ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XIII Міжнародна наукова конференція

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2014»          

XIII Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2014»

Національний університет «Львівська політехніка»

2527 вересня 2014 року

 

СловоСвіт

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Освітній студентський тижневик "Аудиторія"

 

ГОТЕЛІ

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

  Організаційний комітет

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Голова оргкомітету

Богдан Рицар, д.т.н., професор, голова ТК СНТТ

 

Заступник голови оргкомітету

Роман Мисак, с.н.с. Національного університету «Львівська політехніка», відповідальний секретар ТК СНТТ

 

Члени оргкомітету:

Христина БУРШТИНСЬКА, Геннадій ВОЗНЮК, Володимир ЗАДОРОЖНИЙ, Микола ЗУБКОВ, Олена КУРИЛЯК, Ольга Мацейовська, Віктор МАЦЕЙОВСЬКИЙ, Роман МИКУЛЬЧИК, Анатолій МІЩЕНКО, Іван ПАРОВ’ЯК, Леонід СНІЦАРУК

 

  Адреса оргкомітету

 

          

головний корпус НУ "Львівська політехніка" вул. С. Бандери, 12

 

Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, к. 237

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

v     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

v     Лексикографія та міжмовні зв’язки

v     Нормування та стандартування термінології

v     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

v     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

 


 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

  

 

XIII Міжнародна наукова конференція

 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

СловоСвіт 2014

 

П Р О Г Р А М А

  

 

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!.. Знать, од Бога

І голос той, і ті слова

Ідуть меж люди!»

Т. Шевченко

 

2527 вересня 2014 р.

Україна, Львів

 


 

 Програмний комітет

XIII Міжнародної наукової конференції

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2014

[наверх]

 

 

Голова програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

 

Заступник голови програмного комітету:

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

 

Члени програмного комітету:

Дмитро Барзилович, директор Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Григорій Грабович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Вікторія ІВАЩЕНКО, завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України, м. Київ

Євген Кабаненко, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Олег Косінський, генеральний директор Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

Олег Купчинський, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, м. Львів

Володимир ПАНАСЮК, директор Фізико-механічного інституту НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки. Нормування та стандартування термінології

II.    Термінологія природничих знань

III.   Термінологія гуманітарних знань

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

25 вересня, четвер

09.00–19.00

   Реєстрація учасників (к. 237, ТК СНТТ)

 

26 вересня, п’ятниця

09.30–12.30

   Пленарне засідання (актова зала)

12.30–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Секційні засідання: секції I (актова зала), II (авд. 210), III (авд. 211)

 

27 вересня, субота

09.30–13.00

    Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 210), III (авд. 211)

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–16.30

    Секційні засідання: III (авд. 210)

16.30–17.30

    Підсумкове пленарне засідання (авд. 210)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●       Доповідь на пленарному засіданні     –   20 хв.

●       Доповідь на секційному засіданні       –   10 хв.

●       Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

26 вересня, 9.30–12.30, актова зала

[наверх]

 

1.   Відкриття конференції

2.   Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця XX − початку XXI століть

 Вікторія Іващенко

 Інститут української мови НАН України, м. Київ

3.   Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах

 Михайло Гінзбург

 Інститут транспорту газу, м. Харків

4.   Презентація термінопонять етнофразеології

 Любов Савченко

 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь

5  Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства

 Ірина Фаріон

 Верховна Рада України, м. Київ

6.   Образ одухотвореного розуму в Шевченковій поезії

 Олександра СЕРБЕНСЬКА

 Львівський національний університет імені Івана Франка

7.   «А буде син, і буде мати ...» (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)

 Христина Бурштинська

 Національний університет «Львівська політехніка»

8.   Мовний всесвіт Кобзаря

 Микола Зубков

 Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

 


 

Секція I.

Теоретичні засади термінознавства

лексикографія та міжмовні зв’язки

Нормування та стандартизація термінології

[наверх]

 

  Керівники:

     Михайло Гінзбург  д.т.н., професор

     Ігор ДУЦЯК   д.філос.н., професор

  Секретарі:

     Оксана Туркевич   к.філол.н., доцент

     Виталь Моргунюк   к.т.н., с.н.с.

 

Секція I. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, актова зала

 

1.   Наукова мова за Юрієм Шевельовим

 Ольга Кочерга

 Інститут теоретичної фізики ім. М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

2.   Конфіґуративна модель мовлення: термінологія в контексті структури комунікантів

 Мирон Федоришин

 Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Українська термінографія: стан і перспективи розвитку

 Людмила СиМоненко

 Інститут української мови НАН України, м. Київ

4.   Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.)

 Анна Руссу

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

5.   Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках

 Ігор Дуцяк

 Національний університет «Львівська політехніка»

6.   До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный

 Олена Южакова

 Одеська національна академія харчових технологій

7.   Термінологічна підсистема «Енергозбереження в теплопостачанні»: когнітивний підхід до створення тримовного словника

 Ніна Філіппова

 Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, м. Миколаїв

8.   Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації

 Оксана Туркевич

 Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Секція I. Засідання 2.

27 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 209

 

9.   До проблеми внормування синонімії в українській науково-технічній термінології

 Оксана Мартиняк

 Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

10. Укладання російсько-українського словника застосовної наукової мови відповідно до національних стандартів і українського способу мислення

 Микола Зубков

 Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

 Виталь Моргунюк

 Університет «Україна», м. Київ

11. Структура українсько-англійського словника з радіоелектроніки

 Богдан Рицар

 Леонід Сніцарук

 Роман Мисак

 Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

12. Актуальні процеси української термінографії: фіксація термінів економічної галузі

Людмила Марчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

13Сучасний словник гарної української мови

Тарас Береза

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

14Щодо трактування терміна «непевність результатів вимірювань»

Тетяна Бубела

Петро Столярчук

Національний університет «Львівська політехніка»

15. Державний стандарт України ДСТУ «Нафтопродукти. Терміни та визначення» (зауваги до нової редакції)

 Євген Кобилянський

 Юрій Іщук

 Богдан Ярмолюк

 НДІННП «МАСМА», м. Київ

 Сергій Бойченко

 Лариса Черняк

 Національний авіаційний університет, м. Київ

16. Спробуймо писати та говорити за національними, а не радянськими правилами

 Ігор Ребезнюк

 Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 


 

Секція ІІ

Термінологія природничих знань

[наверх]

 

  Керівники:

     Зоряна Куньч   к.філол.н., доцент

     Неля НІКУЛІНА   к.філол.н., доцент

  Секретарі:

     Наталія Дрівко   викладач

     Лілія Харчук   викладач

 

Секція II. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 210

 

1.   Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів

 Зоряна Куньч

 Лілія Харчук

 Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Варіантність фізичних термінів-епонімів

 Роман микульчик

 Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

3.   Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології

 Ірина Ментинська

 Національний університет «Львівська політехніка»

4.   Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах

 Олена Філь

 Рівненський інститут слов’янознавства КСУ

5.   Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів

 Наталія Дрівко

 Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Зміст термінів «реконструкція» і «реструктуризація» в містобудівних стратегіях розвитку виробничої території міста

 Тамара Мазур

 Євгенія Король

 Ярина Сеньковська

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

7.   Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)

 Наталія Книшенко

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет

8.   Російськомовні термінологічні кальки у галузі металообробляння

 Володимир Плескач

 Запорізький національний технічний університет

 

Секція II. Засідання 2.

27 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 210

 

9.   Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне

 Неля НІКУЛІНА

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10Соматична метафора в залізничній термінології

 Світлана Лагдан

 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

11Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст.

 Тетяна Петрова

 Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

12Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології

 Марія Вус

 Львівський національний університет імені Івана Франка

13Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології

 Надія Гимер

 Львівський державний університет внутрішніх справ

14Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках

 Ірина Рибізант

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

15До питання становлення та розвитку української фармацевтичної термінології

 Галина Хирівська

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

16Українська фахова термінологія – подолати північні вітри

 Григорій Злобін

 Львівський національний університет імені Івана Франка

 


 

Секція III

Термінологія гуманітарних знань

[наверх]

 

  Керівники:

     Ірина Кочан   д.філол.н., професор

     Любов Савченко   д.філол.н., доцент

  Секретарі:

     Софія Булик-Верхола   к.філол.н., доцент

     Галина Городиловська   к.філол.н., ст. викладач

 

Секція III. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 211

 

1.   Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві

 Юлія Чернобров

 Інститут української мови НАН України, м. Київ

2.   Джерела становлення української морфологічної термінології

 Світлана Полюга

 Український Католицький Університет, м. Львів

3.   Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти)

 Інна Хоменська

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

4.   Метамова опису української лінгвістичної термінографії

 Ірина Казимирова

 Інститут української мови НАН України, м. Київ

5.   Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

 Ігор Кульчицький

 Маріанна Маляр

 Богдан Філь

 Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Правнича термінологія крізь призму лінгвістики

 Ірина Кочан

 Львівський національний університет імені Івана Франка

7.   Семантичне поле «особа» в терміносистемі цивільного права (на матеріалі української та польської мов)

 Магдалена Єж

 Варшавський університет, Польща

8.   Про коректність використання терміна «підкуп» при конструюванні диспозицій кримінально-правових норм

 Світлана Якимова

 Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція III. Засідання 2.

27 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 211

 

9  Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту

 Олена Кучеренко

 Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

10Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми

 Людмила Васковець

 Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ

11. Уживання запозичених термінів у сфері менеджменту персоналу

 Яна Зубрицька

 Запорізький національний технічний університет

12. Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики

 Ірина М’ягкота

 Львівський державний університет фізичної культури

13. Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики

 Наталія Пишна

 Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка

14. Термін медійний та споріднені з ним

 Олександра Сербенська

 Вікторія Бабенко

 Львівський національний університет імені Івана Франка

15. Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)

 Наталія Поліщук

 Рівненський державний гуманітарний університет

 Дубенський коледж культури та мистецтв

16. Войовничо-агресивне використання спотвореного тлумачення мовних термінів

 Адам Гожий

 Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

 

Секція III. Засідання 3.

27 вересня, субота, 14.00–16.30, авд. 211

 

17Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології

 Оксана Кримець

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

18. Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука)

 Галина Городиловська

 Національний університет «Львівська політехніка»

19Історія Русів: термінологія, її особливості та переклад

 Вероніка Дмитрук

 Національний університет «Львівська політехніка»

 Андрій Медведів

 м. Міннеаполіс, США

20. Науково-фантастичні романи Жуля Верна: термінологія та її переклад на українську мову

 Андрій Медведів

 м. Міннеаполіс, США

21. Поняття «географічний образ» у гуманістичній географії

 Мирослава Влах

 Львівський національний університет імені Івана Франка

22. Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва)

 Іванна Фецко

 Львівський національний університет імені Івана Франка

23. Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст.

 Софія Булик-Верхола

 Національний університет «Львівська політехніка»

24Роль соціальних факторів у формуванні лексико-семантичної мікросистеми вокального мистецтва

 Ірина Стоцька

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

25Тезисний виклад стратегії і тактики використання кольору людиною

 Анатолій Міщенко

 Національний університет «Львівська політехніка»

26Терміносистема «Інформаційно-психологічна безпека України»

 Григорій Башнянин

 Сергій Кондратюк

 Остап Кодола

 Петро Мисловський

 Всеукраїнська громадська організація «Вільна козацька академія національної безпеки і оборони України»

 


 

Підсумкове  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

27 вересня, субота, 16.30–17.30, авд. 210

[наверх]

 

1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції

 

  У Х В А Л А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УХВАЛА

XIII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2014»

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 25–27 вересня 2014 р.

 

●   Звернутись до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови ВР України не приймати поправки до Конституції України щодо надавання особливого статусу російській мові на теренах Донбасу.

●   Звернутись до ВР України із пропозицією в обов’язковому порядку залучати фахівців-термінологів до редагування нових законодавчих актів і документів.

●   Звернутись до Кабінету міністрів України із пропозиціями:

– створити спеціалізоване державне видавництво «Українська мова», яке б готувало й видавало термінологічні й загальномовні словники;

●   Звернутись до Міністерства освіти і науки України із пропозиціями:

– забезпечити неухильне провадження навчального процесу українською мовою в усіх вишах;

– в освітній практиці університетів запровадити спецкурси з термінознавства та наукової термінології;

– запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу всіх текстів підручників і посібників для середньої, середньо-спеціальної та вищої школи;

– планувати науково-дослідчу працю для створювання термінологічних словників з українськомовною частиною;

– запровадити щорічну премію за кращий термінологічний словник української мови;

– віднайти кошти для створення термінологічного порталу на базі інтернетсторінки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки й Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

●   Звернутись до НАН України із пропозицією відновити діяльність Правописної комісії.

●   Звернутись до Департаменту технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України із пропозиціями:

– переглянути ДСТУ 3966-2009 і розробити нову редакцію на основі попередніх ухвал і рекомендацій науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України й Міжнародної конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт»; доручивши розроблювання нової редакції ТК СНТТ;

– переглянути термінологічні стандарти, які затверджено до 2000-го року й неухильно дотримуватись норм, які рекомендуватиме ДСТУ 3966 у новій редакції;

– відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології при ТК СНТТ;

– забезпечити доступ усій наукової громадськості до чинних термінологічних стандартів України.

●   Чергову XIV Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2016 р.

 


 

Відкритий лист до Президента України П. Порошенка

 

Шановний Пане Президенте!

Ми, учасники XIII Міжнародної термінологічної конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014», звертаємось до Вас із закликом відмовитись від наміру в тексті Конституції та в низці законів про місцеве самоврядування надати російській мові «спеціального» статусу в деяких східних реґіонах України, бо це:

а) зведе нанівець 10 статтю Основного Закону, а отже, знищить державний статус української мови;

б) стане поступкою апологетам «русского мира», які насправді мають на меті знищити Україну як державу;

в) у разі запровадження згаданого статусу по тому, як Донбас буде звільнено, українськомовна більшість у цих районах зазнає повсякчасних цькувань та утисків.

Прагнучи задоволити частину російськомовних виборців Донбасу, Ви ображаєте національні почуття народу всієї України, що довірив Вам обстоювати державний статус української мови

Певні, що виваженим кроком до залагодження мовного питання має бути ухвалення мовного закону, що його підготувала комісія фахівців, очолювана Л. М. Кравчуком у липні 2011 року.

 

Ухвалено одностайно на пленарному засіданні конференції 27 вересня 2014 р., м. Львів.

 

  Про нас пишуть

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Міжнародний форум термінологів у Національному університеті «Львівська політехніка»

 

25–27 вересня 2014 року в Національному університеті "Львівська політехніка" відбудеться XIII Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології". Форум збере шанувальників і поборників нормативного слововжитку. Що два роки це наукове зібрання скликає Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України. Цьогорічний форум відбудеться під знаком пошани Тараса Шевченка, 200-річний ювілей якого відзначив кожен українець світу.

Близько 60 наукових праць провідних фахівців як з України, так і з-за її меж уже видруковано в матеріялах конференції, а левову частку їх буде виголошено під час пленарного та дводенних секційних засідань.

Приємно вражає різноманіття й актуальність тематики заявлених доповідей: мовознавство, словникарство, перекладацтво, культура мовлення та мова ЗМІ й, безперечно, термінологія: медицини й біології, радіоелектроніки, нафто- й газовидобування, географії та екології, електроенергетики, металообробки, авто- й залізничного транспорту, фітомеліорації й фармації, юриспруденції та правознавства, цивільного захисту й оборони, менеджменту й економіки, історії та музеєзнавства, фольклору й кольористики, мистецтва взагалі й музики зокрема, політології та релігії, красного письменства й навіть косметики та косметології...

На урочистому пленарному засіданні 26 вересня буде представлено низку знакових доповідей, серед яких – свободівців: філолога, народного депутата України Ірини Фаріон "Діяхронна соціолінґвістика: історія терміна та галузі мовознавства"; Микола Зубков – упорядник повного й нецензурованого "Кобзаря", уперше виданого харківським правописом до 200-річчя поета, доповість про "Мовний всесвіт Кобзаря".

Докладно інформацію про перебіг наукового форуму розміщено на інтернет-сторінці ТК СНТТ http://tc.terminology.lp.edu.ua

 

Прес-служба Всеукраїнського об'єднання «Свобода»

http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/anonsy/054062/

 


 

Мовознавці – воїни невидимого фронту:

в Університеті відбулася XIII Міжнародна конференція СловоСвіт-2014

 

Від 25 до 27 вересня тривала XIII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт–2014», яка відбувається у Політехніці що два роки.

Під час наукової зустрічі, яку традиційно ініціює Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, мовознавці обговорили теоретичні засади термінознавства, лексикографію та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизацію термінології, питання термінології природничих та гуманітарних знань. Тематика доповідей доволі широка: на секціях ішлося про фахові терміни словникарства, географії, електроенергетики, газовидобування, менеджменту й економіки, мистецтва, політології, релігії тощо.

 Зазвичай у нашій конференції беруть участь мовознавці з понад 100 міст України та світу. Дуже шкода, що через російську воєнну агресію, не змогли приїхати колеги з Донецька, Слов’янська, Сімферополя, Севастополя, Краматорська, Кривого Рогу, Луганська, Мелітополя та Нікополя. Знаю по собі, що в атмосфері постійного напруження навіть важко зосередитися над певною науковою проблемою. Тому щиро вдячний тим, хто приїхав. А це науковці з Одеси, Запоріжжя, Києва, Полтави, Тернополя, Рівного та Андрій Медведів зі США. Хоч ми не там, на Сході, але наша боротьба за українське слово давно й повсякчас є тою боротьбою, яку ведемо разом із нашими військовими. Просто наш фронт невидимий. Вірю, що переможемо! – сказав під час відкриття конференції голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України професор Богдан Рицар.

Під час пленарного засідання в Актовій залі головного корпусу Політехніки присутні заслухали доповіді завідувача відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України Вікторії Іващенко, авторки низки статей з українського термінознавства старшого наукового працівника Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України Ольги Кочерги, професора ЛНУ ім. І. Франка Олександри Сербенської та народного депутата України, філолога Ірини Фаріон. Вперше виданий харківським правописом повний нецензурований «Кобзар» Тараса Шевченка ще раз представив присутнім його упорядник, колишній доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Каразіна, а від вересня цього року працівник ТК СНТТ Микола Зубков.

Традиційно під егідою Термінологічного комітету відбуваються круглі столи й урочисті академії, присвячені пам’яті видатних українських мовознавців-термінологів та визначних майстрів слова. Цьогорічна конференція відбулася під знаком вшанування Тараса Шевченка, 200-річчя якого святкуємо впродовж року.

Організаторами наукової зустрічі, крім ТК СНТТ та Львівської політехніки, були Міністерство освіти і науки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Україні та США, а також Львівський відділ Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

 

 

http://www.lp.edu.ua/node/6568

#28 [2868] 2 — 8 жовтня 2014

 


 

   Новини

 

25–27 вересня 2014 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014». На пленарному засіданні доповідь-презентацію  «Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть» виголосила  В. Л. Іващенко.

 

                     Відділ наукової термінології

Інститут української мови НАН України

http://www.term-in.org

 


 

   Підсумки

 

Рицар Б., Зубков М. СловоСвіт 2014 // Стандартизація, сертифікація, якість, 2014. – № 5 (90). – С. 68–70. Ярема С. На теми української наукової мови

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології