ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XVI Міжнародна наукова конференція СловоСвіт 2020

«Проблеми  української термінології»          

XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція

СловоСвіт 2020

«Проблеми української термінології»

Національний університет «Львівська політехніка»

13 жовтня 2020 року

 

СловоСвіт

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Освітній студентський тижневик "Аудиторія"

інформацію про конференцію розміщено на веб-сайті університету http://science.lpnu.ua/slovosvit

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

  Організаційний комітет

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Голова оргкомітету

Богдан Рицар

 

Заступник голови оргкомітету

Роман Мисак

 

Члени оргкомітету:

Микола ЗУБКОВ, Олена КУРИЛЯК, Ольга Мацейовська, Роман МИКУЛЬЧИК, Олександр Мірошніченко, Валентин ПЕСТЕРНІКОВ

 

  Адреса оргкомітету

 

          

м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, к. 206, 1-й навч. корп. НУ ЛП

 

Національний університет «Львівська політехніка», 1-й навч. корпус, к. 206

 вул. Карпінського, 2-4, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

►     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

►     Нормування та стандартування термінології

     Лексикографія та міжмовні зв’язки

►     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

►     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Програма XVI МНК «Проблеми української термінології»

Програма XVI МНК СловоСвіт 2020 «Проблеми української термінології»

 


 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

 

XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція

 

СловоСвіт 2020

 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

«Слово – то мудрости промінь,

слово – то думка людська»

Леся Українка

1–3 жовтня 2020 р.

Україна, Львів

 


 

 ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

[наверх]

 

Голова програмного комітету

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК19)

 

Заступник голови програмного комітету

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Члени програмного комітету:

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Галина ГРИНЬ, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Анатолій Загородній, директор Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, голова Комітету наукової термінології при президії НАН України, м. Київ

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Ганна ЛІСІНА, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Андрій СЛЮЗ, генеральний директор Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

 

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства.

        Нормування та стандартування термінології

        Лексикографія та міжмовні зв’язки

II.    Термінологія природничих знань

        Термінологія гуманітарних знань

 

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

1 жовтня, четвер

10.00–16.00

   Онлайн-реєстрація учасників конференції

 

2 жовтня, п’ятниця

10.00–13.00

   Онлайн-реєстрація учасників конференції

13.00–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Секційне засідання 1: секції I, II

 

3 жовтня, субота

10.00–13.00

    Секційне засідання 2: секції III, IV, V

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–16.00

    Підсумкове засідання

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●   Доповідь на секційному засіданні       –    10–15  хв.

●   Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

Секційне засідання 1.

I. Теоретичні засади термінознавства

II. НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

[наверх]

 

  Керівники:

     Михайло Гінзбург   д. т. н., професор

     Ігор Дуцяк   д. філос. н., професор

  Секретар

     Микола Зубков   м. н. с.

 

Секції I, II.

2 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.00

 

1.         Відкриття конференції

 

               

 

2.I.       Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами

      Михайло Гінзбург

      mychajlo.ginzburg@gmail.com

      Інститут транспорту газу, м. Харків

 

3.I.       Аналізування можливости творення віддієслівних іменників нанє, ‑тє на позначення наслідку дії

      Ігор ДУЦЯК

      idutsyak@gmail.com

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

4.I.       Колір і термінолексика

      Ірина КОЧАН

      kim1950@i.ua

      Львівський національний університет імені Івана Франка

 

5.I.       Новий правопис і задавнені правописні проблеми термінології

      Ольга Кочерга

      olhakocherga@gmail.com

      Інститут теоретичної фізики імені М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

 

6.I.       Культурно-ментальний вплив на формування термінології (на матеріалі «Словника математичної термінології» Ф. Калиновича)

      Зоряна Куньч

      zoriana.y.kunch@lpnu.ua

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

7.I.       Функційно-семантичний потенціал українських термінів – віддієслівних іменників зі значенням дії

      Олена Пчелінцева

      pchele@gmail.com

      Черкаський державний технологічний університет

 

8.I.       Значина мовознавчої праці Святослава Караванського «Секрети української мови»

      Олена Южакова

      uzhakoff@te.net.ua

      Одеська національна академія харчових технологій

 

              

 

9.II.     Редагування утямкових текстів відповідно до ДСТУ 3966 та українськомовного способу мислення

      Виталь МОРГУНЮК

      morhun@ukr.net

      м. Київ

      Микола ЗУБКОВ

      zubkov139@ukr.net

      Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології,

      Національний університет «Львівська політехніка»

      Ігор РЕБЕЗНЮК

      rebeznyuk@ukr.net

      Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 

10.II.   Експертування проєктів ДСТУ на терміни та визначення понять щодо вимог ДСТУ 3966: погляд експерта

      Роман МИКУЛЬЧИК

      mykulchyk@ukr.net

      Національний університет «Львівська політехніка»,

      Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

11.II.   Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація

      Богдан РИЦАР

      rytsar@polynet.lviv.ua

      Роман МИСАК

      roman.t.mysak@lpnu.ua

      Національний університет «Львівська політехніка»,

      Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

              

 


 

Секційне засідання 2

III. лексикографія та міжмовні зв’язки

IV. Термінологія природничих знань

V. ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

[наверх]

 

  Керівники:

     Ігор Карівець   д. філос. н., доцент

     Богдан Шуневич   д. пед. н., професор

  Секретар

     Соломія Альбота   к. філол. н., доцент

 

Секції III, IV, V.

3 жовтня, субота, 10.00–13.00

 

1.III.   Стан та основні напрями сучасного українського філософського перекладу

      Ігор Карівець

      ihor.v.karivets@lpnu.ua

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

              

 

2.III.   Особливості транскрипції японських слів у працях Степана Левинського

      Мирон Федоришин

      myfedo@polynet.lviv.ua

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

3.III.   Українські відповідники японських ономатопей терміносистеми реклами парфумерно-косметичних виробів

      Анна Дмитрук

      dzihikosan@gmail.com

      Університет Ямаґуті, Японія

      Вероніка Дмитрук

      dmytruk15@gmail.com

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

4.III.   Особливості перекладу термінів під час розробляння стандартів в авіаційній галузі

      Інна Горбатова

      seprogroup@ukr.net

      Сергій Бойченко

      chemmotology@ukr.net

      Ірина Шкільнюк

      i_shkilniuk@ukr.net

      Ірина Будзинська

      budzynska.irina@gmail.com

      Національний авіаційний університет, м. Київ

 

5.III.   Англійсько-українська аерокосмічна лексика та її розвиток

      Андрій Медведів

      amedvediv@gmail.com

      Міннеаполіс, США

 

               

 

6.III.   Українська військова термінографія: історія, стан, перспективи

      Клавдія Панасюк

      Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

 

7.III.   Лексикографічні праці науковців Львівського національного аграрного університету

      Богдан Шуневич

      bshunev@gmail.com

      Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

 

8.III.   Онлайн-версія «Російсько-українського словника складної лексики» С. Караванського на r2u.org.ua

            презентація

      Василь Старко

      vasyl_starko@yahoo.com

      Український католицький університет, м. Львів

 

9.IV.   Системні явища в українській термінології лісівництва

      Олена Бурковська

      olenochka444@ukr.net

      Хмельницький політехнічний коледж

      Національного університету «Львівська політехніка»

 

              

 

10.IV.  Термінологічне забезпечення процесів, устатковання та продуктів тонкого подрібнення м’ясної сировини

      Сергій Вербицький

      tk140@hotmail.com

      Лариса Борсолюк

      larisaborsoluk@gmail.com

      Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

 

11.IV.  Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-, масто- та груди в сучасній українській мові

      Галина Германович

      germanovich_galina@i.ua

      Львівський національний університет імені Івана Франка

 

12.IV.  Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані

      Володимир Зубченко

      vp.zubchenko@gmail.com

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

              

 

13.IV.  Агентивні назви у «Словнику технічної термінології» І. Шелудька, Т. Садовського

      Людмила Сидоренко

      milasidorenko2@gmail.com

      Черкаський державний технологічний університет

 

14.IV.  Поліеквівалентні терміни: термінографічний виклик

      Ніна Філіппова

      nina.filippova@nuos.edu.ua

      Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

 

15.IV.  Особливості метафоризації економічних термінів у сучасних масмедіях

      Галина Чорновол

      G-Chornovol@ukr.net

      Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

16.V.   Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз

      Соломія Альбота

      solomie4ka@gmail.com

      Національний університет «Львівська політехніка»

 

17.V.   Особливості функціювання українських музичних термінів у наукових, публіцистичних і рекламних текстах

      Ольга Павлова

      olgapavlova52@ua.fm

      Рівненський державний гуманітарний університет

 

18.V.   Теоретична концептуалізація української спортової терміносистеми

      Юрій Самсон

      ysamson@ukr.net

      Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, м. Київ

 

19.V.   Мова – душа народу

      Богдан Слабий

      bslabyj@maine.edu

      Університет Штату Мийн, м. Ороно, США

 


 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

3 жовтня, субота, 14.00–16.00

[наверх]

 

1.   Обговорення пропозицій до ухвали конференції

2.   Прийняття проєкту ухвали конференції

3.   Закриття конференції

 

  Ухвала конференції. Підсумки

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

УХВАЛА

XVI Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2020

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, 1–3 жовтня 2020 р.

 

До Верховної Ради

Увідповіднити термінологію законів, постанов і розпоряджень із чинними національними термінологічними стандартами на терміни та визначення понять, напрацьованнями науковців-термінологів Інституту української мови НАНУ, технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Комітету наукової термінології НАНУ та новою редакцією Українського правопису 2019 року.

Залучати профільних фахівців-термінологів до опрацьовування нових законодавчих актів і документів.

 

До Національного органу стандартизації

1.  Основоположний нормативний документ (далі – НД) на правила розробляння національних термінологічних стандартів ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» потребує розроблення нової редакції з урахуванням чинних національних і міжнародних НД та нової редакції Українського правопису 2019 року.

2.  Розробити нову редакцію базового ДСТУ 1.11:2004 «Національна стандартизація. Правила експертування проєктів національних нормативних документів», щоб урегламентувати роботи з експертування.

3.  Урахувати вартість робіт із експертування проєктів стандартів на терміни й визначення понять у кошторисах розробляння національних НД під час формування Програми робіт із національної стандартизації.

4.  З метою термінологічної узгоджености перекладів міжнародних і європейських стандартів рекомендуємо запровадити практику ISO й виставити на своєму сайті у вільному доступі розділи «Терміни та визначення понять» чинних національних стандартів.

5.  Підтримувати в актуальному стані Банк термінів на сайті http://uas.org.ua.

6.  Міжнародні й регіональні термінологічні стандарти приймати лише методом перекладання.

7.  Відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології при ДП «УкрНДНЦ», залучивши фахівців ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Інституту української мови НАН України й Комітету наукової термінології НАН України.

 

До Інституту української мови та Правописної комісії

Терміни, що походять від прізвищ, писати так само, як і прізвища: присвійні прикметники писати з великої букви.

 

До Кабінету Міністрів

1.  Забезпечити повноцінне функціювання Національної комісії зі стандартів державної мови виходячи з положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Українські терміни, відібрані Національною комісією зі стандартів державної мови й наведені у збірці урядових актів, мають бути обов’язковими для вживання державними установами. Залучити до цієї праці фахівців-термінологів ДП «УкрНДНЦ», зокрема ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Інституту української мови НАН України й Комітету наукової термінології НАН України.

2.  Урахувати роботи з експертування НД у «Методиці визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації» (наказ № 1685 від 05.10.2016).

3.  Залучити профільних термінологів до опрацьовування нових законодавчих актів і документів з урахуванням національних термінологічних стандартів на терміни та визначення понять, напрацювань науковців-термінологів Інституту української мови НАНУ, Національної комісії зі стандартів державної мови, технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія», Комітету наукової термінології НАНУ

 

До Міністерства освіти і науки

1.   До наказу «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України» № 32 від 15.01.2018 внести зміни щодо засад формування редколегій фахових видань із галузі «Філологічні науки» (код спеціальности 10.02.00 «Мовознавство», 10.02.01 «Українська мова»), знявши вимогу щодо обов’язкових публікацій із мовознавства у Web of Science Core Collection, Scopus.

2.  Забезпечити неухильне ведення навчального процесу українською мовою в усіх середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.

3.  Запровадити спецкурси з термінознавства й наукової термінології в освітній практиці вишів.

4.  Запровадити мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників.

 

До Міністерства оборони

Повернути Сухопутним військам України їхню історичну назву – Суходільні війська України. Назва Сухопутні війська не відповідає нормам української мови, оскільки цьому виду ЗСУ призначено вести бойові дії на суходолі, а не на «суші».

 

До фахівців і редакторів

Рекомендуємо в українській термінології та фахових текстах не вживати прикметники й дієприкметники в ролі іменників, а дієприкметники – у ролі прикметників, тобто вживати ці мовні засоби за їхньою прямою призначеністю.

 

Чергову XVII Міжнародну наукову конференцію СловоСвіт 2022 «Проблеми української термінології» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні – жовтні 2022 р.

  

Ухвалено одностайно на підсумковому засіданні конференції СловоСвіт 2020

3 жовтня 2020 р.


підсумки

 

Рицар Б., Зубков М., Мисак Р. ХVI Міжнародна термінологічна конференція СловоСвіт 2020 «Проблеми української термінології» // Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2020. № 5 (123) – 6 (124). 2020. С. 21–26.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології