.  Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа

Наталія Поліщук

Рівненський державний гуманітарний університет

15. «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття

Ірина Процик

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

16. Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя

Руслана Жангазінова

Львівський національний університет імені Івана Франка

17. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

18. Лексико-стилістичні та термінологічні особливості роману «451 градус за Форенгейтом» Рея Бредбері

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

19. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука

Галина Городиловська

Національний університет «Львівська політехніка»

20.  Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу

Ганна Сивокінь

Яніна Мар’янко

Тетяна Картель

Олена Зайцева

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 


 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1 жовтня, субота, 14.00–15.00, авд. 217

[наверх]

світлини

 

1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції

 

  У Х В А Л А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УХВАЛА

XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.

 

1.  Звернутись до Міністерства освіти і науки України із пропозиціями:

1.1 Утворити при Правописній комісії робочу групу з науковців (на безоплатних засадах) для розв’язання проблемних мовних питань науково-технічної термінології.

1.2 Запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу всіх текстів підручників і посібників для середньої, середньо-спеціальної та високої школи.

 

2.  Рекомендувати підкомітетові «Хімія» ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ) внести такі зміни й доповнення до ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення»:

2.1 Повернути традиційні українські назви хемічних елементів, подаючи у другій позиції їхні латинізовані назви.

2.2 Відновити написання термінів «хемія», «хемік», «хемікат», «хемічний» та їхніх похідників.

 

3.  Звернутись до ДП «УкрНДНЦ» із пропозиціями:

3.1 Відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології, що діяла на початку двотисячних років при Держстандарті України.

3.2 Забезпечити доступ усієї наукової спільноти до чинних термінологічних стандартів та підтримувати актуальний стан Національного банку термінів на своєму сайті.

 

4.  Доручити ТК 19 розробити нову редакцію ДСТУ 2439, урахувавши рекомендації п. 2, і подати її до ДП «УкрНДНЦ» відповідно до Плану робіт з національної стандартизації на 2017 р.

 

5.  Доручити Голові програмового й організаційного комітетів конференції СловоСвіт 2016, Голові ТК 19 проф. Б. Рицару звернутися до Заступника Міністра освіти і науки України проф. М. Стріхи та Директора Інституту української мови НАН України проф. П. Гриценка з листом щодо пропозицій, викладених у п. 2 цієї Ухвали.

 

6.  Чергову XV Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2018 р.

      

Ухвалено одностайно на підсумковому засіданні конференції 1 жовтня 2016 р.

 

 

За дорученням учасників конференції

голова програмового й організаційного комітетів                                                                                 Б. Рицар

 

 

  Про нас пишуть

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Прес-служба ДП «Львівстандартметрологія»

Вівторок, 04 жовтня 2016 13:12

 

ФАХІВЦІ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В XІV МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

29 вересня – 1 жовтня 2016 року в приміщенні Національного університету «Львівська політехніка» відбулась XІV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016».

Організаторами наукової конференції були: Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Національний університет «Львівська політехніка», Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

У роботі конференції брали участь близько 50 провідних українських та зарубіжних науковців, філологів, термінологів, інженерів. Тематика заходу охопила теоретичні та практичні питання сучасної українській термінології, а саме: теоретичні засади термінознавства та лексикографії; лексикографія та міжмовні зв’язки; нормування та стандартизація термінології; термінологія природничих знань (фізична, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо); термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо).

Урочисто відкрив пленарне засідання конференції голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України Богдан Рицар, який озвучив про присвяту конференції 25-й річниці проголошення Незалежності України та 160-річчю з дня народження Івана Франка, а також проінформував присутніх про практичне втілення в життя напрацювань і ухвалень попередніх конференцій, небайдужість до проблем української мови не лише учасників заходу в Україні, а й з діаспори, які регулярно видають різноманітні словники. Також, він наголосив, що термінологія є базою усіх наук, адже, ніхто не може займатися наукою, не володіючи тією чи іншою термінологією. 

З вітальним словом та доповіддю виступив заступник з питань метрології в.о. генерального директора ДП «Львівстандартметрологія» Ігор Щур, який детально зупинився на змінах, які відбулися у системі технічного регулювання та перспективи її реформування до 2020 року.

За підсумками проведення конференції було прийнято ухвалу, спрямовану на вирішення актуальних проблем покращення стану української фахової мови і термінології, враховуючи пропозиції учасників щодо розроблення та впровадження термінологічних стандартів, видання та перевидання термінологічних словників тощо.

 

http://www.semesta.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1785:-lr-xv-&catid=1:2010-04-18-12-38-13&Itemid=3

 


 

Як творять українську термінологію, а вона — реформує Україну

 

Ці люди — учасники міжнародної наукової конференції «СловоСвіт» — дбають про те, як правильно українською мають «говорити» різні наукові галузі. Минулого тижня, 29 вересня — 1 жовтня, у Львівській політехніці ця знана конференція відбулась учотирнадцяте — під назвою «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016».

 

           

 

14 конференцій — це вже історія: можна заводити літопис. Ми розпочали в 1992 році, на наступний рік після проголошення незалежності нашої держави. Україні 25 років — і цій даті — одна з присвят нашої конференції. Крім того, в нас є ще одна кругла дата

— 160-річчя з дня народження нашого Мойсея. І мотто конференції сьогодні — Франкові слова «Якби ти знав, як много важить слово...»: як важливо знати те слово, втілюва­ти його у фахову, науково-технічну термінологію і т.д. Якщо проаналізувати 24 роки нашої діяльності, то я повторю те, про що, зрештою, говорю на кожній конференції: наша держава не дуже переймається справами термінології... Але нам — своє робить, — такими словами відкрив конференцію Богдан Рицар, голова її програмного комітету, очільник Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Мінекономрозвитку і торгівлі та МОН.

Богдан Євгенович згадав також, що на початках конференція збирала більше учасників (перша — десь понад 200 осіб), нині ж менше. Однак це поважні досвідчені фахівці. Цьогоріч до заходу долучились термінологи-філологи, інженери — з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Кам’янця-Подільського, Миколаєва, інших міст України, а також з-за кордону, із Польщі, Канади, США, Австрії. Вони мали нагоду представити свої напрацювання у трьох секціях: «Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки», а також «Термінологія природничих знань» (фізична, хіміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільсько­господарська, лісівнича, інші галузі) і «Термінологія гуманітарних знань» (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо).

Пленарне ж засідання наукової зустрічі розпочав заступник генерального директора з питань метрології ДП «Львівстандартметрологія» Ігор Щур: говорив про зв’язок термінознавства із процесом реформування системи технічного регулювання (розроблення і впровадження нових технічних регламентів, стандартів), що пов’язаний зокрема з інтеграцією України з економічним і правовим простором Євросоюзу і націлений на гармонізацію з європейськими та міжнародними нормативними документами. Професор Михайло Гінзбург з Інституту транспорту газу (Харків) доповів про правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах. Поміж інших на пленарному засіданні виступили й львівські політехніки, зокрема професор Віктор Яворський (ІХХТ) запропонував тему «Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії — нагальне завдання сьогодення», а голова університет­ського Товариства «Просвіта», професор Христина Бурштинська (ІГДГ) — доповідь «Український Мойсей (до 160-річчя) від уродин Івана Франка» (із текстом можна ознайомитись у минулому числі «Аудиторії»).

За рекомендацією редколегії виголошені доповіді буде опубліковано у Збірнику наукових праць учасників конференції або у Віснику Львівської політехніки — серія «Проблеми української термінології» — та розміщено на інтернет-сторінці Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології.

 

Ірина ШУТКА

Аудиторія: освітній студентський тижневик. – № 28 (2948). – 6–12 жовтня 2016. – С. 3, 6

 


 

Богдан Рицар: «Свідомі люди приходять не задля вигоди»

 

У НУ «Львівська політехніка» відбулась XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016». Працювали секції: «Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки»; «Термінологія природничих знань»; «Термінологія гуманітарних знань»

 

Серед активних доповідачів – Михайло Гінзбург (Інститут транспорту газу, м. Харків), Ольга Кочерга (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, м. Київ), Любов Петрух (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), Віктор Яворський (Національний університет «Львівська політехніка»), Олена Южакова (Одеська національна академія харчових технологій), Христина Бурштинська (Національний університет «Львівська політехніка»), Роман Мисак (Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів), Ірина Кочан (Львівський національний університет імені Івана Франка). Йдеться про те, щоб нагадати МОН України – потрібно негайно створити Правописну комісію, яка мала б бути вагомим осередком для розвитку української термінології. Ось кілька тем, з якими виступили науковці: «Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії - нагальне завдання сьогодення», «Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук», «Посібники з термінознавства й навчальний процес», «Вихід у світ „Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника"», «Аналізування проблеми дефініювання неясних понять», «Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах».

Розмовляємо з головою Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України, а також - головою програмного та організаційного комітетів XIV Конференції Богданом Рицарем.

– Ваші враження від Конференції...

Загальне враження позитивне. Наші конференції потроху старіють, замало молоді. Переважно учасниками є пасіонарії від термінології – фахівці та філологи, серед яких є навіть учасники перших конференцій СловоСвіт. Ці люди займаються лексикографією, укладають словники, досліджують різні проблемні питання термінології у фахових царинах знань не задля якоїсь власної вигоди. Вони розуміють важливість цієї справи. Зрештою, на них і тримаються наші конференції. Але прикро також, що ухвали наших конференцій не мають очікуваного поступу – наші звернення, які надсилаємо до різних інституцій, ігноруються. Нас не чують. Наприклад, пропозиція багатьох конференцій СловоСвіт щодо відкриття Міністерством освіти спеціальності «термінологія» досі «лежить у шухляді». Так само досі (вже майже 7 років) не працює Правописна комісія. Щоправда, сьогодні чув від колег із Києва, що надія є, що з новим міністром освіти ця справа зрушиться з мертвої точки. Тож в ухвалі цієї конференції пропонуватимемо залучити до новоствореної комісії наших відомих фахових термінологів, які мають свої прогресивні підходи, – Ольгу Кочергу та Михайла Гінзбурга.

– Як взагалі виникла ідея проводити такі термінологічні конференції?

– То цікава історія. Ідея виникла в купе потяга, у якому на запрошення Тараса Кияка їхали до Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича на наукову конференцію «Питання стандартизації, інтернаціоналізації та автоматизації перекладу термінологічних одиниць» філологи Таміла Панько й Ірина Кочан та інженери Володимир Літинський і Богдан Рицар. Коли пані Таміла сказала – чому б нам в університеті не організувати термінологічну конференцію, то я додав - і саме з науково-технічної термінології. Але тоді - у Львівській політехніці. Заперечень не було. А коли на пленарному засіданні я про це натякнув, Тарас Кияк, який хвалився привезеним з Канади «Словником чужослів. Знадібки» Петра Штепи сказав: якщо ми організуємо таку конференцію у Політехніці, то він обіцяє цей словник нам подарувати. Так і сталося, але отримали ми його аж на 3-й конференції, бо він щоразу про це забував...

– А коли це було?

– Це було в 1991 році. А спонукало мене те, що з 1989 на радіофакультеті політехніки за моєю ініціативою запрацював від «Просвіти» термінологічний семінар, на якому ми дискутували про різні проблеми радіотехнічної термінології. А така потреба була на часі ще й тому, що ми з моїм колегом Костьою Семенистим працювали над укладанням першого російсько-українського словника з радіоелектроніки.

– Тоді починалася так звана горбачовська відлига?

 Саме так. Згодом (здається, у 1990) з’явився «Короткий російсько-український словник з електротехніки» Володимира Перхача, який під ту пору очолював видавничо-методичну комісію Львівської політехніки. До речі, в укладанні цього словника, чималу працю вклав Андрій Воробкевич.

– І що було далі?

– Коли я розповів Володимиру Перхачу про ідею провести термінологічну конференцію в Політехніці, він промовив свою улюблену фразу – «то ж до праці...»! І відтоді все почалося... 1992 рік був для нас надзвичайно важким: крім підготовчої роботи над першою термінологічною конференцією, майже з нуля створювався Держстандарт України, а отже й його комітети, серед яких (а це вже було точно з нуля) і Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ), який нам вдалося започаткувати саме на базі Львівської політехніки. ТК СНТТ тоді очолив Володимир Перхач, і тільки десь через рік-півтора половину функцій Комітету було передано Київському політехнічному інсти­тутові. Але це вже інша історія...

– Хто були учасниками перших конференцій?

– Очевидно, що ними були всі, кому не байдужі мовні проблеми в різних царинах знань. Це інженери, науковці, працівники різних організацій, філологи з різних куточків України. Цікаво, що відразу цей форум термінологів набув статусу міжнародного до нас «зліталися наче журавлі з далеких країв» фахівці з української діаспори: США, Канади, навіть Венесуели, а з Європи Польща, Швейцарія, Угорщина, Австрія, а також з Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану... До речі, учасник 4-ї конференції СловоСвіт96 інженер із Лос-Анджелеса Тимотей Балабан своїм «Англійсько-українським словником-довідником інженерії довкілля» (над яким мені тоді довелося добре попітніти) започаткував у 2000 році термінографічну серію СловоСвіт. У цій серії цього року нарешті вийшов за № 16 «Українсько-англійський словник з радіоелектроніки» (укладачі Б. Рицар, Л. Сніцарук, Р. Мисак), над яким ми працювали (щоправда, з деякими перервами) добрих 20 років.

– А як запрацював новостворений ТК СНТТ?

– Це був просто неймовірний період становлення, бо у нас нічого не було, з чого можна було б почати, крім ГОСТів. їх треба було не тільки перекласти українською, але й переробляти, удосконалювати застарілі, а також розробляти нові Державні стандарти України (ДСТУ) і, зокрема, на терміни та їх визначення. Якби не Фонд Карла Поппера, який тоді очолював Богдан Гаврилишин (а він виявився родичем Євгена Шморгуна), було би нам дуже скрутно. Тож за кошти цього Фонду ми з паном Євгеном вирушили до Женеви, де в організаціях 150 та ІЕС закупили міжнародні стандарти і привезли їх до України. Перед тим як потрапити до цих організацій, ми відвідали посольство України. Воно тоді було на території посольства колишнього Радянського Союзу, яке займало в центрі Женеви величезну територію (там зараз посольство Росії). У це тепер навіть важко повірити – наше посольство в 1992 році містилося в невеличкій кімнаті (а посольство Білорусі, до речі, мало поруч кімнатку під сходами).

– Словом, розпочалося?

– Так. Це був просто бум, коли ці стандарти потрапили до Політехніки, і ми розпочали роботу над ДСТУ вже як ТК 19 Держстандарту України. Як тепер пам'ятаю, у кабінеті Володимира Перхача не було місця де сісти, бо на наш заклик розробляти українські термінологічні стандарти від­гукнулося дуже багато фахівців з багатьох міст України.

 І тоді Ви розкрутили всю цю справу з термінологією?

 Саме так. По дорозі до Женеви ми у Відні відвідали Міжнародний інформаційний термінологічний центр Infoterm, який очолював Хрістіан Ґалінскі. Згодом наш ТК СНТТ став членом цієї організації, а його директор - учасником кількох конференцій СловоСвіт. До речі, сьогодні ТК СНТТ є також членом ISO.

 Що Вас нині найбільше турбує?'

 Що відходять пасіонарії -з чого я й починав нашу розмову. А влада не чує наших звертань, які ми кожного разу формулюємо в ухвалах. В історії конференцій СловоСвіт можу згадати тільки два випадки уваги з боку влади - слово-привітання до учасників 1-ї конференції Ігоря Юхновського, який тоді очолював Народну Раду у Верховній Раді, пошкодувавши, що не може бути її учасником, та слово-привітання Івана Дзюби, коли він був в уряді. Після 1-ї далі щороку відбувалися 2-а і 3 конференції. Тоді це було дуже на часі.

 А потім - вже через два роки?

 Так. Але мушу зазначити, що за перші кілька років незалежності України 1992−1996 рр. завдяки потужному патріотичному піднесенню фахівців з різних царин знань нам вдалося розробити понад .600 українських стандартів. Це, без перебільшення, був безпрецедентний факт в історії стандартизації науково-технічної термінології.

 Пане Богдане! Ви зі своїми колегами - молодці, що Вам вдалося розпочати і здійснювати таку важливу для української науки, мови і України справу. Дай Вам, Боже!

 Дякую.

 

Спілкувався Богдан Залізняк, керівник Прес-центру наукової журналістики ЗНЦ НАН України і МОН України, член НСП України та НСЖ України

 За вільну Україну плюс. − № 49. − 15 грудня 2016 року. − с. 3.


  підсумки

 

Рицар Б., Зубков М.  ХIV Міжнародна термінологічна конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016» // Стандартизація, сертифікація, якість, 2016. – № 6 (103). – С. 83–85.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології